Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 10 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 10 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rippol’da ilk tercüme bürosunu açan papa kimdir?

A
II. Jean Paul
B
IV. Paul
C
IV. Benedictus
D
XII. Leon
E
Sylvestre Saccy
1 numaralı soru için açıklama 
Gençliğinde Endülüs ve Kuzey Afrika’da Arapça öğrenerek Müslüman memleketlerde İslâm ilimlerini öğrenen Papa Slyvestre Saccy, papa seçildikten sonra Kuzey İspanya’nın Rippol şehrinde, aynen Beytü’l-Hikme gibi 910 yılı civarında bir tercüme okulu açtırdı.
Soru 2

Siger de Brabant hangi felsefî ekole mensuptur?

A
Latin İbn Rüşdçülük
B
Latin İbn Sinacılık
C
Latin Gazzalicilik
D
Latin Farabicilik
E
Latin Platonculuk
2 numaralı soru için açıklama 
Sorbonne Üniversitesi çevresinde yetişen en ateşli İbn Rüşdcülerden Siger de Brabant, 1266 yılında öldürüldüğü gibi, Orvieto (ö.1281) veya 1284) da ölümüne kadar hapsedildi.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Batı felsefesine etki eden Müslüman filozoflardan değildir?

A
Farabi
B
İbn sina
C
Hallac-ı Mansur
D
Kındi
E
Gazzali
3 numaralı soru için açıklama 
Hallac-ı Mansur Batı felsefesine etki eden filozoflardan değildir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kındi’nin İbraniceye çevrilen eseridir?

A
Tractatus de erroribus philosophorum
B
Risâle fi Mahiyyati’n-Nevm ve’r-Rûyâ
C
Risâle fi-İcaz ve İhtisar fi’l-Burhâni’l-Mantıkî
D
Kiâbu’t-Tuffâha
E
Fi’l-Cevâhiri’l-Hamse
4 numaralı soru için açıklama 
Kiâbu’t-Tuffâha Kındi’nin İbraniceye çevrilen eseridir.
Soru 5

Hıristiyan filozof Guillaume d’Auvergne hangi Müslüman filozof için Asil filozof tabirini kullanmıştır?

A
Farabi
B
İbn Sina
C
Kindi
D
İbn Davud
E
Gazzali
5 numaralı soru için açıklama 
İbn Sînâ’nın kendileri üzerinde açık tesiri görülen ilk Hıristiyan filozoflarının başında Alexandre de Hales ve Guillaume d’Auvergne gelir. Sonuncusu, çeşitli eserlerinde Aristo ile yan yana müracaat ettiği ve “Asil Filozof” dediği Müslüman filozof İbn Sînâ’dır. Mesela sadece De Univers adlı eserinde, otuzdan fazla müracaatta bulunur.
Soru 6

Leibniz Arapların öyle filozofları var ki, onların uluhiyet hakkındaki his ve fikirleri en yüksek Hıristiyan filozoflarının fikirleri kadar yüksektir” övgüsünü hangi Müslüman filozof için yapmıştır?

A
İbn Sina
B
Gazzali
C
İbn Rüşd
D
İbn Bacce
E
İbn Tufeyl
6 numaralı soru için açıklama 
Leibniz, İbn Tufeyl’i şu sözleriyle kendince onurlandırmak ister: “Arapların öyle filozofları var ki, onların uluhiyet hakkındaki his ve fikirleri en yüksek Hıristiyan filozoflarının fikirleri kadar yüksektir. Bunu Pococke’un Arapçadan tercüme ile neşrettiği Philosophus Autodidactus (Haya b. Yakzan) adlı eserden anlamak mümkündür.”
Soru 7

