Türk Tiyatrosu 2017-2018 Vize Sınavı

Türk Tiyatrosu 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Köy seyirlik oyunlarında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
izlenimci
B
Açık Biçim-Göstermeci
C
Yeni Romantikçi
D
Doğalcı-Gerçekçi
E
Dışavurumcu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dram sanatının türlerinden biri değildir?

A
Vodvil
B
Komedya
C
Psikato
D
Tragedya
E
Fars
Soru 3

Delikanlıbaşı, Yarenbaşı, Meydancı, Köse, Reis, Delil, Peyk gibi isimlerle anılan kişilerin, köy seyirlik oyunlarındaki görevi nedir?

A
Seyirci
B
Oyuncu
C
Oyun alanı temizlikçisi
D
Muhtar
E
Oyun yöneticisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “anlatı”nm temel öğelerinden biridir?

A
Çalışma
B
iletişim
C
Deneme
D
Çatışma
E
Uzam
Soru 5

J. Huizinga, oyun oynayan insanı, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırmıştır?

A
Homo Ludens
B
Homo Sapiens
C
Homo Faber
D
Ecce Homo
E
Homo Economicus
Soru 6

İlk opera olarak kabul edilen 1594'de İtalya'da yazılmış ve sahnelenmiş oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Figaro’nun Düğünü
B
La Bohem
C
Dafne
D
La Traviata
E
Carmen
Soru 7

Elazığ yöresinde saya bayramında oynanan oyununa ne ad verilir?

A
Sığır Gütme
B
Hıdrellez
C
Dede Oyunu
D
Baca Pilavı Oyunu
E
Çiğdem Bayramı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi köylülerin doğayla barışık yaşamak için oyun çıkardıkları, oyun oynadıkları vesilelerden biri değildir?

A
Baharı karşılama (Hıdırellez, Nevruz)
B
Yeni yıl
C
Kış yarısı
D
Muhtarlık seçimleri
E
Güneşi karşılama
Soru 9

Aşağıdaki Karagöz tiplerinden hangisi Anadolu dışından gelen tiplerden biri değildir?

A
Acem
B
Arnavut
C
Rus
D
Arap
E
Tatar
Soru 10

Karagöz’deki Hacivat tipinin Ortaoyunu’ndaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pişekar
B
Tiryaki
C
Acem
D
Beberuhi
E
Kavuklu
Soru 11

Tiyatronun ne olduğunu açıklayan ilk yazı aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanmıştır?

A
Ceride-i Havadis
B
Tercüman-ı Ahval
C
Tasvir-i Efkâr
D
Tercüme-i Şark
E
Tercüman-ı Hakikat
Soru 12

Namık Kemal’in, halktaki birikimi taşırdığı ve seyirciyi coşturduğu için sürülmesine neden olan oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Raz-ı Dil
B
Gülnihal
C
Akif Bey
D
Vatan Yahut Silistre
E
Kara Bela
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi meddah bölümlerinden biri değildir?

A
Giriş (başlangıç)
B
Meclis
C
Hikaye
D
Açıklama (serim)
E
Bitiş
Soru 14

Tanzimat Dönemi yazarlarından biri olan Salim’in “Sözde Sebat” adındaki oyunu hangi türde yazılmıştır?

A
Komedya
B
Tarihsel Oyun
C
Manzum Tragedya
D
Melodram
E
Romantik Dram
Soru 15

Naum Tiyatrosunda Türkçe oynanan Batılı anlamdaki ilk temsil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riyakâr ve Müseyyip
B
Gâve
C
Hernani
D
Celâleddin Harzemşah
E
Teşvik-i Vicdan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Meddah’ın kullandığı aksesuarlardan biridir?

A
Pastav
B
Makreme
C
Şakşak
D
Destgab
E
Palanga
Soru 17

Tiyatroyla yakından ilgilenen Fecr-i Âti yazarlarındandır. Türkçe oyun yazmamıştır. Fransızca yazdığı “Leyla” adlı oyunu yabancı ülkelerde ilgi görmüştür.
Bu paragrafta bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehabettin Süleyman
B
izzet Melih
C
Ruhsan Nevvare
D
Tahsin Nahit
E
Yakup Kadri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Suat’ın yazdığı oyunlardan biri değildir?

A
Yamalar
B
Hülle
C
Ahirette Bir Gün
D
Çifteli Mikroplar
E
Körebe
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi AvusturyalI bilimadamı Sigmund Freud'un etkilediği yazarlardan biridir?

A
Şinasi
B
Şemsettin Sami
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Abdülhak Hamit Tarhan
E
Tahsin Nahit
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Dârül Bedayi'nin tiyatro bölümünde okutulan derslerden biri değildir?

A
Raks
B
Eskrim
C
Adab-ı Muaşeret
D
Halk Tiyatrosu
E
Tarih
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x