Türk Dili 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türk Dili 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yardımcı düşüncelerin yer aldığı kompozisyon bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başlık
B
Giriş
C
Gelişme
D
Sonuç
E
Özet
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır?

A
Hiç kimse çalışmıyor. Ben niçin çalışıp da yorulayım?
B
Bahar gelip de etraf canlandı mı içimi bir huzur kaplardı?
C
Ayakkabı şirketi pazar araştırması yapması için Afrika’ya onu mu göndermiş?
D
Bu zahmetli işi başıma sen sardın değil mi?
E
Buraya daha önce gezmeye gelen oldu mu?
Soru 3

(I) Melih Cevdet Anday 13 Mart 1915'de İstanbul'da doğdu. (II) Saraylı bir babanın oğluydu fakat orta halli bir ailede, tahmin edilen sıkıntıları çekerek büyüdü. (III) Babasını sevmiyor, onunla hayat duyumu ve ideolojisi uyuşmuyordu. (IV) Ankara Taş Mektep’ten Orhan Veli ve Oktay Rifat’ın sınıf arkadaşıydı. (V) Bir süre Belçika’da sosyoloji okudu ancak eğitimi II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle kesintiye uğradı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4

“Mavi, ahşap kapı ve pencereleri, ahşap sandalyeleri ve rengarenk çiçekleri ile küçük bir Ege kasabasında olduğumuzu her daim hatırlatan bir yer Bozcaada. Bozcaada, gemi ile yaklaşırken adı gibi “boz” gözüken ama içlere doğru ilerlediğinizde üzüm bağları ile dolu, Rum mimarisini yansıtan ve koruma altına alınmış güzel bir ada. Evleri ve sokakları insana şehrin nasıl yorucu ve yutucu olduğunu, insanın insanca yaşama ihtiyacını hatırlatıyor.
Yukarıdaki parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Röportaj
B
Söyleşi
C
Otobiyografi
D
Makale
E
Gezi Yazısı
Soru 5

Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Acıklı olaylara yer verilir.
B
Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
C
Erdem, ahlâk ve öğreticilik gibi öğeler ön plandadır.
D
Üç birlik kuralına uyulmaz.
E
Vurma, yaralama, öldürme gibi dehşet uyandırıcı olaylar sahnede canlandırılmaz.
Soru 6

Eskiden “arzuhal” ya da “istida” olarak da adlandırılan ve gerek resmî gerekse özel kuruluşlara bir isteği ya da şikâyeti bildirmek üzere kaleme alınan resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rapor
B
Dilekçe
C
Fıkra
D
ilan
E
Tutanak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliklerinden biri değildir?

A
Çok geniş bir yelpazede hazırlanabilen bir yazı türü olması
B
Bir konu ya da olayın incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında görüşlerin yazılması
C
Komisyonlarca gerçekleştirilmiş çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılması
D
Hazırlanırken öncelikle yazılı kaynaklara başvurulması
E
Gerekli durumlarda kişisel düşünce ve yorumlara yer verilmesi
Soru 8

Bir soruna çözüm bulmak için gerekli verilerin planlı ve sistemli bir biçimde toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi, açıklanması ve yorumlanması sürecine ne denir?

A
Bilimsel araştırma
B
Kaynak araştırma
C
Dilekçe yazma
D
Deneme Yazma
E
Kitap yazma
Soru 9

Altı kere aldılar Şehitler Tepesi'ni,
Altı kere geri aldık.
Ovalar şahidimiz,
Sonunda biz aldık,
ille dermiş gavur,
Gülerim illesine!
Gece atar, gündüz atar, yorulmaz,
Delik delik oldu nazlı yer.
Yanaşmaz ki iki nefes sorasın,
Kimi arar, ne söyler?
Deli midir, kör müdür,
Şaşarım güllesine!
Yaralarım köyceğizi düşünür,
Kanımın boşuna akası yok.
Düşmana malum ola,
Dipçiğim yüreğimdir çarpınca, şakası yok
Ayacığıma düşmüş,
Acırım kellesine!...
(Fazıl Hüsnü Dağlarca)
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Satirik şiir
B
Epik şiir
C
Pastoral şiir
D
Lirik şiir
E
Didaktik şiir
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi içeriğine göre roman türlerinden biri değildir?

A
Serüven romanı
B
Biyografik roman
C
Töre romanı
D
Tarihsel roman
E
izlenimci roman
Soru 11

Düş gücünün ve imgelemenin önemli yer tuttuğu, bilgilenmekten çok sanatsal bir tat almak için okunan ve amacın, okurun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştrimek olduğu yazı türüne ne ad verilir?

A
imgesel
B
Düşünsel
C
Nesnel
D
Sanatsal
E
Öznel
Soru 12

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin gölgesinde kalarak unutulmaya yüz tutmuş olan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel mektup
B
istek dilekçesi
C
Rapor
D
Karar
E
Toplantı tutanağı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir?

A
işitilebilirlik
B
Esneklik
C
Serilik
D
Akıcılık
E
Hoşagiderlik
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi yanlıştır?

A
alfabe
B
hafakan
C
bazen
D
anfi
E
acemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen kaynak temelli faktörlerden biri değildir?

A
Ses tonu
B
Dikkat
C
Konuşma hızı
D
Jest ve mimikler
E
Bilgi birikimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Aile
B
Bireysel etkenler
C
Çevre
D
Okul
E
inanç
Soru 17

Belirli duyguları anlatmak için el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareketlere ne ad verilir?

A
Jest
B
Durak
C
Tonlama
D
Vurgu
E
Mimik
Soru 18

Sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesine ne ad verilir?

A
Ezgi
B
Vurgu
C
Sıklık/frekans
D
Durak
E
Boğumlanma
Soru 19

Anlatılanları daha iyi kavramak amacıyla dinleyenlerin dinleme esnasında birbirleriyle etkileşim içinde oldukları, birbirlerine soru sordukları, paylaşımda bulundukları dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel dinleme
B
Not alarak dinleme
C
Grup halinde dinleme
D
Aktif dinleme
E
Yaratıcı dinleme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları arasında yer almaz?

A
Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirmek
B
Çıkarım ve yargıda bulunmayı kolaylaştırmak
C
Metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak
D
Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak
E
Metnin ana düşüncesini çıkarmada kolaylık sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x