Türk Sosyologları 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türk Sosyologları 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet İzzet’in ilgilendiği sorunlardan biri değildir?

A
Şahsi teşebbüs
B
Cemiyet ve fert
C
Milliyet
D
Muasır cemiyet
E
Cemiyet ve büyük adam
Soru 2

Hilmi Ziya Ülken’in doğum ve ölüm tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1894-1979
B
1897-1978
C
1900-1985
D
1901-1974
E
1903-1986
Soru 3

Mehmet Ali Şevki Sevündük tarafından 1936 yılında yapılan ve Türkiye’de kabul edilen ilk alan araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keskin Köyü
B
Altınova Köyü
C
Ömerli Köyü
D
Kireç Köyü
E
Kurna Köyü
Soru 4

Ziya Gökalp’e göre; aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ortak yönlerden biridir?

A
Estetik
B
Öğretim
C
ideoloji
D
Meslek
E
Servet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cahit Tanyol’a göre ahlaki şahsiyetimizde eksik olan taraflardan biri değildir?

A
Medeni cesaret
B
Kişinin bireyselliği merkeze alarak kendi çıkarlarını öncelemesi
C
insanın kendisini hareketlerinden sorumlu tutması
D
insanın hareketlerinde tutarlı olup bunu gerçekleştirmesi
E
Sosyal faydayı bireysel faydadan üstün tutması
Soru 6

İbrahim Yasa’ya göre alan araştırmalarında önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk devrimi sonrası, batılılaşmayı hedefleyen Türkiye’de toplumsal değişme üzerinde bu hamlenin etkisini görmek
B
Evrimci, ilerlemeci ve determinist bir sosyoloji ve toplum anlayışını Türk sosyolojisine yerleştirmek
C
Köy enstitülerinin eğitim üzerindeki etkisini görmek
D
Yeni bir toplumsal aşama olan modernleşmeyi açıklamak
E
Eğitimin toplumsal, siyasal ve ekonomik yapılarla olan ilişkisini irdelemek
Soru 7

İbrahim Yasa’nın yurda dönen işçi aileler çalışmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türk işçilerin ülkelerinde iyi ekonomik koşullara kavuşmaları ağır bedeller ödemeleriyle mümkün olmuştur.
B
işçi aileleri genellikle toprağa yatırım yapmaktadır.
C
işçi ailede erkekler okul yaptırmayı yeğlemektedir.
D
Yurtdışından dönen aile üyeleri geleneksel kalıplardan uzaklaşmıştır.
E
Yurt dışından dönen işçi aileler, çocuklarının serbest girişimci yerine memur olmasını tercih etmektedir.
Soru 8

Behice Boran’ın sekiz ova ve beş dağ köyünün üretim biçimlerini, ürettiklerini ve ekolojilerini baz alarak gerçekleştirdiği sosyolojik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji Notları
B
Toplumbilim Yazıları
C
Toplumsal Yapı Araştırmaları
D
Hasanoğlu Köyü
E
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları
Soru 9

Behice Boran, sosyal olgu ve kuramların analizini yaparken aşağıdaki kuramlardan hangisini birlikte kullanır?

A
Eleştirel ve etkileşimci kuramları
B
Yorumsamacı ve yapısal işlevselci kuramları
C
Eleştirel ve işlevselci kuramları
D
Marksist ve işlevselci kuramları
E
Etkileşimci ve yapısalcı kuramları
Soru 10

Mübeccel Kıray’a göre Türkiye’nin toplumsal yapısı hangi ana eksen etrafında dönüşmektedir?

A
Kentlilik
B
Köylülük
C
Göç
D
Sanayileşme
E
Eğitim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mübeccel Kıray’ın Ereğli çalışmasıyla vardığı sonuçlardan biridir?

