Türkçe Ses Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ses biliminde, seslerin çıkarılışı sırasında söyleyiş organlarının durumunu, seslerin boğumlanma biçimlerini inceleyen ve sesleri bu açıdan sınıflandıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görsel Ses Bilimi
B
Söyleyiş Ses Bilimi
C
Akustik Ses Bilimi
D
Titreşim Ses Bilimi
E
işitsel Ses Bilimi
Soru 2

Nazal geniz ünsüzü aşağıdakilerden hangisidir?

A
/h/
B
/m/
C
/ğ/
D
/k/
E
/n/
Soru 3

Ek, düz-geniş bir ünlüye ve başta ünsüz uyumuna giren bir ünsüze sahipse, kaç farklı biçimde kullanılır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 4

Aşağıdaki ünlülerden hangisi başka dillerle ilişkilerde Türkçenin en fazla etkilenen ünlüsüdür?

A
/ı/
B
/i/
C
/o/
D
/u/
E
/ü/
Soru 5

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin tamamı Türkçe için tipik olmayan seslerle başlamaktadır?

A
fırın-vesika-jelatin
B
bilgi-cam-zil
C
dört-balon-gezegen
D
güzel-kum-yıldız
E
güneş-bebek-boğaz
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerin boğumlanma noktalarıyla ilgilidir?

A
Düzlük-yuvarlaklık uyumu
B
Önlük-artlık uyumu
C
Ötümlülük-ötümsüzlük uyumu
D
Ses-hece uyumu
E
Ünlü-ünsüz uyumu
Soru 7

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu diğerlerinden farklı bir hece üzerindedir?

A
erkekçe
B
Türkçe
C
ölürcesine
D
Arapça
E
yıllarca
Soru 8

“havuç” sözcüğünün ek alması sırasında sıfırla nöbetleşme olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
/h/ sesi ile başlaması
B
Orijinal biçimindeki /i/ ünlüsünün kısa olması
C
Orijinal biçimindeki /a/ ünlüsünün kısa olması
D
Orijinal biçimindeki /e/ ünlüsünün uzun olması
E
Orijinal biçimindeki /i/ ünlüsünün uzun olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tarihî süreçte akıcı /r/ ve /l/ seslerinin düştüğü Türkçe sözcüklerden biri değildir?

A
otur
B
getir
C
sarı
D
pek
E
o
Soru 10

Türkçe sözcüklerde vurgu üzerine yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türkçe sözcüklerde iki tür vurgudan söz edilebilir.
B
Türkçede vurgu hecelerde serbestçe dolaşabilir.
C
Türkçe sözcüklerde her durumda son hece vurguludur.
D
Türkçe sözcüklerde her durumda ikinci hece vurguludur.
E
Türkçe sözcüklerde vurgu anlam bakımından önemli bir rol oynamaz.
Soru 11

Aşağıdaki /nb/>/mb/ değişmelerinden hangisi sadece konuşma dilinde görülür ve yazıya yansıtılmaz?

A
ambar
B
memba
C
mümbit
D
ombaşı
E
dolambaç
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinde bura, şura, ora zarflarının ikinci hecesindeki /a/ ve /e/ ünlülerinin -DA ve -Dan eklerinden önce sıfırla nöbetleşmesinin nedenidir?

A
ikinci hecenin vurgusuz olması
B
ilk hecenin vurgusuz olması
C
-DA ve -Dan eklerinin vurgulu olması
D
ikinci hecenin vurgulu olması
E
ilk hecenin vurgulu olması
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde tarihî süreçte ön damaksıllaşma gerçekleşmiştir?

A
dış
B
iyi
C
yeni
D
tepe
E
büyük
Soru 14

Ayın ve hemze ile biten sözcükler, ayın ve hemzeden önce bir ünlü varsa bu ünsüzlerini düşürürler.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu duruma örnektir?

A
kelime
B
mekanizma
C
makam
D
mısra
E
ayar
Soru 15

Başta büyük şehirlerde olmak üzere konuşma dilinde /ı/ ve /i/ ünlülerinde nasıl bir eğilim görülmektedir?

A
Daralma
B
Genişleme
C
Düşme
D
Uzama
E
Kısalma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk hecesi açık, iki heceli eylemlere ünlü ile başlayan veya yardımcı ünlü alan yapım eklerinden biri geldiğinde, ünlüleri sıfırla nöbetleşen eylem tabanlarında kapalı ikinci hecede bulunabilen yapılardan biri değildir?

A
-gXr-
B
-yXr-
C
-vXr-
D
-pXr
E
-vXş
Soru 17

Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisi Türkçede söylendiği gibi yazılır?

A
çenter
B
blender
C
check-up
D
pound
E
kamu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Talat Tekin’in söyleyiş yanlışı olarak kabul ettiği, Standart Türkçede başlayan ve yaygınlaşma eğilimi gösteren değişmelerden biridir?

A
Tek heceli sözcüklerin ek almasa bile söz sonunda ötümlü ünsüz bulundurması
B
Sözcüklerdeki ikiz ünsüzün tekleşmesi
C
Sözcüklerdeki kısa ünlülerin uzatılması
D
Söz sonunda ötümlü ünsüz bulunmaması
E
Söz sonunda -t sesi bulunan çok heceli yeni türevlerin ek aldığında ötümlüleşmemesi
Soru 19

Bir dilin yerel konuşma biçimleri olan ağızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işleri gereği standart dili kullanmak durumunda olanlar da bağlama, muhataba ve yere göre ağız konuşabilir.
B
Bazı bölgelerde hâlâ konuşma dili olarak kullanılan ağızlar, günlük hayatta bir dilden beklenen bütün ihtiyaçları karşılayabilmektedir.
C
ilke olarak her anadili konuşurunun aynı zamanda ağız konuşuru olduğu söylenebilir.
D
iç göç ve teknolojik gelişmelerin ağızların işlevlerinin genişlemesinde etkisi yoktur.
E
iletişim ve ulaşım imkânlarının gelişmesi ağız konuşurlarının profilleri üzerinde etkili olmuştur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ayın ve hemzenin söz içinde, hece sonunda düşerken kendinden önceki ünlüyü uzattığı örneklerden biri değildir?

A
memur
B
marul
C
mamur
D
mana
E
tesir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x