Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 2017-2018 Final Sınavı

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk mitolojisinin en erken dönemindeki mitolojik modelin oluşturduğu kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bozkurt-baykuş
B
Ayı-kurt
C
Ağaç-orman
D
Su-vadi
E
Dağ-gök
Soru 2

Mitlerde birbirine paralel hale gelen ve senkronik olarak adlandırılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutsal zaman
B
Eş süremli zaman
C
Takvim
D
Kronolojik zaman
E
Art süremli zaman
Soru 3

Bir kültürde gündelik bilgi ve ona dayalı yaşantıların oluşturduğu tabakaya ne ad verilir?

A
Kültür değişmesi
B
Halk kültürü
C
Yüksek kültür
D
Kültür sistemi
E
Resmi kültür
Soru 4

Türk mitolojisinde yağmur ve kar yağdırdığına, fırtına çıkarttığına inanılan taşa ne ad verilir?

A
Karataş
B
Kutlu kaya
C
Sarıtaş
D
Yada
E
Balbal
Soru 5

Babası tarafından dağ başına atılan Zâl’ı büyüten efsanevi varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dev
B
Sentor
C
Ejderha
D
Simurg
E
Peri
Soru 6

Câm-i Cem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
MutasaWıflar tarafından genellikle gönüle benzetilir.
B
içine bakıldığında, dünyada olup biten her şeyin görüldüğüne inanılır.
C
İran Hükümdarlarından sadece Cemşid ve Keyhusrev'e ait olan sihirli bir kadehtir.
D
Gizlilikleri keşfeden bir özelliği vardır.
E
İskender’in aynası ismiyle de anılır.
Soru 7

Şairlerin şiirlerinde övdüğü kişiye ne ad verilir?

A
Meczup
B
Mahmud
C
Mahmur
D
Mesud
E
Memdûh
Soru 8

Şehname'de adı en fazla zikredilen efsanevi Pers kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dara
B
Feridun
C
Cemşid
D
Nûşirevân
E
Rüstem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İştar, Astarte, Afrodit ve Venüs gibi çeşitli isimlerle anılan aşk ve savaş tanrıçasının, yüzyılları aşarak klâsik Yakındoğu edebiyatına ulaşmış en önemli temsilcilerinden biridir?

A
Leylî
B
Zühre
C
Şirin
D
Aslı
E
Arzu
Soru 10

Acâyibü’l-Mahlûkât kitaplarında genellikle işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji ve antropoloji
B
Tarih ve edebiyat
C
Bilim ve sanat
D
Coğrafya ve kozmografya
E
Felsefe ve hikmet
Soru 11

Sümer-Akat-Asur mitolojisinde Ninurta’nın sembolüdür. İslam edebiyatında güneşin sembolü olarak kullanılmıştır. Divan şiirinde ukâb ve nesr adları ile de anılır.
Yukarıda özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kartal
B
Doğan
C
Şahin
D
Atmaca
E
Karga
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kaynağı Gılgamış efsanesine dayanan “hayat suyu, hayat bitkisi” anlamlarına gelir?

A
Âb-ı hayat
B
Hümâ
C
Misk
D
Yada
E
Ud-ı Kumârî
Soru 13

Yemen’de çıkan ve ruhtaki sıkıntıyı dağıttığına inanılan taş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakut
B
Yada
C
Zümrüt
D
Kehribar
E
Akik
Soru 14

Bütün hayvanların Hz. Süleyman’a itaat etmesine sebep olan nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asa
B
Kılıç
C
Hırka
D
Taht
E
Mühür
Soru 15

Sümer mitolojisindeki Temmuz ile Hz. İsa'nın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölüleri diriltmeleri
B
Hastaları iyileştirmeleri
C
Ölüp dirilmeleri
D
Suda yürümeleri
E
Nesnelere can vermeleri
Soru 16

Fenelon, “Telemaque” adlı eserinin konusunu aşağıdaki eserlerin hangisinden almıştır?

A
Odysseia
B
ilyada
C
Gılgamış
D
Mahabharata
E
Şehname
Soru 17

I. Savaş ve kahramanlığı temsil eder.
II. Sarı renge hakimdir.
III. Çok yavaş hareket eder.
IV. Beşinci felekte bulunur.
Yukarıdaki Mirrih yıldızı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
III ve IV
E
I, II ve III
Soru 18

Tevfik Fikret’in şiirinde idealize ettiği Yunan mitolojisine ait karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herakles
B
Zeus
C
Athena
D
Prometheus
E
Apollon
Soru 19

Fars şiirinde Şem ü Pervâne hikâyesini ilk kez aşağıdakilerden hangisi işlemiştir?

A
Zatî
B
Ehlî-i Şirâzî
C
Lâmiî Çelebi
D
Muidî
E
Fuzûli
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sümer mitolojisinde Galla adıyla anılan, şeytan gibi cin taifesi mensubu, çirkin ve korkunç görünüşün ve kötülüğün sembolüdür?

A
Demirkıynak
B
Gûlyabani
C
Albıs
D
Karabasan
E
Hırtik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x