Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İslam felsefesi tabiri kaçıncı yüzyıldan itibaren ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?

A
15. yy. - İranlılar
B
18. yy. - Hindliler
C
19. yy. - Batılılar
D
19. yy. - Türkler
E
19. yy. - Araplar
1 numaralı soru için açıklama 
19. yy. - Batılılar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?

A
Kuramsal Felsefe
B
Mantık
C
Teknoloji Felsefesi
D
Pratik Felsefe
E
Kelam
2 numaralı soru için açıklama 
İslâm düşüncesinin kapsamını şöyle belirleyebiliriz: Kuramsal Felsefe (mantık ve metafizik); Pratik (Amelî) Felsefe (hukuk, siyaset, ahlâk ve iktisat felsefeleri); Kelâm; Tasavvuf; Bilim Felsefesi, Sanat Felsefesi; Din Felsefesi; Dil Felsefesi ve Tarih Felsefesi.C seçeneğinde yer alan Teknoloji Felsefesi bunların içinde bulunmaz.
Soru 3

Aristo’nun mantık yazılarının toplandığı ve Arapça’ya “Kitâbül-İbâre” veya “Kitâbü’t-Tefsîr” olarak çevrilmiş eserin adı nedir?

A
Îsâgûcî
B
Hermenötik
C
Önermeler
D
Birinci Analitikler
E
Topikler ve Sofistik Deliller
3 numaralı soru için açıklama 
Aristo’nun mantık yazılarının toplandığı Organon’un bir kitabı “Hermenötik” adını taşımaktadır. Arapça’ya “Kitâbül-İbâre” veya “Kitâbü’t-Tefsîr” olarak çevrilmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Meşşa'i filozofları Gazzali'den sonra da tenkid eden filozoflardan biridir?

A
Ebu'l- Berakat el-Bağdadi
B
İbn Haldun
C
İbn Miskeveyh
D
Ali İbn Rıdvan
E
Ebu Bekr Zekkeriya er-Razi
4 numaralı soru için açıklama 
Ebu'l- Berakat el-Bağdadi.
Soru 5

Pertevname adlı eserinde, Aristo'nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?

A
Gazali
B
Birunî
C
Suhreverdi
D
İbn Sînâ
E
Fârâbi
5 numaralı soru için açıklama 
Suhreverdi.
Soru 6

İndiye, İnadiyye ve Laedriye gibi alt kolları olan, hakikatin ölçüsünün insan olduğunu, doğruluk ve yanlışlığın insanın dilini kullanmasına bağlı olduğunu savunan İslam felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reybiyye
B
Tabi’iyyun
C
Tekafü-i edille
D
Sofistaiyye
E
Meşşaiyye
6 numaralı soru için açıklama 
Sofistaiyye.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin yaptığı felsefe tanımıdır?

A
Sanat eseri olarak varlıklar üzerine düşünme ve Yapıcı (es-Sânî)yı tanımadır.
B
Felsefe (hikmet), bizâtihî Vâcibi Vücûd olan Hakk’ın vücûdunun, vücûd (varlık) olarak bilinmesidir.
C
Ruhun, ilim ve amelle terbiye edilmesidir.
D
Felsefe, insanın kapasitesi ölçüsünde sahip olduğu ve ebedî küllî şeylerin hakikatlerinin mahiyetlerinin ve sebeplerinin bilgisidir
E
Fazilet, iyi olanın tatbikidir.
7 numaralı soru için açıklama 
Farabiye göre “Felsefe (hikmet), bizâtihî Vâcibi Vücûd olan Hakk’ın vücûdunun, vücûd (varlık) olarak bilinmesidir. Bu tarifte felsefe, zorunlu varlığın ve genel olanağın bilgisi olduğu söylenmektedir.
Soru 8

Felsefeyi “Ruhun, ilim ve amelle terbiye edilmesidir.” diyerek tanımlayan kişi kimdir?

A
Kindi
B
Farabi
C
İbn Hindû
D
İbn Rüşd
E
İbn Sina
8 numaralı soru için açıklama 
İbn Hindû: Felsefe, “Ruhun, ilim ve amelle terbiye edilmesidir.” Bu tarife göre ise, felsefe ilim ve amelle ruh terbiyesi olarak görülmektedir.
Soru 9

Damad İbrahim Paşa’nın dokuz kişiden oluşan tercüme heyetinin başında bulunan ilim adamı kimdir?

A
İbrahim Müteferrika
B
Yirmisekiz Mehmed Çelebi
C
İdris-i Bitlisi
D
Hüseyin Hazarfen
E
Yanyalı Esad Efendi
9 numaralı soru için açıklama 
Lâle devrinde özellikle bizzat Damad İbrahim Paşa’nın girişimleriyle felsefî ve aklî ilimlere yeniden bir merak uyanmıştır. Söz konusu Paşa’nın dokuz kişiden oluşan bir tercüme heyeti kurarak, Grekçe’den (Yunanca), Arapça’dan ve Farsça’dan bir kısım felsefî eserlerin Türkçe’ye tercümesini sağlamıştır. Bu heyetin başında ünlü ilim adamı Yanyalı Esad Efendi vardı.
Soru 10

Aşağıdaki dini düşüncelerin hangisinin temelinde Budizm vardır?

A
Çin düşüncesi
B
Batı düşüncesi
C
İslamiyet
D
Hind düşüncesi
E
Deist düşünce
10 numaralı soru için açıklama 
Bugünkü Hind düşüncesinin temelinde Hinduizm, Çin düşüncesinin temelinde Budizm, Batı düşüncesinin temelinde Hıristiyanlık olduğu gibi, İslam düşüncesinin temelinde de İslam vardır.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x