Türk Dili 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türk Dili 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk yazınında makale türünün gelişmesinde öncü olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Ziya Gökalp
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Nadir Nadi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?

A
Cenk, yolda yürümekten aciz bir çocuktu.
B
Yarın yola çıkacaklarının haberini alan Zeynep çok sevinçliydi.
C
Gözleri uzaklara dalmış annesini düşünüyordu.
D
Elindeki bu bilgilere rağmen bunları kimseyle paylaşmadı.
E
Sıfatlar isimlerin önlerine gelip onları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
Soru 3

Bunun üzerine Arda: ()Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun () ()diye sordu.
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
(-) (?) (-)
B
(‘) (?) (‘)
C
(“) (?) (“)
D
(.) (.) (?)
E
(;) (;) (,)
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık vardır?

A
Arkadaşına yapılan haksızlıktan dolayı kendini kötü hissediyordu.
B
Şair, eline kalemi aldığı zaman derdini kâğıtlara aktarabilen insandır.
C
Orada güneş size küsüp yüzünü hiç göstermeyebilir.
D
Bir gün bir uzak yerde, yol uğrağı bir adamcağıza rast gelirsiniz.
E
Yapılan her haksızlığa sabır ediyordu.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A
Dilimize Fransızcadan birçok sözcük girmiştir.
B
Caddeye Yüzbaşı Cengiz Topel’in ismi verilmişti.
C
Dede Korkut Hikâyeleri üzerine önemli bir çalışma yaptı.
D
Mektubuna “Aziz dostum” diye başlamıştı.
E
Dosyayı, Cenevre’deki “İnsan Hakları Yüksek Komisyonu”na vermiş.
5 numaralı soru için açıklama 
Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Ör : Aziz Dostum(Kaynak TDK)
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özellikleri arasında yer almaz?

A
Her türlü konuda yazılabilmesi
B
Anlatımının nesnel olması
C
Bilgi vermekten çok düşündürme amacı gütmesi
D
Anlatılanların aktarımında iç konuşma tekniğinden yararlanılması
E
içten ve samimi bir anlatım tarzının olması
Soru 7

Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Lirik
B
Epik
C
Dramatik
D
Satirik
E
Didaktik
Soru 8

Bilimsel bir yazıya başlık seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
içeriği özetle yansıtan özgün bir isim seçilmelidir.
B
Söz dizimi hatası içermemelidir.
C
Başlıkta kısaltmalara yer verilir.
D
Başlıkta çok genel ifadeler kullanılmamalıdır.
E
Başlık çok uzun ya da çok kısa olmamalıdır.
Soru 9

Batı’da bazı görüşlere göre, bu türün kurgusal anlatım olarak kaynakları ilk Çağ’a uzanır. Bir tür olarak bağımsızlaşması ise Rönesans’la başlar ve gerçek anlamda ilk olgun örneği 17. yüzyılın başlarında Cervantes’in Don öuichotte (Don Kişot) adlı eserinde görülür.
Yukarıda sözü edilen anlatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öykü
B
Tiyatro
C
Şiir
D
Masal
E
Roman
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dramın özelliklerinden biri değildir?

A
Olayların ya da durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısıyla ele alması
B
Konusunu günlük hayattan alması
C
Yaşamı bir yönüyle değil, daha gerçekçi bir biçimde her yönüyle ele alması
D
Kahramanlarının her sınıftan insanlar olabilmesi
E
Sahnede korkunç ve acı verici olayların gösterilebilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

A
Tutanak
B
Öz geçmiş
C
Günlük
D
Dilekçe
E
Rapor
Soru 12

Bu bölümde çalışmanın çerçevesi çizilir. Araştırmacının konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı mutlaka belirtilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış olur. Bu harita, yazının geneli hakkında bilgi vereceğinden, hem yazı boyunca kendisine, hem de okuyucuya yol gösterecektir. Ayrıca araştırmanın amacının yanında, konuya ilişkin daha önce yapılmış çalışmalar da bu bölümde özetlenmelidir. Yazar bütün bunlardan başka, bu bölümde bu çalışma ile hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini de belirtebilir. Bu bölümde konu ile ilgili kavramlara, terimlere yer verilir ve araştırma probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi belirlenmeye çalışılır.
Yukarıda söz edilen bilimsel yazı bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöntem
B
Sonuç
C
Kaynakça
D
Giriş
E
Dipnot
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden biridir?

A
Nesnel bir anlatım tarzının olması
B
insana, insan gerçeğini bir kurgu içinde sunarak özdeşim kurdurması
C
Kişisel düşünceler ve yorumlar içermemesi
D
Çok anlamlılığa kapalı olması
E
Açık ve anlaşılır bil dilinin olması
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi yanlıştır?

A
alfabe
B
acemi
C
hafakan
D
bazen
E
anfi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

A
Kalkınma köyden mi, kentten mi başlamalı?
B
Başarıda çalışmak mı, zeka mı önemlidir?
C
Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?
D
Çocuğun davranışlarına çevre mi, aile mi etkilidir?
E
Bir ürünün satımında pazarlama mı, kalite mi etkilidir?
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre-ortam temelli faktörlerden biri değildir?

A
Isı
B
Konuşma hızı
C
Ses
D
Işık
E
Fiziksel konfor
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıksız konuşma türlerinden biridir?

A
Nutuk
B
Münazara
C
Açıkoturum
D
Konferans
E
iş görüşmesi
Soru 18

Metinde anlatılanların genel olarak anlaşılması, konunun ana hatlarıyla kavranması amacıyla yapılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tartışarak okuma
B
Soru sorarak okuma
C
Tahmin ederek okuma
D
Özetleyerek okuma
E
işaretleyerek okuma
Soru 19

Karşılıklı tartışmalar, metni oyunlaştırma, canlandırma ve metinle ilgili hazırlıksız konuşmalar gibi etkinlikler aşağıdaki okuduğunu anlayabilme süreçlerinin hangisinde yer alır?

A
Yoğun dikkat
B
Yeniden yapılandırma
C
Zihinde canlandırma
D
Çıkarımlarda bulunma
E
Anlamı kavrama
Soru 20

Dinleyicinin dinlediklerine anlam yükledikten sonra zihinde yapılandırması, yorumlaması, analiz ve senteze gittikten sonra bunlardan yeni fikirler üretmesi şeklinde gelişen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçlı dinleme
B
Yaratıcı dinleme
C
Empatik dinleme
D
Seçici dinleme
E
Eleştirel dinleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x