Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 5 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 5 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbn Rüşd’e göre nefsin aklî kısmının kendisiyle özdeşleştirildiği erdem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikmet
B
Şecaat
C
İffet
D
Cömertlik
E
Dostluk
1 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd’e göre nefsin aklî kısmı hikmetle özdeşleşir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre, insanları felsefi çalışmalarda hataya düşüren sebeplerden biri değildir?

A
Düşünce alışkanlıklarına ve metodolojisine sahip olmamaları
B
Felsefe öğretim ve eğitimi için gerekli ahlaki olgunluğa sahip olmamaları
C
Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri
D
Yaratılış itibariyle felsefe için gerekli olan zekâ düzeyine sahip olmamaları
E
Felsefe öğretim ve eğitimi için yeterli imkânlara sahip olmamaları
2 numaralı soru için açıklama 
Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri.
Soru 3

Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?

A
İbn Sina
B
İbn Rüşd
C
İbn Tufeyl
D
İbn Bâcce
E
İbn Haldun
3 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd.
Soru 4

İbn Rüşd’ün genel olarak bütün bir felsefe tarihini derinden etkileyen en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan ve insan mutluluğunu araştırması
B
“Bozuk bir toplumda yaşayan entelektüel kabiliyetleri gelişmiş bir filozof nasıl erdemli kalabilir ve mutluluğa ulaşabilir?” sorusuna cevap araması
C
Yalnız adamı incelemesi
D
Din-felsefe ilişkilerini ve insanın mutluluğa nasıl ulaşacağını tartışması
E
Felsefi şerh yazması
4 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd’ün genel olarak bütün bir felsefe tarihini derinden etkileyen en önemli özelliği felsefi şerh yazmasıdır.
Soru 5

İbn Tufeyl'in meşriki hikmet tasavvurunu oluştururken örnek aldığı düşünür kimdir?

A
Gazali
B
Zekeriya Razi
C
Farabi
D
Kindî
E
Aristo
5 numaralı soru için açıklama 
Gazali.
Soru 6

Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof kimdir?

A
İbn Sînâ
B
İbn Tufeyl
C
İbn Rüşd
D
İbn Bâcce
E
Fârâbî
6 numaralı soru için açıklama 
İbn Bâcce (ö. 533/1139) Batı İslâm dünyasında yetişen ilk Müslüman filozoftur.
Soru 7

İbn Bâcce’nin ahlak ve siyaset konusundaki görüşleri hangi düşünürle benzerdir?

A
Aristo
B
Farabi
C
Eflatun
D
Sokrates
E
Hegel
7 numaralı soru için açıklama 
İbn Bâcce’nin ahlak ve siyaset konusundaki görüşleri özellikle Fârâbî’ye oldukça benzerdir. İnsan fiilinin ortaya çıkışını istek, öfke ve akıl güçlerinin çatışmasında açıklar. Yönetim çeşitlerini bireyin kendisini yönetmesi, ailesini yönetmesi ve şehir yönetimi olmak üzere üçe ayırır. Buna ilaveten Yüce Allah’ın evreni yönetmesini de tedbir kavramı altında inceler. Erdemli yönetim, bozuk yönetim ve bunların karakterlerini açıklamada da Fârâbî’ye oldukça benzerdir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün düşünce anlayışını yansıtmaz?

A
Şeriat nihâî mutluluğunun temeli olan teorik ve pratik hakikatleri tüm insanlara öğretir
B
Din mutluluğa ileten fiillerin işlenmesini öğretir
C
Din mutsuzluğa ileten fiilleri ve bunlardan kurtulma yollarını öğretir
D
İbn Rüşd hikmet, cesaret ve iffet erdemlerini temel erdemler kabul eder
E
Din ile felsefe arasında bağ yoktur
8 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd’e göre şeriat nihâî mutluluğunun temeli olan teorik ve pratik hakikatleri tüm insanlara öğretir. Bu hakikat ise Allah’ın varlığı ile birliğinin bilgisi ve nihâî mutluluk ve mutsuzluk bilgisidir. Din mutluluğa ileten fiillerin işlenmesi ve mutsuzluğa ileten fiilleri ve bunlardan kurtulma yollarını öğretir. Yani bu fiiller, zahirî veya bedenî fiilleri, yani fıkıh ilminin ilgilendiği zahirî hükümleri ve “meâd ilminin” ilgilendiği nefse bağlı batınî fiilleri içerir.
Soru 9

İbn Bacce Batı literatüründe ne şekilde anılır?

A
Themistius
B
Tufeyl
C
İbnü's-Sâiğ
D
Rüşd
E
Avempace
9 numaralı soru için açıklama 
İbnü's-Sâiğ olarak da tanınan İbn Bâcce Batı literatüründe genellikle Avempace diye anılır.
Soru 10

İbn Bâcce'ye göre ittisal nedir?

A
İnsanın akıl aracılığıyla sadece sosyal ve siyasal hayatını en yetkin şekilde yönetmesidir.
B
İnsanın kalbini temizleyerek sürekli bir müşahede haline ulaşmasıdır.
C
Bireyin yüce Allah'ın zatında kendini yok etmesidir.
D
İnsanın aklıyla çokluktan kurtulup sürekliliğe, birliğe ve mutluluğa ulaşmasıdır.
E
İnsanın, duyuları aracılığıyla tabiatın ve gerçekliğin bilgisine ulaşmasıdır.
10 numaralı soru için açıklama 
İbn Bacce'ye göre filozof bilgi ve idrak mertebeleride yükselip kendisine mutlak saadeti tattıracak olan faal akılla ittisal mertebesine ulaşmak için duyu algılarının verilerinden başlayıp, ortak duyu, hayal ve hafıza güçlerinin kullanılması ve akli soyutlamalar aracılığıyla bir tür manebi yükselişi gerçekleştirmek zorundadır.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x