Türk Halk Şiiri 2015-2016 Vize Sınavı

Türk Halk Şiiri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Divanü Lügati’t-Türk adlı eserde yer alan Alp Er Tonga sagusunun 10 dörtlükten oluştuğunu öne süren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Borckelmann
B
Saim Sakaoğlu
C
Talat Tekin
D
Fuad Köprülü
E
A. U. Elöve
Soru 2

Şükrü Elçin’in “Halk Şiiri
Hakkında Kısa Bilgiler” adlı makalesinin yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Halk Şiiri
B
Halk Edebiyatı El Kitabı
C
100 Soruda Türk Halk Edebiyatı
D
100 Soruda Türk Folkloru
E
Halk Edebiyatına Giriş
Soru 3

Kâşgarlı Mahmut Divanü Lügati’t-Türk adlı eserini kaç yılında tamamlamıştır?

A
1071
B
1072
C
1073
D
1074
E
1075
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinî törenlerin uygulayıcılarından biri değildir?

A
Kam
B
Şaman
C
Ozan
D
Baksı
E
Jırav
Soru 5

Her dörtlüğün son mısrasındaki kafiyeli kelimenin diğer dörtlüğün başında tekrarlanmasıyla oluşan koşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musammat
B
Zincirbent
C
Düz
D
Ayaklı
E
Zincirleme
Soru 6

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda terci-i bent şeklini en fazla kullanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pir Sultan Abdal
B
Kaygusuz Abdal
C
Yunus Emre
D
Ziya Paşa
E
Ahmet Yesevi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tematik destan tasnifinde yer almaz?

A
Mani şeklinde destanlar
B
insanla ilgili destanlar
C
İktisadî hayatla ilgili destanlar
D
Kültürel hayatla ilgili destanlar
E
Sosyal hayatla ilgili destanlar
Soru 8

Nazım türlerinin tespitinde konunun önemli bir yer işgal etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konunun nazım biçimlerini belirlemesi
B
Şiirin konusuna göre tasnif edilmesi
C
Nazım türünün konuya göre belirlenmesi
D
Şiirlerin ezgi ve işlev bilgilerinde eksiklik olması
E
Halk şiirinde konunun önemli olması
Soru 9

Manileri “söylenmesine vesile olan yerlere ve şartlara göre” tasnif eden halkbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Öztelli
B
Ali Duymaz
C
Pertev Naili Boratav
D
Şükrü Elçin
E
Ali Yakıcı
Soru 10

Bilmeceleri cevaplarına göre tasnif eden halkbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Doğan Kaya
C
Saim Sakaoğlu
D
ilhan Başgöz
E
Âmil Çelebioğlu
Soru 11

Tekerleme kelimesinin en eski kullanımlarından biri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Kaygusuz Abdal
B
Niyazi Mısrî
C
Şeyyad Hamza
D
Yunus Emre
E
Ahmet Yesevi
Soru 12

Erzurum ve Erzincan’da ninni karşılığında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoyrat
B
Elo
C
Nen
D
Nenni
E
Balu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Yesevi’nin halifelerinden biri değildir?

A
Harezmli Sa’id Ata
B
Mansur Ata
C
Süleyman Hakîm Ata
D
Pir Sultan Abdal
E
Lokman Perende
Soru 14

Tasavvuf tarihinde asr-ı saadetin üçüncü kuşağını oluşturan sufilerin dönemine ne ad verilir?

A
Tâbiûn dönemi
B
Selase-i tabiun dönemi
C
Tâbe-i tâbiûn dönemi
D
ilk Sufiler dönemi
E
Asr-ı saadet dönemi
Soru 15

Bakırgan Kitabı, Ahir Zaman Kitabı ve Meryem Kitabı gibi eserleri olan mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azadî
B
Yunus Emre
C
Mahtumkulu
D
Süleyman Hakim Ata
E
Ahmet Yesevi
Soru 16

“Sûfî” adını tasavvuf tarihinde ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevlana
B
Yunus Emre
C
Hallacı Mansur
D
Muhyiddin-i Arabî
E
Ebu Haşim el-Kûfi
Soru 17

Hacı Bektaş Veli’nin “Makalât” adlı eserinin yazıldığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farsça
B
Arapça
C
Karahanlıca
D
Osmanlıca
E
Oğuzca
Soru 18

Kaygusuz Abdal’ın, akl-ı maaş, akl-ı maad, nefsi bilmek, gönül, mürşit gibi tasavvuf? konuları ele aldığı mensur eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitab-ı Miglâte
B
Gevhernâme
C
Budalanâme
D
Dilgüşâ
E
Vücudnâme
Soru 19

Abdal Musa’yı, Hacı Bektaş Veli mensuplarından gösteren tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşideddin
B
Âşıkpaşazade
C
Babür Şah
D
Yazıcıoğlu Ali
E
Ebu’l Gazi Bahadır Han
Soru 20

Yunus Emre’nin “Risâleti’n-Nushiyye” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasihatname
B
ilahi
C
Devriye
D
Şathiye
E
Nutuk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x