Türk Dış Politikası 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türk Dış Politikası 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa Birliği, Türkiye için ilk ilerleme raporunu kaç yılında açıklamıştır?

A
2002
B
2000
C
1998
D
1996
E
1994
Soru 2

Azerbaycan ile Ermenistan arasında süregelen en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nahcivan Özerk Bölgesi
B
Petrol boru hatları
C
Ermenilerin Azerbaycan’daki mülklerinin geleceği
D
Azerbaycan’ın silahlanması
E
Dağlık Karabağ
Soru 3

Dünyada çatışma ve birleşme eksenlerini yeniden tanımlayan “Medeniyetler Çatışması” tezi kime aittir?

A
Samuel Huntington
B
Francis Fukuyama
C
Bill Clinton
D
JImmy Carter
E
Richard Nixon
Soru 4

Türkiye’nin 1993-1996 yılları arasında belirgin bir sorun yasamadığı iki Balkan ülkesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bulgaristan ve Yunanistan
B
Arnavutluk ve Makedonya
C
Makedonya ve Sırbistan
D
Yunanistan ve Makedonya
E
Arnavutluk ve Sırbistan
Soru 5

2011 yılından itibaren Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM Dışişleri Komisyonu
B
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı
C
Dışişleri Bakanlığı AB Dairesi
D
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
E
Avrupa Birliği Bakanlığı
Soru 6

İslam ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğini amaçlayan, 56 ülkenin katıldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam Konferansı Örgütü
B
İslam Milletleri Topluluğu
C
Müslüman Dayanışma Örgütü
D
İslam Kalkınma ve Dayanışma Teşkilatı
E
İslam Kalkınma Örgütü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, ABD Başkanı G. W. Bush’un “şer ekseni” olarak tanımladığı ülkelerden biri değildir?

A
Suriye
B
İran
C
Irak
D
Kuzey Kıbrıs
E
Kuzey Kore
Soru 8

2007 sonrasında Türk dış politikasını yönlendiren prensiplerden biri olan ve sorunlara önceden müdahale ederek aktif ve önleyici bir politika anlayışını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklı bağımlılık
B
Proaktif diplomasi
C
Komşularla sıfır sorun
D
Yumuşak güç
E
Tarihsel derinlik
Soru 9

Türkiye’nin tarihsel ve coğrafi özelliğiyle jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik konumunun dünya siyaseti ve sisteminin dönüşümü açısından önemini belirtmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sert güç
B
Yumuşak güç
C
Stratejik derinlik
D
Dengeci tutum
E
Statükoculuk
Soru 10

Sovyetler Birliği kaç yılında dağılmıştır?

A
1985
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
Soru 11

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azaltılmasını öngören ve Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarma iddiasından vazgeçtiğini açıkladığı diplomatik girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara Mutabakatı
B
Helsinki Zirvesi
C
AGİT
D
Brüksel Deklarasyonu
E
Madrid Deklarasyonu
Soru 12

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 1991’de SSCB’nin dağılmasına kadar süren, iki güçlü devletin uluslararası alana hâkim olduğu uluslararası sisteme ne ad verilir?

A
Tek kutuplu sistem
B
Hiyerarşik sistem
C
Güç dengesi
D
Evrensel sistem
E
iki kutuplu sistem
Soru 13

1980’lere kadar Avrupa Topluluğu içinde Türkiye’yi sürekli destekleyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belçika
B
Avusturya
C
Almanya
D
ispanya
E
Hollanda
Soru 14

Türkiye, 1991’den sonra Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne hangi yönüyle model olmuştur?

A
iktisadi devletçilikle
B
Gelişmiş bürokrasisiyle
C
Cumhuriyet rejimiyle
D
Demokratik ve laik siyasal yapısıyla
E
Bilim ve teknolojiyle
Soru 15

Türkiye’nin AB üyeliğinin gereklerini yerine getirebilmek amacıyla üstleneceği mevzuat uyumu ve yapısal değişikliklerin bir takvime bağlandığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılım Ortaklığı Belgesi
B
Ulusal Program
C
Köln Zirvesi Sonuç Bildirisi
D
Roma Zirvesi Sonuç Bildirisi
E
ilerleme Raporu
Soru 16

Kardak Krizi’nden sonra Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde iyileşme yaşanmasını sağlayan Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tansu Çiller ve Yorgo Pangalos
B
Deniz Baykal ve Dora Bakoyannis
C
İsmail Cem ve Yorgo Papandreou
D
Tansu Çiller ve Teodoras Pangalos
E
Mesut Yılmaz ve Yorgo Papandreou
Soru 17

29 Ocak 2009’da meydana gelen, Türkiye -İsrail ilişkilerinin derin yara almasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davos Krizi
B
Mavi Marmara Baskını
C
İsrail’in Gazze operasyonu
D
İsrail uçaklarının Türk hava sahasını izinsiz kullanmaları
E
İsrail jetlerinin Suriye’yi vurması
Soru 18

Alman Başbakanı Angela Merkel ile Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Türkiye’ye verilmesini istedikleri AB statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı temsil
B
Ayrıcalıklı ortaklık
C
Tam üyelik
D
Ekonomik katılım ortaklığı
E
Ekonomik himaye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasında süreklilik gösteren unsurlardan biridir?

A
Aktif dış politika
B
Blok siyaseti
C
Lozan statükosu
D
Bağlantısızlık
E
Tarafsızlık
Soru 20

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde ilk açılan fasıl başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim ve Araştırma
B
Mali Kontrol
C
Vergilendirme
D
Şirketler Hukuku
E
Rekabet Politikası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...