Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1960 sonrasında “Eminsular” olarak anılan grubun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orduyu siyasetten uzaklaştırmak
B
Orduya geri dönmek
C
Partiler arasında koalisyon oluşturmak
D
Tek partili güçlü bir yürütme sağlamak
E
Seçim sistemini değiştirmek
Soru 2

Birinci Bülent Ecevit hükumeti aşağıdaki hangi seçimler sonucu kurulmuştur?

A
1977 seçimleri
B
1999 seçimleri
C
1973 seçimleri
D
1965 seçimleri
E
1969 seçimleri
2 numaralı soru için açıklama 
Ecevit'in CHP yönetimine geçisinin hemen ardından yapılan 1973 seçimlerinde CHP birinci parti olmuş ve Ecevit MSP ile işbirliği yaparak bir koalisyon hükümeti kurabilmiştir.
Soru 3

İttihat ve Terakki Cemiyeti 1907 yılında nerede kurulmuştur?

A
Paris
B
İstanbul
C
Edirne
D
Selanik
E
Manisa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’te tutunmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Selanik'in bir ticaret merkezi olması
B
Selanik'in bir kültür merkezi olması
C
Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'li olması
D
Selanik'in kozmopolit bir nufusa sahip olması
E
Selanik'teki Yahudi-Mason localarının desteği
Soru 5

Osmanlı Devlet’i hangi olaydan sonra bir Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Anadolu merkezli bir devlet haline gelmek durumunda kalmıştır?

A
Berlin Antlaşması
B
31 Mart İsyanı
C
Babıali Baskını
D
Balkan Savaşları
E
Trablusgarp savaşı
Soru 6

Rejimin temellerini halk egemenliği ve meclis üstünlüğü üzerinden tanımlayan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
B
Kanun-i Esasi
C
A-RMHC tüzüğü
D
Nisab-ı Müzakere Kanunu
E
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
Soru 7

İttihat ve Terakki Cemiyetinin karar merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manastır Şubesi.
B
Merkezi Umumi.
C
Jön Türkler.
D
İttihadi Osmani
E
3 Ordu Birlikleri.
Soru 8

1283 gram büyüklüğündeki ağırlık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir

A
Dirhem
B
Arşın
C
Okka
D
Kulaç
E
Endaze
Soru 9

I. 23 red, 1 çekimsere karşılık 153 oyla meclisten güvenoyu almıştır.
II. Üç yıl yürürlükte kalmak üzere çıkartılmıştır.
III. Bu yasayla, huzur ve sükûnu bozmaya yönelik her türlü girişim, örgüt ve yayını yasaklama yetkileriyle donatılmıştır.
Yukarıda Takrir-I Sukün kanunuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I-II
C
I-III
D
II-III
E
I-II-III
Soru 10

1.65 santimetrelik uzunluk ölçüsü” tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okka
B
Dirhem
C
Arşın
D
Endaze
E
Karış
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapatılma nedenidir?

A
Çok partili hayatın cumhuriyete aykırı bulunması
B
Gazetelerde hükümet karşıtı yazılar yayınlaması
C
Mustafa Kemal Paşa’ya suikast düzenlemesi
D
Çetecilik faaliyetlerine katılması
E
Şeyh Sait Ayaklanması’nı dolaylı yoldan kışkırtması
Soru 12

Nutuk’un esas olarak milli mücadele dönemi ile ilgili olarak bahsettiği konular aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A
Laiklik, özgürlük, eşitlik
B
Dönemin askeri, siyasi ve politik tarihi
C
Miliyetçilik, temel hak ve özgürlükler
D
Cumhuriyetçilik ve halkçılık
E
Devletçilik ve inkılapçılık
Soru 13

Mustafa Kemal’in de desteğini alarak Ali Fethi Bey’in önderliğinde kurulan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest Cumhuriyet Fırkası
B
Ahali Cumhuriyet Fırkası
C
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D
Talebe Birliği
E
Türk Mason Cemiyeti
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1986-1987 yıllarında milletvekili seçim yasasında yapılan değişikliklerden değildir?

A
Milletvekili sayısı 400’den 450’ye çıkarılmıştır.
B
Altıdan çok milletvekili çıkaracak iller birden çok seçim çevresine bölünmüştür.
C
Kontenjan milletvekilliği uygulaması getirilmiştir.
D
Ülke genelindeki yüzde 10’luk genel baraj ve seçim çevresi barajları yüzde 15’e çıkarılmıştır.
E
Tercihli oy uygulaması getirilmiştir.
Soru 15

Vatan Cephesi hangi amaçla kurulmuştur?

A
Hükümete muhalif yeni bir parti oluşturmak
B
CHP seçmenlerine destek olmak
C
Türkiye Köylü Partisine destek olmak
D
DP’ye katılımları artırmak
E
Tüm muhalif olan kesimlere karşı çıkmak
Soru 16

Aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile seçmen yaşı indirilmiş ve milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmıştır?

A
1987 değişikliği
B
1993 değişikliği
C
1999 değişikliği
D
2001 değişikliği
E
1995 değişikliği
16 numaralı soru için açıklama 
1987 yılında yapılan ilk değişiklikte (RG.18.05.1987) seçmen yaşı indirilmiş, milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmış, anayasayı değiştirme usulü nispeten kolaylaştırılmış ve en önemlisi 1980 öncesi dönemde siyaset yapmış olan birçok kişiye siyaset yasağı getiren hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
Soru 17

Özel radyo ve televizyon kurulmasına engel olan 1982 Anayasası hükmü aşağıdakilerden hangisi ile değiştirilmiştir?

A
1999 anayasa değişikliği
B
2001 Anayasa değişikliği
C
1995 Anayasa değişikliği
D
1993 Anayasa değişikliği
E
1987 Anayasa değişikliği
Soru 18

1982 Anayasasının toplam 33 maddesinin değiştirildiği ve Avrupa Birliği'ne uyum doğrultusunda Kopenhag kriterlerini sağlama amacı taşıyan anayasa değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1995 Anayasa değişikliği
B
2004 Anayasa değişikliği
C
2002 Anayasa değişikliği
D
2001 Anayasa değişikliği
E
1999 Anayasa değişikliği
Soru 19

Kaç yılında devletin laik yapısı anayasa hükmü haline getirilmiştir?

A
1909
B
1937
C
1921
D
1924
E
1961
Soru 20

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymasının ardından, on ay kadar sonra yeni bir anayasayapımı için Kurucu Meclis oluşturulmasına yönelik kanun kabul edilmiş ve 1961 Anayasasının hazırlık dönemine benzer biçimde bu Kurucu Meclisin de asker ve sivil iki kanattan oluşturulması esası benimsenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi anayasa hazırlık sürecinde yürütülen uygulamalara aykırı düşer?

A
Siyasi partiler feshedilmiş, eski siyasi parti yöneticilerinin görüş bildirmesine izin verilmemiştir.
B
Dernek, topluluk, tüzel kişilik olarak beyan yasağı getirilmiştir.
C
Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’in Anayasayı tanıtma gezileri çerçevesinde yapacağı konuşmalara ilişkin mutlak bir eleştiri yasağı getirilmiştir.
D
Anayasa oylamasına katılmayanlar için 5 yıl süreli seçme ve seçilme yasağı getirilmiştir.
E
Bireylerin kendi adlarına da olsa anayasaya ilişkin beyanda bulunmaları yasaklanmıştır.
20 numaralı soru için açıklama 
Vatandaşların kendi adlarına beyanda bulunmaları yasaklanmamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x