Türk Siyasal Hayatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadınların seçme ve seçilme hakkını ilk defa kullandıkları genel seçim aşağıdakilerden hangisidir?

A
1927
B
1931
C
1935
D
1939
E
1946
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1876 tarihli Kanun-i Esasi’de yer alan hükümlerden biri değildir?

A
Hilafet Osmanoğulları soyuna aittir.
B
Başkent İstanbul’dur.
C
Osmanlı Devleti uyruğunda olan herkes Türk’tür.
D
Saltanat Osmanoğulları soyuna aittir.
E
Devletin dini İslam’dır.
Soru 3

Demokrat Partinin partiye katılımları artırmak ve bu yolla partiyi güçlendirmek adına kurduğu cephenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memleket Cephesi
B
Hürriyet Cephesi
C
Demokrasi Cephesi
D
Millet Cephesi
E
Vatan Cephesi
Soru 4

İkinci Dünya Savaş’ı sona ererken Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş ilân etmiştir?

A
ABD
B
Rusya
C
Almanya
D
Fransa
E
İngiltere
Soru 5

31 Mart İsyam'mn Mahmut Şevket Paşa komutasındaki Hareket Ordusu tarafından bastırılmasının hemen ardından gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balkan Savaşlarının başlaması
B
II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
C
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
D
Hürriyetin ilan edilmesi
E
1908 seçimlerinin yapılması
Soru 6

İki seçim arasında bir bütün olarak partiler arasındaki oy kaymalarının oranını gösteren endekse verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gallagher Endeksi
B
Orantısızlık Endeksi
C
Oy Salınımı Endeksi
D
Orantılılık Endeksi
E
Etkin Parti Endeksi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası ile güvence altına alman haklardan biri değildir?

A
Mülkiyet hakkı
B
Grev hakkı
C
Basın hakkı
D
Seyahat hakkı
E
Toplantı yapma hakkı
Soru 8

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 1982 Anayasasında hangi yılda yapılan değişiklikle tanınmıştır?

A
2011
B
2010
C
2007
D
2004
E
2001
Soru 9

Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların kamu istihdamı, vergi ve askerlik konularındaki eşitliğine vurgu yapan 1856 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sened-i ittifak
B
Tanzimat Fermanı
C
Kanun-i Esasi
D
Islahat Fermanı
E
Nizam-ı Cedid
Soru 10

Türkiye’deki laiklik anlayışı aşağıdaki hangi ülkenin laiklik tecrübesini model almıştır?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
İngiltere
C
İtalya
D
Fransa
E
Almanya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Anadoluculuk ideolojisi kapsamında değildir?

A
Tarihsel determinizm
B
Türk hümanizması
C
Ahlakçılık
D
ilimcilik
E
Kalkınmacılık
Soru 12

“Batılılaşma aslında öze dönmek demektir, çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu’daki ve Orta Asya’daki kültürdür” görüşünü ileri süren akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavi Anadoluculuk
B
Kemalizm
C
Türkçü Anadoluculuk
D
Etnik Anadoluculuk
E
Anadolu Medeniyeti
Soru 13

17 Şubat 1926 tarihinde hukuk alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyadı Kanunu’nun kabulü
B
Saltanatın kaldırılması
C
Hilafetin kaldırılması
D
Medeni Kanun’un kabulü
E
Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması
Soru 14

Yusuf Akçura’nın savunduğu akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milliyetçilik
B
Panislamizm
C
Türkçülük
D
Anadoluculuk
E
Osmanlıcılık
Soru 15

II. Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan dolarının altına çevrilebilirliği kuralını getiren altın kambiyo standardı aşağıdakileri n hangisinde kabul edilmiştir?

A
San Fransisko Konferansı
B
Yalta Konferansı
C
Potsdam Konferansı
D
Versay Konferansı
E
Bretton-Woods Konferansı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin uyguladığı hegemonya projesinin unsurlarından biri değildir?

A
Sendikalaşma
B
Patronaja dayalı yeniden dağıtım
C
Muhafazakâr modernleşme
D
Ekonomik kalkınma
E
Milli iradenin gerçekleşmesi olarak demokrasi
Soru 17

Farklı sınıfsal veya sınıf-bağlantılı toplumsal güçlerin belirli bir sınıfın siyasi, entelektüel ve ahlaki önderliği altında örgütlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligarşi
B
Elitizm
C
Totalitarizm
D
Konfederasyon
E
Hegemonya
Soru 18

“Devlet, üretimin gerilememesi, işsizliğin ortadan kalkması ve talep azlığını sona erdirmek için yatırımlar gerçekleştirmelidir” anlayışı hangi iktisadi düşünce akımının bir yansımasıdır?

A
iktisadi devletçilik
B
Milli iktisat
C
Piyasa sosyalizmi
D
Monetarizm
E
Keynesyen iktisat
Soru 19

1923 İzmir İktisat Kongresi sonunda üzerinde kongreye katılan bütün kesimlerin mutabık kaldığı, on iki maddeden oluşan bildirinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misak-ı iktisadi
B
Milli iktisat
C
Kuvay-ı milliye
D
Milli devlet
E
Misak-ı milli
Soru 20

2001 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan bakan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Eğitim Bakanı
B
Maliye Bakanı
C
içişleri Bakanı
D
Adalet Bakanı
E
Dışişleri Bakanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...