Türk Dili 2 2015-2016 Final Sınavı

Türk Dili 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
Hayatının yanlış arkadaş seçimi ile mahvolduğunun farkında bile değildi.
B
Babaannem hep bana “Biraz daha sabır etsen iyi olur.” derdi.
C
Mutlaka okullar açılmadan bir hafta önce kaydolmalısın bu yurda.
D
Öğretmenimiz eğitimle ilgili filmleri mutlaka bize de seyrettirirdi.
E
Ölmeden önce oğlunun geleceğini hissetmiş olmalı ki gözünü kapıdan ayırmadı.
Soru 2

I. Gazete ve dergi yazılarıdır.
II. Savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
III. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşurlar.
Yukarıdakilerden hangileri makale ile fıkranın ortak özellikleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
Dün, Doktor Ahmet Bey'e teşekkür ziyaretine gittik.
B
Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı.
C
Bugün Boncuk keyifsiz gibi, hasta mı acaba?
D
Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlatmaktır.
E
Mimar Sinan mahallesinde yeni bir ortaokul yapılıyormuş.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde kesme (') işaretinin kullanımı yanlıştır?

A
İzmir'in yakınlarında bir ev aldığını duymuştum.
B
Arkadaşımın Ankara'lı olduğunu bilmiyordum.
C
Bu şehre 1995'te geldiğimde her yer çamurdu.
D
ince, ak pak haminneler, n'olur...
E
M. Kemal Pasa'vı anlamak için Nutuk adlı muhteşem eseri okuyun.
Soru 5

“Plinus’un söylediği gibi, herkes kendisi için bir derstir, insan kendisini yakından görmeyi bilmelidir. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Böylece başkasına değil, kendime ders veriyorum. Dolayısıyla bunu yaparken de bildiklerimi başkalarına anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana birçok yararı olan bu işin, belki başkasına da faydası olur diye düşünüyorum. Zaten ben, yalnız kendimle uğraşıyorum.”
Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A
Tanıklama
B
Tanıtlama
C
Karşılaştırma
D
Tanımlama
E
Örneklendirme
Soru 6

Emile Zola aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin temsilcisi olarak kabul edilir?

A
Fütürizm
B
Naturalizm
C
Romantizm
D
Parnasizm
E
Hümanizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

A
Öz Geçmiş
B
Karar
C
Edebî Mektup
D
Rapor
E
Tutanak
Soru 8

Dinleyin dostlarım başa geleni
Ekmek çama çıktı tuz firar etti
Artık siz düşünün geri kalanı
Çoğu bekliyorduk az firar etti
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Didaktik
B
Epik
C
Lirik
D
Satirik
E
Pastoral
Soru 9

Aşağıdaki kaynakça yazımı örneklerinden hangisi doğrudur?

A
Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yay.
B
Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay. Ankara: (2004).
C
Arıkan, R. Ankara: Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay. (2004).
D
Arıkan, R. (2004). Ankara: Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay.
E
Arıkan, R. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yay. (2004). Ankara.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

A
En önemli ölçütünün estetik olması
B
Okurun kendine göre yorumlayabileceği çok anlamlı çağrışımlar içermesi
C
Dil kullanımının düşünce yazılarıyla aynı olması
D
Okuru bilgilendirme amacının olmaması
E
Şiir ve düzyazı olmak üzere iki ana türde yazılabilmesi
Soru 11

Konusunu tarihten ve mitolojiden alan, kahramanlarını seçkin ya da olağanüstü kişilerden seçen bu türün en güzel örneklerinden biri Shakespeare’in Romeo ve Juliet adlı eseridir.
Yukarıda söz edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik tiyatro
B
Tragedya
C
Komedi
D
Dram
E
Diyalektik tiyatro
Soru 12

Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Satirik
B
Didaktik
C
Epik
D
Lirik
E
Pastoral
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir?

A
Konuşmacılarının ele alınan konunun uzmanlarından oluşması
B
Bir kişi tarafından yönetilmesi
C
Konusunun farklı yönlerden ele alınıp tartışılması
D
Tartışılan konuda kesin sonuca varılması
E
Konusunun önceden belirlenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçlarından biri değildir?

A
Metinle ilgili verilen şekilleri ya da haritaları tamamlamak
B
Metnin bağlamını açıklamak, anlamak, çıkarım ve yargıda bulunmayı kolaylaştırmak
C
Anlamı bilinen ve bilinmeyen kelimeler arasında anlamsal ilişki kurmak
D
Metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak
E
Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak
Soru 15

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

A
adele
B
bilfiil
C
aliminyum
D
ahpap
E
arabeks
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?

A
Doğallık
B
Akıcılık
C
İşitilebilirlik
D
Esneklik
E
Hoşagiderlik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme sürecinin içerdiği becerilerden biri değildir?

A
Yorumlama
B
Akıl yürütme
C
Tanık gösterme
D
Tanımlama
E
Değerlendirme
Soru 18

Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, eylem yapım ekleriyle kullanılabilecekken, “açıklamak” yerine “açıklama yapmak” örneğinde olduğu gibi, zaman zaman verici dilin etkisiyle yanlış yardımcı eylemlerle birlikte kullanılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kullanımı yanlıştır?

A
karar vermek
B
yardım etmek
C
fark etmek
D
alkış almak
E
varolmak
Soru 19

Aşağıdaki okuma süreçlerinden hangisi “Okuyucunun konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmesi, okuma türüne en uygun amaç ve yöntemi belirleyerek okuma eylemini gerçekleştirmesi” ilkesini içerir?

A
Okuma stratejik olmalı
B
Okuma yaşam boyu devam etmeli
C
Okuma anlam kurma süreci olmalı
D
Kişi okumaya güdülenmeli
E
Okuma akıcı olmalı
Soru 20

“Oy birliği” ve “oy çokluğu” kavramlarının yakından ilişkili olduğu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilekçe
B
Mektup
C
Tutanak
D
Öz Geçmiş
E
Karar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x