Türk Dış Politikası 2 2018-2019 Vize Sınavı

Türk Dış Politikası 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası ilişkiler uzmanları “tek kutuplu dünya” kavramını aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda kullanmaya başlamıştır?

A
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulması
B
Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi
C
1814 Viyana Kongresi’nde Kutsal ittifak’ın kurulması
D
Almanya’nın siyasi birliğini kurması
E
Sovyetler Birliği’nin dağılması
Soru 2

ABD’nin 1990’larda Orta Asya ve Kafkasya’da izlemeye başladığı “Russian First” (Önce Rusya) politikasına Türkiye’nin verdiği tepki aşağıdakilerden hangisidir?

A
D-8 (Gelişmekte olan 8 ülke) Örgütü’nü kurmak
B
Şanghay Beşlisi olarak bilinen örgüte girmek
C
İslam Kalkınma Örgütü’ne üye olmak
D
Türk Cumhuriyetleri ile askeri ve siyasi ittifak antlaşmaları yapmak
E
Avrupa Birliği ile ilişkilerini yoğunlaştırmak
Soru 3

Bağlantısızlar Hareketi’ne öncülük eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yugoslavya
B
İsviçre
C
İsveç
D
Finlandiya
E
Avusturya
Soru 4

1993-1996 yılları arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yaşanan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’nin genişleme stratejisinin dışında bırakılması
B
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan siyasi ilişkilerini dondurması
C
Agenda (Gündem) 2000 Raporu’nun yayımlanması
D
Gümrük Birliği Antlaşması’nın imzalanması
E
Üyelik müzakerelerine başlanması
Soru 5

18 ve 19 yüzyıllarda Avrupa’daki güç dengesi modelinin en önemli dengeleyici devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Fransa
C
Almanya
D
İngiltere
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 6

Avrupa Topluluğu Komisyonu’nun Türkiye’nin üyelik başvurusuna ilişkin görüşünü içeren 1989 tarihli raporu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kopenhag Kriterleri
B
Katma Protokol
C
Avis
D
Ortaklık Komitesi Raporu
E
Brüksel Bildirisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesine yönelik politikasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Batıya giden petrol hatlarının bu bölge üzerinden geçmesi
B
Bölgenin coğrafi konum itibariyle Türkiye'ye sınır komşusu olması
C
Türkiye'nin bölgeye yönelik tarihsel bağları
D
Türkiye'nin Orta Asya bağlantısının bu bölgeden geçmesi
E
Güney Kafkasya ülkelerinin aralarında ittifak kurmak istemesi
Soru 8

Balkan politikasını büyük ölçüde dinî bir zemine oturtarak Sırbistan’a doğrudan destek veren tek NATO üyesi ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Rusya
C
Yunanistan
D
Belçika
E
ABD
Soru 9

Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırgızistan
B
Özbekistan
C
Türkiye
D
Türkmenistan
E
Kazakistan
Soru 10

1987 yılında Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusunu yapan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Demirel Hükümeti
B
Turgut Özal Hükümeti
C
Bülent Ecevit Hükümeti
D
Tansu Çiller Hükümeti
E
Bülent Ulusu Hükümeti
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1993-1996 yılları arasında Türkiye ile Suriye arasında yaşanan sorunlardan biridir?

A
Su sorunu
B
Mülteciler sorunu
C
Sınır kaçakçılığı
D
Pazar rekabeti
E
Türkmenlerin statüsü
Soru 12

NATO kuvvetlerinin müttefik bir ülkeyi Varşova Paktı dışındaki bir ülkeye karşı koruması ilk kez aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleşmiştir?

A
Birinci Körfez Savaşı sırasında, Irak’tan gelebilecek bir saldırıya karşı Çekiç Güç'ün Türkiye’ye yerleştirilmesiyle
B
Bosna Savaşı sırasında, 60.000 askerden oluşan IFOR gücünün Bosna-Hersek’e yerleştirilmesiyle
C
Kosova Devleti’ne asker konuşlandırılmasıyla
D
Afganistan’a asker gönderilmesiyle
E
Macaristan’a asker konuşlandırılmasıyla
Soru 13

1993-1996 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Trakya Sorunu
B
Kardak Krizi
C
Mülteciler sorunu
D
Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümeniklik sorunu
E
Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama krizi
Soru 14

Rusya’nın 1993’ten sonra eski Sovyetler Birliği sınırları içinde yeniden nüfuz kurmaya yönelik ortaya attığı doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Perestroyka Doktrini
B
Avrasya Doktrini
C
Önce Rusya Doktrini
D
Yakın Çevre Doktrini
E
Slav Doktrini
Soru 15

1990’larda Yunanistan'ın adı ve bayrağı nedeniyle tanımadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kosova
B
Romanya
C
Makedonya
D
Moldova
E
Arnavutluk
Soru 16

13-14 Aralık 1997 tarihli Avrupa Birliği Lüksemburg Zirvesi’nin Kıbrıs Sorunu açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıbrıs’a asker gönderme kararı verilmesi
B
Annan Planı’nın kabul edilmesi
C
Doğu Akdeniz’de petrol arama izninin verilmesi
D
Rauf Denktaş’ın Lüksemburg Zirvesi’ne davet edilmesi
E
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği üyeliğinin resmen açıklanması
Soru 17

Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye’ye yönelik terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla 1998’de imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikamet ve Güvenlik Sözleşmesi
B
Cenevre Senedi
C
Kahire Mutabakatı
D
Adana Mutabakatı
E
Dostluk Antlaşması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1997 Madrid Deklerasyonu’nun Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili sonuçlarından biridir?

A
Batı Trakya’daki Türk azınlığın sorunlarının çözülmesi
B
Yunanistan’ın Ege’deki karasularını 12 mile çıkarma iddiasından vazgeçmesi
C
Kardak Adası’nın tarafsız bölge ilan edilmesi
D
Mülteci sorununun çözülmesi
E
iki tarafa Kıbrıs açıklarında petrol arama izni verilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi AB Komisyonu’nun Türkiye için hazırladığı 1998 tarihli İlerleme Raporu’nda yer alan konulardan biri değildir?

A
Türkiye’nin ABD yanlısı dış politika izlemesi
B
Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin uygulamada yol açtığı sıkıntılar
C
Ordunun sivil denetime tabi olmaması
D
insan hakları ve demokrasinin yetersizliği
E
Milli Güvenlik Kurulu’nun siyasette oynadığı fiili rol
Soru 20

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üyeliğini 1980’lere kadar etkin bir şekilde destekleyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Almanya
C
İngiltere
D
Hollanda
E
Belçika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...