Türk Dili 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Türk Dili 2 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

insanın üç güvenilir arkadaşı vardır() Yaşlı karısı() yaşlı köpeği ve hazır parası()
Yukarıdaki parçada parantezle () gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A
(:) (,) (.)
B
(…) (,) (…)
C
(:) (,) (…)
D
(.) (,) (.)
E
(;) (,) (…)
Soru 2

I. Aynen aktarmalar, kelime, kelime öbeği ya da cümleler tırnak içinde verilir.
II. Düz yazılarda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden ayırmak için tırnak işareti kullanılır.
III. Cümlede özellikle vurgulanmak istenen unsurlar tırnak içinde kullanılır.
IV. Özel isme gelen iyelik, hal ve bildirme eklerinden önce kullanılır.
Tırnak işaretiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 3

Farklı parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bütünü ifade eden, resim, müzik, heykel gibi sanat dalları ile çeşitli bilim dallarında parçaların bütünü oluşturacak bir düzende bir araya getirilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dil
B
Yazı
C
Konuşma
D
Anlatı
E
Kompozisyon
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?

A
Ad aktarması (mecaz-ı mürsel) sık kullanılan bir söz sanatıydı.
B
Muhtevaya (içeriğe) önem veren eleştirmenler lazım bize.
C
Eserlerinde güncel (aktüel) konuları özgün bir biçimde ele alırdı.
D
Bu yapıt (Bu Ülke), Cemil Meriç’in en bilinen eserlerinden biridir.
E
Edebiyat (yazın), bir bakıma insana insanı anlatmak değil midir?
Soru 5

Türkçede bir sözcük, ötümsüz(sert) ünsüzle bitiyorsa ötümsüz ünsüzle başlayan ek gelir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A
Sorunlarımızı dostça konuşarak çözmeyi çok isterim.
B
Sana baktıkça erken yaşta yitirdiğim babam aklıma gelir.
C
Uzun zaman birbirlerine düşmanca davrandılar.
D
Ablan yaşça benden büyüktü ama iyi anlaşırdık.
E
Zaman geçtikçe çocukluğumu daha çok özlüyorum.
Soru 6

On üç yaşlarındaydım, yatılı bir okulda okuyordum. Üç aydır annemi görmemiştim. Burnumda tütüyordu âdeta. Bir de baktım ki annem beni görmeye gelmiş. Sevinçten uçacak gibi olmuştum.
Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

A
Anı
B
Makale
C
Yaşam öyküsü
D
Eleştiri
E
Gezi
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinin yazımı yanlıştır?

A
Bu nasıl bir güzelliktir, var mı ki dünyada eşi benzeri?
B
Okulun bahçesindeki futbol sahası artık kullanılamaz haldeydi.
C
Beni gördüğüne o kadar sevindiki tüm gece yanımdan ayrılmadı.
D
Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde.
E
Benimki küçük bir öneriydi sadece.
Soru 8

Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkında görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazılarına ne ad verilir?

A
Makale
B
Klasik Deneme
C
Otobiyografi
D
Eleştiri
E
Söyleşi
Soru 9

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde!
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Dramatik
B
Lirik
C
Satirik
D
Epik
E
Didaktik
Soru 10

Tiyatro eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Olay ya da olaylar zinciri, kişiler, olayın geçtiği yer ve zaman olmak üzere dört temel öge üzerine kuruludur.
B
Roman ve öyküde olduğu gibi okura yönelik bir anlatı türü söz konusudur.
C
Öykü ve romandaki betimlemelerin yerini gösterme alır.
D
Sahnede gösterilmek üzere yazılmış eserlerdir.
E
Temel anlatım biçimi konuşmadır.
Soru 11

Bilimsel yazılarda konuyla ilgili herhangi bir cümleyi, paragrafı ya da fikri kaynakta yer aldığı şekliyle hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde verilerek yapılan alıntılama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel aktarım
B
Dolaylı aktarım
C
Doğrudan aktarım
D
Dipnotlu aktarım
E
Geleneksel aktarım
Soru 12

Resmi yazı türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dilekçe-tutanak-karar-rapor-özgeçmiş
B
Makale-mektup-karar-özgeçmiş-tutanak
C
Dilekçe-karar-mektup-özgeçmiş-günlük
D
Tutanak-deneme-mektup-karar-rapor
E
Dilekçe-hikâye-rapor-köşe yazısı-karar
Soru 13

Sanatsal metinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Okuyucuda merak uyandırmaya çalışır.
B
Kişi, zaman, mekan ya da tarih değiştirilebilir.
C
Olaylar gerçek ya da kurmaca olabilir.
D
Yazım amacı insana, insan gerçeğini bir kurgu içinde sunarak özdeşim kurdurmaktır.
E
Resmi, sade, açık bir dille yazılır, üslup kaygısı yoktur.
Soru 14

Bilimsel bir yazıda, “bu konuyu niçin seçtiniz ve bu konu neden önemlidir, bu çalışmanın amacı nedir, bu çalışma ile bilime nasıl bir katkı sağlayacaksınız?” gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz bölüm ________ bölümüdür.
Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tartışma
B
yöntem
C
sonuç
D
giriş
E
bulgular
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre-ortam temelli faktörlerden biri değildir?

A
Fiziksel konfor
B
Konuşma hızı
C
Isı
D
Ses
E
Işık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde yararlanılabilecek stratejilerden biridir?

A
Not alma
B
Zihinde canlandırma
C
Tahmin etme
D
Çıkarsama
E
Özetleme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin şartlarından biri değildir?

A
Çıkarımlarda bulunma
B
Yoğun dikkat
C
Yeniden yapılandırma
D
Anlamı kavrama
E
Hayal gücü
Soru 18

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Global-küresel
B
Lokal-yerel
C
Online-çevirimiçi
D
Aktif-edilgen
E
illegal-yasadışı
Soru 19

İletilmek istenen mesaja, oluşturulmak istenen duygu değerine bağlı olarak konuşmacının cümle düzeyinde yaptığı tonlamalara ne ad verilir?

A
Boğumlama
B
Ezgi
C
Vurgu
D
Tını
E
Duraklama
Soru 20

I. Nutuk
II. Sempozyum
III. Açık oturum
IV. Konferans
V. Forum
Yukarıdakilerden hangileri tek kişilik hazırlıklı konuşma türlerindendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve IV
D
III ve IV
E
III ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,71. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x