Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1 Mart 1945 tarihi itibariyle Almanya ve Japonya ile savaşta olmayan devletlerin Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmayacakları kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A
I. Kahire Konferansı
B
Tahran Konferansı
C
Qubec Konferansı
D
Yalta Konferansı
E
II. Kahire Konferansı
Soru 2

İsmet İnönü’nün devletçilik anlayışının şekillenmesinde etkili olan İktisat Vekili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmut Esat Bozkurt
B
Yusuf Kemal Tengirşek
C
Ahmet Hamdi Başar
D
Celal Bayar
E
Mustafa Şeref Özkan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde “işçi grubunun isteklerinden biri değildir?

A
Amele yerine işçi denilmesi
B
Belediye ve milletvekili seçimlerinde mesleki temsil usulünün kaldırılması
C
Sendika kurma hakkının tanınması
D
Haftada bir günün tatil olması
E
1 Mayıs’ın işçi bayramı olması
Soru 4

İkinci Meşrutiyet öncesi sanayileşmeyi düzenli ve ilkesel bir şekilde savunan Salih Zeki’nin yönetiminde 1907 yılında İzmir’de çıkarılmaya başlanan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Volkan Gazetesi
B
Hukuk-u Beşer Gazetesi
C
Tasvir-i Efkar Gazetesi
D
istikbal Gazetesi
E
Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi
Soru 5

Yurt dışından ithal edilmekte olan malların, özendirici önlemlerle yurt içinde üretilmesini hedefleyen politikaların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizyokrasi
B
Devletleştirme
C
ithal ikâmesi
D
Merkantalizm
E
Maniyerizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda faaliyette olan bankalardan biri değildir?

A
Eskişehir Çiftçi Bankası
B
Şekerbank
C
Öğretmenler Bankası
D
İstanbul Bankası
E
Çay Bank
Soru 7

Deflasyon nedir?

A
Bir devletin dışarıdan aldıkları ürün
B
Bir devletin dışarıya sattığı ürün
C
Fiyatların büyük miktarda düşüşü
D
Fiyatların büyük miktarlarda yükselişi
E
Ulusal paranın değerinin düşmesi
Soru 8

Türkiye'de, 1960-1980 yılları arasındaki dönemin en önemli iki özelliği aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Siyasi istikrar ve büyüme oranının negatif olması
B
Ekonomik hayatın planlaması ve siyasi istikrarsızlık
C
Tek parti iktidarı ve bütçe denkliği
D
içe kapanma ve büyüme oranının negatif olması
E
Ekonomik hayatın planlaması ve Tek parti iktidarı
Soru 9

ABD’nin Bretton Woods şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

A
ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasında ihracat ve ithalatı dengelemek
B
ikinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlere liberalizmi kabul ettirmek
C
Devletlerin merkez bankalarını ıslah etmek
D
Uluslararası bir para sistemini yeniden kurmak
E
ABD dolarının uluslararası ticarette kullanımı özendirmek
Soru 10

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın (OPEC ) kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şatt'ül Arap Suyolu'nun denetimini Mısır ve İsrail arasında paylaştırmak
B
Büyük petrol şirketlerinin yüksek üretim ve düşük fiyat politikasına müdahale etmek
C
Kapitalizmi içine düştüğü bunalımlardan kurtarmak
D
Suriye, Irak petrollerini Akdeniz'e taşıyan Kerkük-Banyas Petrol Boru Hattı'nı tekrar açmak
E
Orta Doğu petrollerinin denetimini İran'a bırakmak
Soru 11

Borçlamcınm, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesine ne ad verilir?

A
Kliring
B
irredantizm
C
Emisyon
D
Tağşiş
E
Moratoryum
Soru 12

Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya ihraç ettiği stratejik önemdeki maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krom
B
Kömür
C
Bor
D
Demir
E
Bakır
Soru 13

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecindeki müzakerelerde askıya alman fasıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletme ve sanayi politikası
B
Tarım ve kırsal kalkınma
C
Trans-Avrupa şebekeleri
D
Tüketicinin ve sağlığının korunması
E
Fikri mülkiyet hukuku
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerden biri değildir?

A
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararı'nın yayınlanması
B
Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu'nun kurulması
C
Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı'nın yayınlanması
D
Fiyat Kontrol Komitesi’nin kaldırılması
E
Petrol Aramalarına Sınırlandırma Getirilmesi
Soru 15

ABD’nin, 1975-1978 yılları arasında Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıbrıs Barış Harekâtı
B
Türkiye'nin Varşova Paktı'na katılması
C
Türkiye'nin, ABD'nin orta menzili jüpiter güdümlü füzelerinin kendi topraklarına yerleştirilmesine izin vermemesi
D
Türkiye’nin AET başvurusu
E
Çöl Fırtınası Operasyonu
Soru 16

ABD’de 15 Eylül 2008 tarihinde batan ve küresel mali krizin ekonomik krize dönüşmesini tetikleyen yatırım bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dresdner Bank
B
Societe Generale
C
BNP Paribas
D
Lehman Brothers
E
Deutsche Bank
Soru 17

Başbakan Bülent Ecevit tarafından Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra Türkiye’ye davet edilen Kemal Derviş, hangi kurumdaki görevini bırakarak Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirilmiştir?

A
Uluslararası Para Fonu (IMF)
B
Dünya Bankası
C
Amerikan Merkez Bankası
D
Avrupa Parlamentosu
E
Milletler Cemiyeti
Soru 18

Türkiye Cumhuriyeti'nde “tasarrufların yatırımlara daha az maliyetle aktarılabilmesi için” çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katma Değer Vergisi Kanunu
B
Tatil-i Eşgal Kanunu
C
Sermaye Piyasası Kanunu
D
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
E
Milli Korunma Kanunu
Soru 19

17. Stand-by Antlaşmasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyonu düşürme programı
B
Döviz girdilerini düzenleme programı
C
Bankacılık sistemini düzenleme programı
D
Bütçede reform programı
E
Özelleştirmenin planlanması programı
Soru 20

Kamu mâliyesinde 1980'li yılların en önemli uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emlak vergisi oranlarının düşürülmesi
B
Bütçe açığının kapatılması
C
Katma Değer Vergisi
D
Taşıt sigortası uygulanmasına geçilmesi
E
işsizlik sigortasının uygulanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x