Türkçe Cümle Bilgisi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Türkçe Cümle Bilgisi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir fiil cümlesidir?

A
Sabreyle de hayır gelsin başına.
B
Komşu kızı almak kalaylı kaptan su içmek gibidir.
C
Başka kimse yok mu burada?
D
Komşu hakkı, Tanrı hakkıdır.
E
Akıl için yol birdir.
Soru 2

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Yukarıdaki dizelerde yer alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi bildirme kipinde çekimli bir fiildir?

A
değdiği
B
düşündükçe
C
elimin
D
dikiyorum
E
yere
Soru 3

Bir cümlede yüklem ile belirtisiz nesne arasına aşağıdakilerden hangisi giremez?

A
mı (soru eki)
B
de (kuvvetlendirme edatı)
C
dahi
D
bile
E
gibi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümle değildir?

A
Her dilde bir şarkı her dudakta bir ıslık
B
Kiminin parası kiminin duası
C
Ne dalga fısıltısı ne yaprak hışırtısı
D
Nam salmıştı asker içinde
E
Her pencerede kırmızı toprak saksılar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir isim cümlesidir?

A
Gözleri, beni ılık bir bahar güneşi gibi etkilemişti.
B
Size itaat etmek bir vazifedir.
C
Dağ taş aşarak mermi taşırdı.
D
Sesler, uzaklaşarak eriyordu.
E
Bu cehennemin bucağına ne diye düştün sen?
Soru 6

Göğsüme dayadı güzel başını
Sandım vücuduma doldu o mehtap
Yukarıdaki dizelerde cümle halinde nesne olan kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
göğsüme
B
göğsüme dayadı
C
sandım
D
vücuduma doldu o mehtap
E
o mehtap sandım
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, isim fiil grubu değildir?

A
Nağmenin kadehi kendisine boşaltılanı sır gibi saklıyor.
B
Topkapı Sarayı’nda kalmayı tercih ederdi.
C
Ödül törenine gelmemesi üzücüydü.
D
Seni, sesini, gözlerini düşünmek istemiyorum artık.
E
Hatıraları yaşatmak istedik ikimiz de.
Soru 8

Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
Yukarıdaki dizeler kurallı cümleye dönüştürüldüğünde üçüncü sıfat tamlamasının işlevi aşağıdaki öğelerden hangisine örnek olur?

A
Nesneye
B
Yükleme
C
Özneye
D
Zarf tümlecine
E
Yer tamlayıcısına
Soru 9

İsim cümleleri nesne almaz. kuralına aşağıdaki cümlelerden hangisi uymaz?

A
Başarısını yabancı diline borçludur.
B
Bana moral verenler de yok değil.
C
Burası onların evi mi?
D
Varı yoğu hep kitaplarıydı.
E
Kalem kılıçtan keskindir.
Soru 10

Cümlede yükleme hâlinde bulunan isim ya da isim işlevli kelime grubu aşağıdaki öğelerden hangisidir?

A
Zarf tümleci
B
Yüklem
C
Nesne
D
Yer tamlayıcısı
E
Özne
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart kipi istek ifade etmektedir?

A
Asude olam dersen eğer gelme cihane.
B
Kurt bunalırsa ağıla varır.
C
Alsa buz gibi taşlar alımdan bu ateşi.
D
Fertler ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa Cumhuriyet o kadar kuvvetli olur.
E
Kederden taşarsa için şarkılar taşırsın dudaklarında.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı bir cümle değildir?

A
Arı kahrını çekmeyen balın kıymetini ne bilsin.
B
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek.
C
Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz.
D
Kol kesilirken parmak acımaz.
E
Aşure yemeğe giden kaşığını yanında taşır.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir fiildir?

A
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
B
Bütün kötülüklerin anası cehalettir.
C
Arık ata kuyruğu yüktür.
D
Benim sadık yârim kara topraktır.
E
iki karpuz bir koltuğa sığmaz.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iç içe birleşik bir cümle değildir?

A
Tolstoy “Sanat heyecan doğurma vasıtasıdır. “ diyor.
B
Diyorlar: Kül olmaz ateş yanmadan.
C
Ölürsem yazıktır sana kanmadan.
D
O çay ağır akar yorgun mu bilmem.
E
Bana henüz “Yolun sonuna geldin.” denmedi.
Soru 15

“Kadir Mevlam eğer senden uzakta Bana takdir eylemişse ölümü; Rahat etmem bu yabancı toprakta Cennette de avutamam gönlümü.”
Yukarıdaki parçada yan cümle, temel cümleyi aşağıdaki işlevlerden hangisiyle tamamlamıştır?

A
Özne
B
Belirtili nesne
C
Nesne
D
Yer tamlayıcısı
E
Zarf
Soru 16

insan sağ iken bilinmezse ölünce hiç bilinmez.
Yukarıdaki cümlede yan cümle, temel cümleyi aşağıdaki öğelerden hangiğsinin işleviyle tamamlamıştır?

A
Zarf
B
Özne
C
Yer tamlayıcısı
D
Yüklem
E
Nesne
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iç cümle temel cümleye zarf ilgisiyle bağlanmıştır?

A
Yolladığı kâğıtta “Tiyatro bitti. Beklemeye lüzum görmüyorum.” yazılıydı.
B
Yine eskisi gibi şen, canlı bir adam olacağım, demez miydim?
C
Davranışları hiç hoşuma gitmiyor, dediğini duydum.
D
Çocuk hafif gürültüler, tahta gıcırtıları işitir gibi oluyordu.
E
Hastalığımın nüksetmeyeceğinden emin değilim, demesini bekliyordum.
Soru 18

“Bu mektup Adnan Bev'in Halide Edip Hanım'a karsı senelerden beri beslediği hassasiyeti ifade ediyordu.”
Yukarıdaki Adnan Bey’in Halide Edip Hanım’a karşı senelerden beri beslediği hassasiyeti bölümünün cümledeki işlevi aşağıdaki öğelerden hangisine örnektir?

A
Özneye
B
Belirtisiz nesneye
C
Belirtili nesneye
D
Yer tamlayıcısına
E
Zarf tümlecine
Soru 19

“Ard arda sıralanan bazı cümlelerde zarf tümleci ortak olabilir.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala uygun değildir?

A
Hepimiz okuyacağız, birlikte çalışacağız.
B
Bulutlar bize küsünce nehirler kurur, tarlalar ölür.
C
Oyunda canım yanarsa ağlamayacak, onu kimseye şikâyet etmeyecektim.
D
Bütün bir yaz plaja inmemiş, denize girmemişti.
E
Ekseri başkaları için yaşar, başkaları için çalışır, başkaları uğruna ölürsün.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci bir kelime grubu değildir?

A
Bu kuytu ormanda bülbül gibi şakıdı.
B
Kararımı kayıtsız şartsız kabul edecektir.
C
Güzel, doğru, temiz şeyleri çılgınca sevebilir, onlar için her fedakârlığı yapabilir.
D
Bayram sabahı erkenden kalkıp bayramlıklarını giymiş.
E
Küçük kızını sabahtan akşama kadar bakıcıya bırakmak zorunda kalıyordu.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x