Türk Sosyologları 2016-2017 Final Sınavı

Türk Sosyologları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
Z. Fahri Fındıkoğlu
C
Cemil Meriç
D
Şerif Mardin
E
Prens Sabahattin
Soru 2

Mehmet İzzet, büyük adamların azlığını aşağıdakilerden hangisi ile açıklar?

A
Maddi koşullar
B
Siyasi koşullar
C
iktisadi koşullar
D
Manevi koşullar
E
Psikolojik koşullar
Soru 3

Hilmi Ziya Ülken’in geliştirdiği düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçülük
B
Ümmetlik
C
Batıcılık
D
Anadoluculuk
E
İslamcılık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Ali Şevki Bey’in üzerinde çalıştığı alanlardan biri değildir?

A
Köy Sosyolojisi
B
Eğitim Sosyolojisi
C
Kent Sosyolojisi
D
Osmanlı Tarihi
E
Aile Sosyolojisi
Soru 5

Behice Boran’ın sekiz ova ve beş dağ köyünün üretim biçimlerini, ürettiklerini ve ekolojilerini baz alarak gerçekleştirdiği sosyolojik eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal Yapı Araştırmaları
B
Hasanoğlu Köyü
C
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları
D
Toplumbilim Yazıları
E
Sosyoloji Notları
Soru 6

Mübeccel Belik Kıray’ı en çok etkileyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Niyazi Berkes
C
Muzaffer Şerif
D
Nusret Hızır
E
Behice Boran
Soru 7

I. E. Durkheim
II. H. Spencer
III. Ziya Gökalp
IV. Prens Sabahattin
V. Saint Simon
Yukarıdakilerden hangileri Cahit Tanyol’un sosyolojik görüşlerini etkileyen kuramcılardır?

A
I,II ve III
B
I,III ve IV
C
II, III ve V
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 8

Cahit Tanyol, bireye sonradan eklenen bütün bilgi, hareket, yaratma ve yapma değerlerinin toplamına ne ad vermiştir?

A
Kültür
B
Din
C
Siyaset
D
Eğitim
E
Toplumsallaşma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın Hasanoğlan Köyü araştırmasının konu başlıklarından biri değildir?

A
Köyün üretim biçimi
B
Köyün florası
C
Köyün kültürel durumu
D
Köyün sosyal yapısı
E
Köyün doğal çevresi
Soru 10

I. Köy ailesi
II. Ana ailesi
III. Göçebe ailesi
IV. Taygeldi ailesi
V. Levirat ailesi
Yukarıdakilerden hangileri İbrahim Yasa’nın Türk toplumunda tespit ettiği aile türlerindendir?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
II, III ve V
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Yasa’nın dış göç olgusunun toplumsal etkileri konusunda yaptığı tespitlerden biri değildir?

A
Yeni iş-güç alanlarının açılması
B
Türk işçilerin özellikle fabrika işçiliği yapmak istememesi
C
işçi ailelerdeki erkeklerin dine yönelmesi
D
Arkada kalanların tüketici hale gelmesi
E
işçi ailelerin genellikle toprağa yatırım yapması
Soru 12

Cahit Tanyol’a göre, din ve büyünün iç içe olduğunu en iyi kanıtlayan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahudilik
B
Taoizm
C
Protestanlık
D
İslamiyet
E
Şamanizm
Soru 13

Şerif Mardin aşağıdakilerden hangisinin kurucu üyelerinden biridir?

A
Diriliş Hareketi
B
Halkın Kurtuluş Örgütü
C
Adalet Partisi
D
Sosyal Demokrat Parti
E
Yeni Demokrasi Hareketi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme projesi olarak Kemalizm’in temel aldığı boyutlardan biridir?

A
Sınıfsal ayrımları keskinleştiren bir toplum anlayışına geçiş
B
Evren düzenini anlamada dini öğretilere geçiş
C
Ulusal devlet anlayışına geçiş
D
Kişilerin otoritesi üzerine kurulu bir onur anlayışına geçiş
E
Ümmet topluluğuna geçiş
Soru 15

Batıcılaşma kavramı ile sorgulamadan ve sonsuz bir güvenle Batı’nın tüm öğelerini ithal etmeyi kasteden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemil Meriç
B
Şerif Mardin
C
Baykan Sezer
D
Mümtaz Turhan
E
Ziya Gökalp
Soru 16

Cemil Meriç’e göre, medeniyet tarihi ve sosyoloji biliminin gerçek kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Haldun
B
Aristo
C
T. Parsons
D
H. Spencer
E
M.VVeber
Soru 17

Mümtaz Turhan’ın kendi alanında, Türkiye'de yapılan ilk ve klasikleşmiş bir çalışma olarak kabul edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üniversite Problemi
B
Psikoloji ve ilkel Kültür
C
Atatürk ilkeleri ve Kalkınma
D
Kültür Değişmeleri
E
Toprak Reformu ve Köy Kalkınması
Soru 18

Cemil Meriç’in “Bir dünya çökmüştür, yeni bir dünya henüz doğmak üzere. Yıkılan şatoların enkazı üzerinde fabrikalar yükseliyor.” ifadesi ile anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Avrupa’da feodalitenin çözülmesini, sanayileşme ve kentleşme süreci
B
Doğu Avrupa’da sosyalist rejimin yayılma süreci
C
Türkiye’de ulus devlet kurulma süreci
D
Türkiye’de çağdaşlaşma ve batılılaşma süreci
E
Batı Avrupa’da Protestanlığın doğuşu
Soru 19

Şerif Mardin, simge dağarcığı yoluyla toplumdan insana, kuşaktan kuşağa geçen simgesel mekanizmalar bütünü ile aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Siyaset
B
Toplumsal yapı
C
Din
D
Kültür
E
ideoloji
Soru 20

I. Doğuyu tanımamak
II. Hedefi doğru tayin edememek
III. Yanlış öğrenci seçimi
IV. Kültür farklılığı
Yukarıdakilerden hangileri Mümtaz Turhan’a göre eğitim sisteminde geçmiş yıllarda yapılan hatalardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x