Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Farabi hangi eserinde her bir ilmin teorik ve pratik açıdan değerini belirterek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret etmiştir?

A
Risâle fî mâhiyeti’n-nefs
B
Risâle fî meâni’l-akl
C
Kitâb el-Mûsîka el-Kebîr
D
es-Siyasetü’lMedeniyye
E
İhsâu’l-ulum
1 numaralı soru için açıklama 
Fârâbî Aristo ve Kindî’den daha kapsamlı bir tasnif yapmış, İhsâu’l-ulum isimli eserinde her bir ilimin teorik ve pratik açıdan değerini belirterek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret etmiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi istek ve irade dışı bir olay olup, beşerî bilginin aksine, hiçbir çaba harcamadan, mantıkî ve matematik yöntemlere başvurmadan Allah’ın, peygamberlerin tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda zaman faktörü olmaksızın ortaya çıkan bir bilgi kaynağıdır?

A
Sezgi
B
Akıl
C
Hipotez
D
Vahiy
E
Duyu algıları
2 numaralı soru için açıklama 
Müslüman bir filozof olarak Kindî vahyin güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu söyler. Onun mâhiyetine ilişkin farklı bir teori geliştirmese de vahyin istek ve irade dışı bir olay olduğunu, beşerî bilginin aksine, hiçbir çaba harcamadan, mantıkî ve matematik yöntemlere başvurmadan Allah’ın, peygamberlerin tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda zaman faktörü olmaksızın ortaya çıkan bir bilgi olduğunu belirtir.
Soru 3

Sezgiye düşünceden daha fazla önem veren filozof aşağidakilerden hangisidir?

A
İbni Haldun
B
İbn Sina
C
Gazali
D
İbn Rüşd
E
Kindi
3 numaralı soru için açıklama 
İbn Sînâ'ya göre bilgi sadece düşünceyle elde edilmez: bu konuda daha önemli ve kestirme yol sezgidir. Bu bakımdan filozofun sezgiye düşünceden de fazla önem verdiği söylenebilir. Çünkü konu iyice incelenirse bilgi değeri taşıyan önermelerin bu husustaki kabiliyeti gelişmiş kişilerin sezgilerine dayandığı görülür.
Soru 4

İslam düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm filozofu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Haldun
B
İbn Sina
C
İbn Rüşd
D
Farabi
E
El-Kındî
4 numaralı soru için açıklama 
El-Kındî.
Soru 5

İslam dünyasında gerçek anlamda ilk filozof olarak kabul edilen düşünür kimdir?

A
İbn Sînâ
B
İbn Bâcce
C
Farabi
D
Kindî
E
İbn Rüşd
5 numaralı soru için açıklama 
Kindî.
Soru 6

Kindi’nin felsefe alanında yazdığı en hacimli eser hangisidir?

A
Risale fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ
B
Akıl Üzerine
C
Kitâb fi’l-felsefeti’l-ûlâ
D
Kitabu’l-ibane
E
El-Kavl fi’n-nefs
6 numaralı soru için açıklama 
Kindinin felsefe alanındaki kitabı Kitâb fi’lfelsefeti’l- ûlâ: Felsefe alanında yazdığı en hacimli eserdir. Dört bölümlük kitabın elimizde sadece birinci bölümü bulunmaktadır. Kitabın günümüzde Arapça olarak tenkitli neşri yapılmıştır. İngilizce’ye tercümesi de yapılan kitabın Türkçe’ye tercümesini Prof. Dr. Mahmut Kaya “İlk Felsefe Üzerine” ismi altında yaparak, Kindî’nin diğer bazı eserlerinin tercümesiyle birlikte “Felsefi Risaleler” içinde yayınlanmıştır.
Soru 7

Fârâbî’nin nübüvvet görüşünün temelinde nefsin aşağıdaki güçlerinden hangisi yer alır?

A
Vehim
B
Ortak Duyu
C
Teorik akıl
D
Muhayyile
E
Hiçbiri
7 numaralı soru için açıklama 
Muhayyile.
Soru 8

İbn Sina’nın felsefesini en geniş bir şekilde ortaya koyan ansiklopedik eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necat
B
İşarat vet-Tenbihat
C
Şifa
D
el-Kanun
E
Mübahasat
8 numaralı soru için açıklama 
Şifa.
Soru 9

“İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir.” diyen İslam düşünürü kimdir?

A
Kîndî
B
Farabi
C
İbn Rüşd
D
İbn Sînâ
E
Gazzâli
9 numaralı soru için açıklama 
Kindî, felsefenin tarifini verip değerini açıkladığı bir ifadesinde şöyle demektedir: “İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir.
Soru 10

Aristo'nun aktif akıl olarak tanımladığı kavram, Kindi'nin açıklamalarında hangi isimle yer alır?

A
Güç Halindeki Akıl
B
Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
C
Sürekli Fiil Halindeki Akıl
D
Beyânî Akıl
E
Zahir Akıl
10 numaralı soru için açıklama 
Sürekli Fiil Halindeki Akıl (el-aklü’llezî bi’lfi‘ l ebeden): Aristo’nun aktif akıl dediği bu akıl, Kindî’nin adı geçen eserinden anlaşıldığına göre, insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibarettir.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x