Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birinci Dünya Savaşı sırasında milli iktisat düşüncesinin savunuculuğunu yapan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûn
B
İktisadi-Politik Mecmuası
C
Yurt ve Dünya
D
iktisadiyyat Mecmuası
E
Kadro Dergisi
Soru 2

Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da milli şirketlerin kurulmasına öncülük yapan ünlü İttihatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talat Paşa
B
(Kara) Kemal Bey
C
Hüseyin Cahit Bey
D
Yusuf Akçura
E
Ziya Gökalp
Soru 3

23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ekonomik alanda çıkardığı ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Men’i Müskirat Kanunu
B
Düğünlerden Men’i israfat Kanunu
C
Ağnam Kanunu
D
Askeri Ulaştırma Yükümlülüğü
E
Harp Kazançları Vergisi
Soru 4

1917 yılında kurulan Osmanlı İtibâr-ı Milli Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bankanın işlem ve yazışmalarında Türkçe kullanılacaktı.
B
Banka tarım, ticaret ve sanayiyi geliştirmeye yönelik yardımlarda bulunacaktı.
C
Bankanın hisse senetleri isme yazılacaktı.
D
Banka bir devlet bankası olma ihtimali ile kurulmuştu.
E
Bankanın hisse senetleri herkes tarafından satın alınabilirdi.
Soru 5

İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin ekonomi alanında düşüncelerini etkileyen ve Türk Yurdu Dergisi’nde de yazılar yazan Rus asıllı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alexander Helphand Parvus
B
Kari Marx
C
Friedrich List
D
Adam Smith
E
David Ricardo
Soru 6

Yeni Türk Devleti’nin izleyeceği ekonomi politikasını belirlemek üzere 1923’te İzmir’de gerçekleştirilen İktisat Kongresi’ne öncülük yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celal (Bayar)
B
Şevket Süreyya (Aydemir)
C
Ahmet Hamdi (Başer)
D
Mahmut Esat (Bozkurt)
E
ismet (İnönü)
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Devleti yöneticilerinin İzmir İktisat Kongresi’nde alman kararlar çerçevesinde Batı dünyasına verdikleri mesajlardan biri değildir?

A
Sosyalist bir ekonomik modelin izlenmeyeceği
B
'Sebest-i Ticaret' (Liberalizm) ekonomide benimseneceği
C
Yabancı sermayeye izin verilmeyeceği
D
Uluslararası ölçü ve saat gibi standartlara uygun dönüşümlerin yapılacağı
E
Ticaret ve borçlar gibi yasaların Batı yasaları çerçevesinde düzenleneceği
Soru 8

Türkiye’de ilk şeker üretimini gerçekleştiren fabrika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elazığ Şeker Fabrikası
B
Alpullu Şeker Fabrikası
C
Eskişehir Şeker Fabrikası
D
Turhal Şeker Fabrikası
E
Uşak Şeker Fabrikası
Soru 9

Cumhuriyet rejimi köylüyü rahatlatmak için Aşar Vergisi’ni hangi tarihte kaldırmıştır?

A
1925
B
1926
C
1927
D
1928
E
1929
Soru 10

Türk vatandaşlarına mal ve yolcu taşıma hakkı tanıyan ve 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarik-i Bedel-i Nakdisi
B
Yol Mükellefiyeti Kanunu
C
Devlet Demiryolları istimlak Kanunu
D
Kabotaj Kanunu
E
Şoşe-Köprüler Kanunu
Soru 11

Sanayinin geliştirilmesi için 1934 yılında yürürlüğe konulan plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
B
ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı
C
Üçüncü Beş Yıllık Sanayi Planı
D
iktisadi Vaziyetin inkişafına Dair Plan
E
Âli iktisat Meclisi Planı
Soru 12

Cumhuriyet’in ilk yıllarında nitelikli tohum, fide ve fidan yetiştirmek için Adana ve Nazilli’de kurulan ıslah istasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drayforming istasyonu
B
Pamuk Islah istasyonları
C
Sıcak iklim Nebahatları Islah istasyonu
D
Hububat Islah istasyonları
E
Yonca istasyonu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1929-1939 yılları arasında kurulan bankalardan biri değildir?

A
Belediyeler Bankası
B
Denizbank
C
Halk Bankası
D
Sümerbank
E
iş Bankası
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ekonomik bunalımı sırasında buğday üreten köylünün korunması ve desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilenler arasında yer almaz?

A
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması
B
Ziraat Bankası’nın alım yapması
C
Buğday Koruma Kanunu’nun çıkarılması
D
Buğday üreticilerine dönüm başına prim verilmesi
E
Buğday sayım merkezlerinin açılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de devletçi ekonomik modelin benimsenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Özel sermaye birikiminin yetersiz olması
B
Liberalizmin Türk toplum yapısına uymaması
C
Dünya ekonomik bunalımının yaşanması
D
Lozan'da benimsenmek zorunda kalınan kısıtlayıcı hükümlerin yürürlükten kalkması
E
Devletin ekonomik etkinliğinin giderek artması
Soru 16

Atatürk’ün ölümünden sonra Celal Bayar’ın İsmet İnönü ile anlaşmazlığa düşerek Başbakanlıktan istifa etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir anayasa yapılmasını istemesi
B
Yeni bir parti kurmaya yönelmesi
C
ABD yanlısı politikaları savunması
D
Koyu devletçi olması
E
Liberal ekonomik politikaları savunması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Milli Korunma Kanunu kapsamında yer alan hükümlerden biri değildir?

A
Gerektiğinde çalışanların mesai saatlerinin değiştirilmesi
B
Hükümetin işletmelerde üretilecek malın üretim hacmini, ürünün miktarını ve türünü saptayabilmesi
C
Hükümetin mal ve malzeme stoklama hakkına sahip olması
D
Krom ihracının yasaklanması
E
Sanayi ve maden işletmelerinde üretimin artırılması için denetlenmesi
Soru 18

İkinci Dünya Savaşı’nda Refik Saydam Hükümeti döneminde devletin özel girişim üzerindeki denetimini sağlamak üzere Ticaret Vekâleti’ne bağlı olarak kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşebbüs-ü Şahsi Heyeti
B
Umur-u iktisadiye Nezareti
C
Özel Müteşebbisleri Murakabe Heyeti
D
Heyet-i Faale
E
iaşe Müsteşarlığı
Soru 19

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1939’da toplanan V. Olağan Kurultayı’nda otoriter rejimin hafifletilmesi için aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?

A
işçilere sendika kurma hakkının verilmesi
B
Yeni partilerin kurulmasına olanak sağlanması
C
TBMM’nde Müstakil Grub’un kurulması
D
Basın üzerindeki baskıların kaldırılması
E
Farklı düşüncelerin örgütlenmesine olanak tanınması
Soru 20

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yer tutan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bor
B
Mağnezyum
C
Kömür
D
Bakır
E
Krom
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x