Türkçe Ses Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı

Türkçe Ses Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkçenin başka dillerle ilişkisinde en fazla /ı/ ünlüsünün etkilenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diğer ünlülerden daha dar olması
B
Diğer ünlülerden daha uzun olması
C
Diğer ünlülerden daha düz olması
D
Diğer ünlülerden daha kısa olması
E
Diğer ünlülerden daha kapalı olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda /X/ sembolünün temsil ettiği ses grubunda yer almaz?

A
/a/
B
/ı/
C
/i/
D
/u/
E
/ü/
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalarda -DA sembolünün açılımlarından biri değildir?

A
-ta
B
-te
C
-tl
D
-da
E
-de
Soru 4

Türkçede geniş yuvarlak ünlüler ilk hece dışında bulunmaz. Şimdiki zaman eki -(X)yorun bu kuralın dışında kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsız bir eylemken sonradan ekleşmesi
B
Ekin son sesi olan /r/ sesinin konuşma dilinde düşmesi
C
Kendinden önceki ünlünün her zaman geniş olması
D
/y/ sesinin ünlü genişletme özelliğinin olması
E
Bütün zaman eklerinde geniş yuvarlak ünlülerin korunması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ötümlü bir ünsüzdür?

A
/f/
B
/h/
C
/n/
D
/p/
E
/ş/
Soru 6

Sesbilgisi araştırmalarında dillerden bağımsız olarak sesler aşağıdaki işaretlerden hangisi ile gösterilir?

A
Tire
B
Yıldız
C
Alternasyon
D
Köşeli parantez
E
Gelişme
Soru 7

I. kök
II. ip
III. uç
IV. dip
Yukarıdaki tek heceli sözcüklerin hangilerinde eklenme sırasında ünlü uzunluğundan kaynaklanan bir ötümlüleşme hiçbir durumda ortaya çıkmaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
1,11I ve IV
Soru 8

al- fiiline ilişkin olarak tire işareti aşağıdakilerin hangisinde işlevine uygun olarak kullanılmamıştır?

A
al-ım-
B
al-dır-
C
al-malı
D
al-sa-
E
al-dır-sa-
Soru 9

Aşağıdaki alıntı sözcüklerin hangisinde uzunluk-kısalık anlam ayırıcı bir özelliktir?

A
şair
B
katip
C
zulüm
D
lale
E
hala
Soru 10

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi Türkçenin eski dönemlerine ait başka ünsüzlerden gelişmiş söz başında bulunabilen, ikincil ünsüzlerden biridir?

A
/k/
B
/m/
C
/p/
D
/r/
E
/t/
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yumuşak İği sesi aslında çevresindeki ünlünün uzunluğunu göstermemektedir?

A
ağabeyine
B
biyoloğu
C
yağlı
D
doğruya
E
bağlılık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde geniş zaman eki /-Xr/ biçiminde eklenmemiştir?

A
verir
B
görür
C
çözer
D
alır
E
bulur
Soru 13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde düzlük
yuvarlaklık uyumu gerçekleşmemiştir?

A
oda
B
ada
C
odun
D
uçak
E
kabuk
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgunun yeri değiştiğinde anlam değişikliği meydana gelmez?

A
artık
B
şükür
C
hayır
D
ağrı
E
yalnız
Soru 15

Türkçenin vurgusu konusundaki çalışmalarda Swift’i diğer araştırmacılardan ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kural koyucu bir yaklaşımla incelemeler yapması
B
Eğitimli Türklerin konuşmasını değerlendirmeye tabi tutmaması
C
Çalışmalarını bilinçli olarak standart yazı dili şekillerine dayandırması
D
Söz dizimi incelemesini konuşma dilinin bürün özelliklerine dayandırması
E
Çalışmalarını yazı dili üzerine yoğunlaştırması
Soru 16

Aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinde sözcüklerin tamamı Türkçedir?

A
dert-ehlibeyt-peyk-zevk
B
ilk-alp-denk-pars
C
ofsayt-art-lakayt-dans
D
baht-alt-ant-taht
E
sarp-mevt-slayt-şans
Soru 17

Türkçede ünlü ile biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir ek alması durumunda araya giren ses aşağıdakilerden hangisidir?

A
/b/
B
/d/
C
/h/
D
/r/
E
/y/
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde vurgu diğerlerinden farklı bir hece üzerindedir?

A
erkekçe
B
başlayın
C
yıllarca
D
tamamen
E
nispeten
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede uyuma girmiş yabancı bir sözcüktür?

A
şişmanlık
B
kardeşlik
C
yeşilimtırak
D
hamur
E
baştakiler
Soru 20

I. mektup
II. yar
III. hayat
IV. hesap
Yukarıdaki alıntı sözcüklerden hangileri ünlüyle başlayan bir ek alsa da her durumda kısa söylenir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
I ve III
E
II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x