İbn Tufeyl’i Avrupa'da üne kavuşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Naturalizm ve amprizm cereyanlarının doğuşundaki rolü
B
İdrak ile muhayyile güçlerinin özdeşleştiğini savunması
C
Bazı Latin skolastiklerin desteğini görmesi
D
Avrupa’da yeni bir edebiyat akımına yön vermesi
E
Hayy b. Yekzân’ın İbraniceye çevrilmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Şüphesiz, Hayy b. Yekzân’ın Latinceye çevrilmesinden önce, İbn Tufeyl’in bazı felsefi fikirleri İbn Rüşd vasıtasıyla biliniyordu. İbn Rüşd’ün De Anima olarak Latinceye çevrilen eserinin beşinci bölümünde filozof, İbn Tufeyl’in idrak ile muhayyile güçlerinin özdeşleştiğini savunmasını tenkit ediyordu. Bu görüşe katılan Latin skolastikleri vardı. İbn Tufeyl’i asıl üne kavuşturan bu görüşü değildir. Ne zaman ki, XVII. yüzyılda Hayy b. Yekzân, Arapça ve Latince çevirisiyle neşredildi, o zaman İbn Tufeyl, Avrupa’da dini ve felsefî düşüncede devrim yarattı. Naturalizm ve amprizm cereyanlarının doğuşunda büyük rolü oldu ve Aydınlanma felsefesini yarattı.
Soru 8

Descartes’in öncülüğünü yaptığı ve esasında İbn Rüşdcülüğün uzantısından başka bir şey olmayan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kartezyanizm
B
Brahmanizm
C
Determinizm
D
Fransisken
E
Dominiken
8 numaralı soru için açıklama 
Descartes’in öncülüğünü yaptığı ve esasında İbn Rüşdcülüğün uzantısından başka bir şey olmayan akım da Kartezyanizmdir.
Soru 9

Batılı bazı filozoflarca da benimsenen şekilsiz madde” doktrini hangi Müslüman filozofa aittir?

A
İbn Sina
B
İbn Tufeyl
C
İbn Rüşd
D
Kindi
E
Gazzali
9 numaralı soru için açıklama 
Şekilsiz madde doktrini, İbn Rüşd'e aittir. Duns Scot, İbn Rüşdcülüğü tenkit etmesine rağmen, İbn Rüşd’ün “şekilsiz madde” doktrinini benimsemiştir.
Soru 10

İslam felsefesinin Aydınlanma devri ve modern dönem felsefesine olan doğrudan etkisi, aşağıdakilerden hangisi ile desteklenebilir?

A
Müslüman filozofların, Batılı filozoflara eğitim ve devamında sertifika vermeleri
B
Batılı filozofların, Müslüman filozoflardan alıntı yapmaktan kaçınmaları
C
Eski dönem tercümelerin, Aydınlanma devri ve modern dönemde de biliniyor ve okunuyor olması
D
Müslüman filozofların eserlerinin Latince’ye tercüme edilip, yerel dillere tercüme edilmemesi
E
Batılı filozofların, faydalandıkları Müslüman filozofları eserlerinde zikretmemeleri
10 numaralı soru için açıklama 
İslâm felsefesinin Batı Hıristiyan ve Yahudi felsefesine etkisi sanıldığından daha büyüktür. Bu etki, Müslüman filozofların eserlerinin Latince ve İbranice başta olmak üzere, diğer yerel dillere de çevrilmeye başlandığı X. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmış ve çeşitli yollar ve şekillerde tâ Yakınçağ felsefesinin başlangıcına dek sürmüştür. Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde bu etki, çeviriler vasıtasıyla doğrudan doğruya olmuştur; ister Hıristiyan olsun, ister Yahudi olsun batılı filozoflar ve düşünürler, Müslüman filozofların adlarını ve eserlerini zikrederek alıntılarda bulunmuşlardır. Aydınlanma devrinde ve Descartes ile başlayan ve Hegel’e kadar süren modern felsefedeki bu etki hem doğrudan, hem de dolaylı olarak devam etmiştir. Doğrudan, çünkü Ortaçağ ve Rönesans devrinde çevrilen eserler, bu devirlerde de Batılı filozoflarca biliniyor ve okunuyordu. Dolaylı, çünkü bu devirlerin batılı filozofları, batılı Ortaçağ ve Rönesans devri düşünürleri okurken, onlar vasıtasıyla Müslüman filozofları da az çok öğreniyorlardı.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x