Türk Sosyologları 2016-2017 Vize Sınavı

Türk Sosyologları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Batıcılık, İslamcılık ve ulusçuluk görüşlerini sentezleyen ilk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazi Berkes
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Z. Fahri Fındıkoğlu
D
Prens Sabahattin
E
Ziya Gökalp
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Türk eğitim sisteminde yapılmasını önerdiği değişikliklerden biri değildir?

A
Öğretmenlere dil konusunda baskı yapmama
B
Tek kitaba bağlı kalmama
C
Merkeziyetçilik ilkesine bağlı kalma
D
Kitaptan hayata doğru yönelme
E
Şahsiyet ve kalite esaslarına değer verme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

A
Metodoloji
B
Üç Tarz-ı Siyaset
C
Hukuk Sosyolojisi
D
iktisat Sosyolojisi Bakımından Sosyalizm
E
içtimaiyata Giriş
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide Prens Sabahattin’in yöntem anlayışından etkilenen sosyologlardan biri değildir?

A
Mehmet izzet
B
Cahit Tanyol
C
Cavit Orhan Tütengil
D
Nurettin Şazi Kösemihal
E
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
Soru 5

Ziya Gökalp’in Batılı liberal görüşlerle vatanseverlik ve dini inançları uzlaştırmasına yol açan yakını aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yorgi Bey
B
Tevfik Bey
C
Naim Bey
D
Ahmet Bey
E
Hasip Bey
Soru 6

Prens Sabahattin'in Türkiye’de görüşlerini temsil ettiği sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Auguste Comte
B
Emile Durkheim
C
Herbert Spencer
D
Frederic Le Play
E
Gabriel Tarde
Soru 7

Mehmet İzzet’in milliyet kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her zaman uzlaştırıcıdır.
B
Her zaman birleştiricidir.
C
iradenin ürünüdür.
D
Demokrasi ile sürekli çatışma halindedir.
E
Bir ülkü olmaktan ziyade bir olgudur.
Soru 8

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun sosyal realitedeki değişmeleri açıklamaya çalıştığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dayanışmacı
B
Çatışmacı
C
Sosyal etkileşimci
D
Organizmacı-evrimci
E
Bireyci
Soru 9

Toplumu gerek maddi gerek manevi olarak bizi kuşatan işler, fiiller, hareketler, inançlar ve değerler sistemi olarak tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
B
Mehmet izzet
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Ziya Gökalp
E
İbrahim Yasa
Soru 10

Niyazi Berkes'e göre, geçmişin kalıplaşmış geleneklerine bağlı olmayan, geleceği dönüştürecek devrimci atılımların gücünü taşıyan ilerlemeci akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemalizm
B
Milliyetçilik
C
Anadoluculuk
D
Adem-i merkeziyetçilik
E
Batılılaşma
Soru 11

I. istatistik yöntem
II. Vaka etüdü
III. Sosyal monografi
IV. Saha araştırması
V. Tarihi yöntem
Hilmi Ziya Ülken’in sosyolojide birbirini tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini düşündüğü yöntemler yukarıdakilerden hangileridir?

A
I, II ve IV
B
I, III ve V
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 12

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun kalkınma konusunda öne çıkardığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim
B
Eğitim
C
Aile
D
Siyasal kurumlar
E
Din
Soru 13

Hilmi Ziya Ülken’e göre, Türkiye’de sosyolojinin ortaya çıkmasında önemli bir dönüm noktası olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Cumhuriyetin ilanı
C
İstanbul'un fethi
D
Berlin Duvarı'nın yıkılışı
E
II. Dünya Savaşı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

A
Ziya Gökalp
B
Türk Tefekkürü Tarihi
C
içtimai Mektep
D
Mürebbiler
E
Halkın Evi
Soru 15

Aşağıdaki sosyolog ve eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Nurettin Şazi Kösemihal-Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları
B
Behice Boran-Atatürk ve Devrimler
C
İbrahim Yasa-Teokrasi ve Laiklik
D
Mehmet Ali Şevki Sevündük-Osmanlı Tarihinin Sosyal Bilimle Açıklanması
E
ismayıl Hakkı Baltacıoğlu-Hasanoğlan Köyü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Ali Şevki Sevündük’ün çalışmalarında önemini vurguladığı yöntemlerden biridir?

A
Anket
B
Derinlemesine görüşme
C
Deney
D
Katılımlı gözlem
E
Monografi
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x