Türk Dili 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türk Dili 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

insanın üç güvenilir arkadaşı vardır: Yaşlı karısı, yaşlı köpeği ve hazır parası.
Yukarıdaki cümlede virgülün(,) kullanım gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznenin yüklemden uzak düştüğünü gösterme
B
Özne olarak kullanılan zamirleri işaret sıfatından ayırma
C
Benzer ve eşdeğer öğeleri ayırma
D
Kelime öbeklerini belirginleştirme
E
Alıntı cümlelerde tırnak işareti görevinde olma
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A
Murat da yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
B
Murat ta yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
C
Murat’da yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
D
Murat’ta yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
E
Muratda yarın sabah kahvaltıya gelecek mi?
Soru 3

Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde yazar düşüncelerini ispatlama yoluna gider?

A
Anı
B
Günlük
C
Sohbet
D
Makale
E
Deneme
Soru 4

“internete erişimin temel bir insan hakkı olduğuna dair görüşlerin ağırlık kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye kamuoyunda da, internetin temel bir hak olduğuna dair, gelişmiş ülkelerin de ötesinde bir algı olduğunu bazı kamuoyu araştırmaları aracılığı ile öğreniyoruz. BBC’nin 2011 yılında 26 ülkede yaptırdığı bir araştırma, katılımcıların yüzde 80’inin interneti temel bir hak olarak gördüğüne işaret ediyor. Türkiye’de internet erişimini kendileri için temel bir hak olarak görenlerin oranını da yüzde 91 olarak gösteriyor.”
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A
Örneklendirme
B
Tanıtlama
C
Tanımlama
D
Karşılaştırma
E
Tanıklama
Soru 5

Bilimsel bir yazıda çalışmanın çerçevesi, ________
bölümünde çizilir. Araştırmacının konuyu nasıl sınırladığı ve ne çerçevede, hangi yöntemle ele alacağı bu bölümde mutlaka belirtilmelidir. Böylece araştırmacı, hazırlayacağı yazının küçük bir haritasını çıkarmış olur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
özet
B
yöntem
C
tartışma
D
sonuç
E
giriş
Soru 6

Tutanakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?

A
Tutanaklarda yoruma ve kişisel görüşlere yer verilmez.
B
Tutanaklar yazılı ve yasal belge niteliğindedir.
C
Tutanaklar, olaydan sonra etraflıca araştırılıp yazılan yazılardır.
D
Başlık bölümünde “tutanak” olduğu belirtilmelidir.
E
Yalnızca yetkili ve sorumlu kişilerce düzenlenir.
Soru 7

Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilmiş olan eserlerden hangisi Türk edebiyatında didaktik şiirin ilk örneği olarak bilinmektedir?

A
Tevfik Fikret - Şermin
B
Mehmet Akif - Asım
C
Nabi - Hayriye
D
Yusuf Has Hacib - Kutadgu Bilig
E
Aşık Paşa - Garibname
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Olayların ya da durumların gülünç yönlerini genellikle eleştirel bir bakış açısıyla ele alması
B
Yaşamı bir yönüyle değil, daha gerçekçi bir biçimde her yönüyle ele alması
C
Konusunu günlük hayattan alması
D
Kahramanlarının her sınıftan insanlar olabilmesi
E
Sahnede korkunç ve acı verici olayların gösterilebilmesi
Soru 9

Bilimsel yazılarda, yazarın metinde yer vereceği kaynaktan okuduğu bilgileri kendi anlatımıyla ifade etmesine ne ad verilir?

A
Geleneksel aktarım
B
Doğrudan aktarım
C
Bilimsel aktarım
D
Dipnotlu aktarım
E
Dolaylı aktarım
Soru 10

Bilimsel araştırma yazılarında kullanılan dil ve anlatımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinden kaçınılmalıdır.
B
Anlatımı zenginleştirmek için devrik cümlelere yer verilmelidir.
C
Konuyla ilgili genelleyici ifadeler kullanılmamalıdır.
D
Kanıtlanamayacak ifadeler bilimsel yazıda yer almamalıdır.
E
Konu, en az kelime ile ve en açık şekilde anlatılmalıdır.
Soru 11

“Çehov, “Bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil, onun size yaşattıklarını düşünmelisiniz.” sözüyle aslında hikâyecilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikâyelerinde olaylar beklenmedik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra da devam ediyor etkisi bırakır. O; olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettirdikleri üzerinde durur.”
Yukarıda sözü edilen öykü türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern öykü
B
Modern öykü
C
Durum öyküsü
D
Olay öyküsü
E
Halk öyküsü
Soru 12

Türkçeye başka dillerden yapılan anlam kopyalamalarında adlar, eylem yapım ekleriyle kullanılabilecekken, zaman zaman verici dilin etkisiyle yanlış yardımcı eylemlerle birlikte kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek bir kullanım vardır?

A
Beğeni almak
B
Paniğe kapılmak
C
Yardım etmek
D
Katkıda bulunmak
E
Sahneye çıkmak
Soru 13

Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirme yönü ağır basan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik şiir
B
Dramatik şiir
C
Pastoral şiir
D
Didaktik şiir
E
Satirik şiir
Soru 14

Zihnin etkin kılınması açısından yararlı olan ve okuma sırasında okumanın kesilerek ya da metne başlanmadan önce metnin görsellerinden, başlığından yola çıkılarak metin hakkında yorumların yapılması şeklinde gerçekleştirilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özetleyerek okuma
B
Göz atarak okuma
C
Tartışarak okuma
D
Tahmin ederek okuma
E
Soru sorarak okuma
Soru 15

Bir sesi başka seslerden ayırmayı sağlayan fiziksel niteliğe ne ad verilir?

A
Ezgi
B
Tını
C
Vurgu
D
Sıklık
E
Duraklama
Soru 16

ForunrT'u açık oturumdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinleyicilerin, konuşma süresince söz alarak soru sorabilmeleri ve görüşlerini ifade edebilmeleri
B
Konunun önceden belirlenmesi
C
Bir yönetici eşliğinde gerçekleşmesi
D
Konunun uzmanlar tarafından ele alınması
E
Topluluk karşısında gerçekleşmesi
Soru 17

Okurların yazılı metinden anlam çıkardıkları ya da yorumlarda bulundukları, ön bilgilerini kullandıkları, yazar ve okur arasındaki etkileşime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma sürecine ne ad verilir?

A
Konuşma
B
Dinleme
C
Okuma
D
Anlatma
E
Yazma
Soru 18

Eleştirel düşünmenin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eleştirel düşünmede neden-sonuç ilişkisinin önemli bir yeri vardır.
B
Çok yönlü bakış açısını ve düşünmeyi zorunlu kılar.
C
Bilimsel bir yaklaşımı ve nesnel bakış açısını gerektirir.
D
Eleştirel düşünmede ön yargıları kullanarak çıkarımda bulunmak önemlidir.
E
Olgu, olay ve durumları dikkatle ele alıp değerlendirme, yorumlama, analiz ve sentez yapma becerisini gerektirir.
Soru 19

Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?

A
Açıkoturum
B
Konferans
C
Panel
D
Münazara
E
Forum
Soru 20

Dinlenenlerin çok yönlü bakış açısıyla tarafsız bir şekilde ele alındığı, değerlendirildiği, birbirleriyle karşılaştırıldığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasif dinleme
B
Empatik dinleme
C
Seçici dinleme
D
Not alarak dinleme
E
Eleştirel dinleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x