A
Ereğli feodal küçük şehir düzeninden modern sanayi şehir düzenine geçişte yeniden organize olmuştur.
B
Ereğli’de kurulan yeni düzende hem fonksiyonlar hem de sistem yeni bir düzene ulaşamamıştır.
C
Ereğli’de yerel değerler otorite olarak varlığını güçlendirmiştir.
D
Ereğli halkı içe kapanmıştır.
E
Ereğli’de göreli bir denge oluşamamıştır.
Soru 12

Cahit Tanyol’un, Doğu-Batı farklılığından kalkarak, toplumsal yapımızı temellendirmeye çalışmasında aşağıdaki yöntem ve akımlardan hangisinin etkisi olmuştur?

A
Hermenötik yöntem
B
Monografi
C
Doğa bilimci yöntem ve pozitivizm
D
Yorumsamacı yöntem
E
Tarihsel yöntem ve tarihsel materyalizm
Soru 13

Batı’da ve Doğu’da çağdaş düşünce tarihini başlatan, ortak yönleri; sosyal bilimleri teolojinin ve ahlakın emrinden çıkarmak, totem ve tabuları yıkmak olan düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürkheim - ibn Sina
B
Marx - Farabi
C
Machiavelli - ibn Haldun
D
Sokrates - Ali Kuşçu
E
Platon - Biruni
Soru 14

Şerif Mardin, simge dağarcığı yoluyla toplumdan insana, kuşaktan kuşağa geçen simgesel mekanizmalar bütünü ile aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
ideoloji
B
Siyaset
C
Din
D
Toplumsal yapı
E
Kültür
Soru 15

Baykan Sezer’e göre Türk sosyolojisinin ilk görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk sosyolojisiyle tarih arasında bağlantı kurmak
B
Toplum tanımı yapmak
C
Kendine özgü yöntemler geliştirmek
D
Batı sosyolojisinin toplum tanımlarını kabul etmek
E
Toplumdaki farklılıkları açıklamak
Soru 16

Şerif Mardin’e göre; aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin yeni bir insan tipi yaratmadaki başarısızlığının sebeplerinden biridir?

A
Kırdan kente göçün önüne geçilememesi
B
Batı uygarlığının topluma olduğu gibi aktarılması
C
Osmanlı’da mahallenin üstlendiği bazı fonksiyonları Cumhuriyet Döneminde eğitim kurumlarının üstlenememesi
D
Dindarlığın felsefi düşüncenin gelişimini beslemesi
E
Ümmet anlayışından ulus - devlet anlayışına geçilememesi
Soru 17

Cemil Meriç’in sosyoloji ile ilgili görüşleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyoloji insan düşüncesine hürriyeti getirir.
B
Cemil Meriç sosyolojiyi yeni bir ideoloji olarak değerlendirir.
C
Tarafsız sosyoloji yoktur.
D
Cemil Meriç’e göre sosyoloji biliminin gerçek kurucusu Durkheim’dır.
E
Sosyoloji kutsal tanımaz.
Soru 18

Mümtaz Turhan’a göre; Türkiye’nin geri kalmışlığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikle köylünün cahil kalmış olması
B
Türk halkıyla diğer medeni halklar arasında bilgi farklılığının bulunması
C
Aydınların nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olması
D
ilk eğitime gerekli yatırımların yapılmaması
E
Halkın büyük kısmının okuryazar olmaması
Soru 19

Cemil Meriç, Namık Kemal, Şinasi ve Ziya Paşa’nın devirlerinin en önemli fikir adamı ve aydınları olmalarına rağmen Batıdaki gibi bir intelijansya oluşturamamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin sanayileşmemiş olması
B
Halkın eğitim seviyesinin düşük olması
C
Takipçilerinin fazla olmaması
D
Baskıcı bir fikir ortamında düşünce üretmek zorunda kalmaları
E
Dayandıkları bir toplumsal sınıfın bulunmaması
Soru 20

Baykan Sezer Batıcılaşma’da aşağıdakilerden hangisine karşı çıkar?

A
Batının öğelerini sorgulamadan ithal etmeye
B
Batı tarihini iyi bilmeye
C
Batıdan sosyolojik teorileri öğrenmeye
D
Batı sosyolojisini taklit etmeye
E
Batının sosyolojik açıklamalarını savunmaya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x