Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1 Mart 1945 tarihi itibariyle Almanya ve Japonya ile savaşta olmayan devletlerin Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmayacakları kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A
I. Kahire Konferansı
B
Tahran Konferansı
C
Qubec Konferansı
D
Yalta Konferansı
E
II. Kahire Konferansı
Soru 2

Devletin madencilik ve elektrifikasyon alanındaki faaliyetlerini kurmak, işletmek, finanse etmek ve her türlü bankacılık işletmelerini gerçekleştirmek üzere 14 Haziran 1935 tarihinde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denizbank
B
iş Bankası
C
Halk Bankası
D
Sanayi ve Kredi Bankası
E
Etibank
Soru 3

1915 yılında 'milli iktisada doğru' parolasıyla yayınlanmaya başlayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iktisadiyyat Mecmuası
B
Güleryüz
C
Tan
D
Yurt ve Dünya
E
Servet-i Fünûn
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde “işçi grubunun isteklerinden biri değildir?

A
1 Mayıs’ın işçi bayramı olması
B
Belediye ve milletvekili seçimlerinde mesleki temsil usulünün kaldırılması
C
Amele yerine işçi denilmesi
D
Haftada bir günün tatil olması
E
Sendika kurma hakkının tanınması
Soru 5

Deflasyon nedir?

A
Bir devletin dışarıya sattığı ürün
B
Bir devletin dışarıdan aldıkları ürün
C
Fiyatların büyük miktarda düşüşü
D
Ulusal paranın değerinin düşmesi
E
Fiyatların büyük miktarlarda yükselişi
Soru 6

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın (OPEC ) kurulmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şatt'ül Arap Suyolu'nun denetimini Mısır ve İsrail arasında paylaştırmak
B
Suriye, Irak petrollerini Akdeniz'e taşıyan Kerkük-Banyas Petrol Boru Hattı'nı tekrar açmak
C
Orta Doğu petrollerinin denetimini İran'a bırakmak
D
Büyük petrol şirketlerinin yüksek üretim ve düşük fiyat politikasına müdahale etmek
E
Kapitalizmi içine düştüğü bunalımlardan kurtarmak
Soru 7

Marshall Yardımı başlangıçta aşağıdaki kurumlardan hangisinin aracılığı ile dağıtılmıştır?

A
Dünya Bankası
B
Uluslararası Para Fonu (IMF)
C
Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası
D
Amerikan Merkez Bankası
E
Avrupa Ekonomik işbirliği Teşkilatı
Soru 8

Yurt dışından ithal edilmekte olan malların, özendirici önlemlerle yurt içinde üretilmesini hedefleyen politikaların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithal ikâmesi
B
Merkantalizm
C
Devletleştirme
D
Maniyerizm
E
Fizyokrasi
Soru 9

Borçlamcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesine ne ad verilir?

A
Arianism
B
Maniyerizm
C
Basilika
D
Bouleterion
E
Moratoryum
Soru 10

Türkiye'de, 1960-1980 yılları arasındaki dönemin en önemli iki özelliği aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tek parti iktidarı ve bütçe denkliği
B
Ekonomik hayatın planlaması ve siyasi istikrarsızlık
C
içe kapanma ve büyüme oranının negatif olması
D
Siyasi istikrar ve büyüme oranının negatif olması
E
Ekonomik hayatın planlaması ve Tek parti iktidarı
Soru 11

Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya ihraç ettiği stratejik önemdeki maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boksit
B
Demir
C
Bakır
D
Krom
E
Kömür
Soru 12

ABD’nin Bretton Woods şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

A
Devletlerin merkez bankalarını ıslah etmek
B
ikinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlere liberalizmi kabul ettirmek
C
Uluslararası bir para sistemini yeniden kurmak
D
ABD dolarının uluslararası ticarette kullanımı özendirmek
E
ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler arasında ihracat ve ithalatı dengelemek
Soru 13

17. Stand-by Antlaşmasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özelleştirmenin planlanması programı
B
Bankacılık sistemini düzenleme programı
C
Döviz girdilerini düzenleme programı
D
Enflasyonu düşürme programı
E
Bütçede reform programı
Soru 14

Kamu mâliyesinde 1980'li yılların en önemli uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıt sigortası uygulanmasına geçilmesi
B
işsizlik sigortasının uygulanması
C
Emlak vergisi oranlarının düşürülmesi
D
Bütçe açığının kapatılması
E
Katma Değer Vergisi
Soru 15

ABD’de 15 Eylül 2008 tarihinde batan ve küresel mali krizin ekonomik krize dönüşmesini tetikleyen yatırım bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lehman Brothers
B
Dresdner Bank
C
Deutsche Bank
D
Societe Generale
E
BNP Paribas
Soru 16

Başbakan Bülent Ecevit tarafından Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra Türkiye’ye davet edilen Kemal Derviş, hangi kurumdaki görevini bırakarak Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına getirilmiştir?

A
Avrupa Parlamentosu
B
Milletler Cemiyeti
C
Dünya Bankası
D
Amerikan Merkez Bankası
E
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Soru 17

1997’de Uzakdoğu krizinin nedenlerinden olan bankaların kredileri kârlı yatırımlar yerine politik baskılarla iktidara yakın olan kişilere vermesine ne ad verilir?

A
Merkantilizm
B
Ahbap çavuş kapitalizmi
C
Ridde
D
Rafızî Hareketi
E
Fizyokrasi
Soru 18

1983 seçimlerinden sonra kurulan Anavatan (ANAP) Hükümeti’nin ekonomik alanda aldığı ilk karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İMKB’yi kurmak
B
KİTÎeri özelleştirmek
C
KDV uygulamasını başlatmak
D
Hâzineyi mâliyeden ayırmak
E
Döviz dolaşımını serbest bırakmak
Soru 19

Türkiye Cumhuriyeti'nde “tasarrufların yatırımlara daha az maliyetle aktarılabilmesi için” çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katma Değer Vergisi Kanunu
B
Tatil-i Eşgal Kanunu
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Milli Korunma Kanunu
E
Sermaye Piyasası Kanunu
Soru 20

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasinda ilk halka arz uygulaması (1988) aşağıdaki şirketlerden hangisinin hisselerinin halka satılmasıyla gerçekleşmiştir?

A
Petkim
B
Botaş
C
Teletaş
D
PTT
E
Tüpraş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x