Türk Dış Politikası 2 2018-2019 Final Sınavı

Türk Dış Politikası 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin NATO’ya karşı Doğu Bloku ülkeleriyle birlikte kurduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Litvinov Paktı
B
Bükreş Paktı
C
Varşova Paktı
D
Briand-Kellogg Paktı
E
Leningrad Paktı
Soru 2

Birinci Körfez Savaşı’ndan (1990-1991) sonra Kürt sığınmacıların Irak’a dönmesi ve güvenliklerinin sağlanması için alınan önlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Güvenli bölgeler oluşturulmuş ve bu bölgeler Çekiç Güç adı verilen askeri birlikler ile korunmuştur.
B
Saddam Hüseyin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştır.
C
Irak Ordusunun mevcudu azaltılmıştır.
D
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kurulmuştur.
E
Sovyetler Birliği tarafından Irak’ın kuzeyine askeri güç yerleştirilmiştir.
Soru 3

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Avrupa Birliği’ne dönüştüren 7 Şubat 1992 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Floransa Antlaşması
B
Brüksel Antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Dublin Antlaşması
E
Maastricht Antlaşması
Soru 4

Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı’nda ele alınan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suriye’nin topraklarında Türkiye'ye yönelik terör örgütü faaliyetlerine izin vermemesi
B
Sınır aşan su sorunu
C
Hatay sorunu
D
Sınır ticaretinde yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü
E
Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yapılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1999’da Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin yumuşamasının belirtilerinden biridir?

A
Selanik’te Türk-Yunan dostluk anıtının yapılması
B
Yunanistan’daki Müslümanların kendilerine Türk demelerine izin verilmesi
C
Atina’da cami yapılması
D
iki ülkenin birlikte Kıbrıs açıklarında doğal gaz araması
E
Kara sularının 6 mile indirilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin 1990’ların sonlarında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklemesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Türkiye’nin Avrupa savunma yapılanması içinde yer almasını istemesi
B
Avrasya’yı kendisine bağlamak istemesi
C
Avrupa Birliği’nin homojen yapısını bozmak istemesi
D
Türkiye’yi Ortadoğu’dan ayırmak istemesi
E
Türkiye’nin Batı ile bağlantısını pekiştirmek istemesi
Soru 7

1999 yılında Bakü-Ceyhan Boru Hattı Antlaşması’m imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Türkiye-Azerbaycan-iran
B
Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan
C
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan
D
Azerbaycan-Suriye-Türkiye
E
Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 11 Eylül 2001 Saldırısından sonra oluşturulan Bush Doktrini'ni ifade etmek için kullanılan kavramlardan biridir?

A
ikinci vuruş yeteneği
B
Kitlesel karşılık
C
Önleyici savaş
D
ikinci soğuk savaş
E
Çöküş sendromu
Soru 9

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerine başladığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1987
B
1993
C
1995
D
2005
E
2007
Soru 10

12-13 Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi öncesinde İngiltere, İtalya ve ________ zirvede Türkiye için tarih verilmesini istemiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Yunanistan
B
Romanya
C
Macaristan
D
Belçika
E
Bulgaristan
Soru 11

12-13 Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi’nden önce Kıbrıs Sorunu'nun çözümüne yönelik olarak gündeme getirilen plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gali Planı
B
Perez Planı
C
Bruno Kreisky Planı
D
Annan Planı
E
Kurt Waldheim Planı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 2000’li yılların başında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri gerginleştiren gelişmelerden biridir?

A
Çekiç Güç’ün incirlik Hava Üssü’ne konuşlandırılmasının reddedilmesi
B
1 Mart Tezkeresi'nin reddedilmesi
C
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin revize edilmek istenmesi
D
Haşhaş ekiminin yasaklanması
E
Türkiye’nin dış politikada Rusya ile işbirliği içinde olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 2009-2011 döneminde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur?

A
Kardak Krizi'nin çözülmesi
B
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi
C
Annan Planı'nın Türkiye tarafından kabul edilmesi
D
NATO’nun Çekiç Gücü’nün incirlik Hava Üssü’ne konuşlandırılması
E
Türkiye’nin ilk defa Gümrük Birliği’ne girmesi
Soru 14

ABD Başkanı Barack Obama 6 Nisan 2009’da Türkiye’de bulunduğu sırada, Türkiye-ABD işbirliğini tanımlamak için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?

A
Özel imtiyazlı ortaklık
B
Esnek işbirliği
C
Çok kutupluluk
D
Model ortaklık
E
Ayrıcalıklı ortaklık
Soru 15

2006-2011 yılları arasında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde gerilim yaratan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkının verilmemesi
B
Türkiye’nin Suriye konusunda Rusya ile birlikte hareket etmesi
C
Türkiye’nin İran’a uygulanan yaptırıma uymaması
D
Suriyeli mültecilerin durumu
E
Gümrük Birliği’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de içine alacak şekilde genişletilmesi
Soru 16

Türkiye'nin, 2007-2011 yılları arasında İran’ın nükleer programına yönelik tutumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım kararını destekleyen ülkeler arasında yer almıştır.
B
Programın durdurulması konusunda, askeri ve ekonomik alanda sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunmuştur.
C
ABD ile ortak politikalar geliştirmiştir.
D
Nükleer çalışmaları ortak yürütmeyi teklif etmiştir.
E
İran dâhil her ülkenin barışçıl amaçlarla nükleer program yürütebileceğini savunmuştur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 2007’den sonra AK Parti Hükümeti’nin dış politikada kullandığı kavramlardan biri değildir?

A
Tarihsel derinlik
B
Çok kutupluluk
C
Barış havzası
D
Tarihsel miras
E
Karşılıklı bağımlılık
Soru 18

Cumhuriyet’in kuruluşundan 21 yüzyılın başlarına kadar Türk dış politikasının felsefesini en iyi açıklayan iki kavram aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Statükoculuk - Batıcılık
B
irredentizm - Batıcılık
C
Stratejik derinlik - Statükoculuk
D
Aktif dış politika - Önleyici diplomasi
E
Tam bağımsızlık - Düzen kurucu aktör
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Orta Asya ve Kafkaslarda ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler kurmak için oluşturduğu kuruluşlardan biridir?

A
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
B
Avrasya Devletleri işbirliği Örgütü
C
ipek Yolu Dostluk Derneği
D
Türk Ocakları
E
Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
Soru 20

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra tarihin ve kimliklerin ideolojilere göre tanımlanma döneminin bittiğini ileri süren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Henri Bergson
C
Francis Fukuyama
D
Bertrand Russel
E
Alvin Toffler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...