Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalara temel oluşturması açısından “milletlerin kendi kaderini kendilerinin tayin etmesi” ilkesi nasıl adlandırılmaktadır?

A
Wİlson ilkeleri
B
Locarno ilkeleri
C
Truman Doktrini
D
Monreo Doktrini
E
Weimer ilkeleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasıyla getirilen sosyal ve siyasal haklardan biri değildir?

A
işçilerin grev hakkı
B
işçi ve memurlara sendika kurma hakkı
C
Üniversitelere özerklik
D
Memurlara siyasi parti üyeliği hakkı
E
Öğrencilerin dernek kurma hakkı
Soru 3

ABD’ye resmî ziyarette bulunan ve Kongre’de konuşma yapan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet İnönü
B
Celal Bayar
C
Fahri Korutürk
D
Cevdet Sunay
E
Cemal Gürsel
Soru 4

Atatürk’ün öldüğü 10 Kasım 1938 günü aşağıdaki siyasetçilerden hangisi başbakanlık görevindeydi?

A
Celal Bayar
B
Ali Fethi Okyar
C
ismet İnönü
D
Fevzi Çakmak
E
Kazım Karabekir
Soru 5

Batum’u Sovyetler Birliği’ne bırakan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümrü Antlaşması
B
Londra Konferansı
C
Lozan Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
Soru 6

CHP’nin 1965 seçimlerinden önce gündeme getirdiği “Ortanın Solu” söyleminin önünü açtığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk Hedefler Beyannamesi
B
Dokuz Umde
C
Moskova Yolu
D
Demokratik Sol
E
Hürriyet Andı
Soru 7

Kapatılan Refah Partisi’nin yerine kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fazilet Partisi
B
Ak Parti
C
Milli Selamet Partisi
D
Saadet Partisi
E
Milli Nizam Partisi
Soru 8

1997 yılı başında Türkiye dahil sekiz Müslüman ülkeyi içerecek şekilde ekonomik, siyasi ve kültürel bir birliktelik amacıyla kurulan D-8 Örgütü hangi başbakan döneminde kurulmuştur?

A
Bülent Ecevit
B
Tansu Çiller
C
Mesut Yılmaz
D
Süleyman Demirel
E
Necmettin Erbakan
Soru 9

Aşağıdaki kurumlardan hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile birlikte kurulmuştur?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Yükseköğretim Kurulu
C
Cumhuriyet Senatosu
D
TRT
E
Devlet Planlama Teşkilatı
Soru 10

12 Mart darbesinden önce CHP’li bir siyasetçi olan fakat darbe sonrasında partisinden istifa eden ve bağımsız siyasetçi olarak hükümeti kurmakla görevlendirilen siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
S. Hayri Ürgüplü
B
Naim Talu
C
Nihat Erim
D
Kemal Demir
E
Turhan Feyzioğlu
Soru 11

Turgut Özal’ın, 1987 yılında Genelkurmay Başkanı olması için desteklediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahsin Şahinkaya
B
Necdet Üruğ
C
Necip Torumtay
D
Doğan Güreş
E
Muhittin Füsunoğlu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda kabul edilen hususlardan biri değildir?

A
Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal dayanağa kavuşturulmuştur.
B
Anayasa Mahkemesinin üye sayısı azaltılmıştır.
C
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirilmiştir.
D
Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırıİmiştır.
E
Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı kanun yolu açılmıştır.
Soru 13

AB ile “Gümrük Birliği Anlaşması” hangi başbakan döneminde yapılmıştır?

A
Turgut Özal
B
Süleyman Demirel
C
Mesut Yılmaz
D
Bülent Ecevit
E
Tansu Çiller
Soru 14

Turgut Özal'ın 1988 yılında, başbakanı ile Davos’ta görüşerek ilişkileri geliştirmek için “Davos Ruhu” sürecini başlattığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan
B
İsrail
C
ABD
D
Sovyetler Birliği
E
Yunanistan
Soru 15

12 Mart darbesi, bir muhtıranın radyoda okunmasıyla başlamıştır. Muhtıranın okunması üzerine istifa eden dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bülent Ecevit
B
Süleyman Demirel
C
Nihat Erim
D
Adnan Menderes
E
Necmettin Erbakan
Soru 16

Kıbrıs Barış Harekatı hangi hükümet zamanında gerçekleştirilmiştir?

A
CHP-AP Hükümeti
B
AP-MSP-MHP Hükümeti
C
II. Milliyetçi Cephe Hükümeti
D
CHP-MSP Hükümeti
E
I. Milliyetçi Cephe Hükümeti
Soru 17

Cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçildiği dönemde cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için almak zorunda olduğu oy sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
376
B
372
C
367
D
276
E
267
Soru 18

12 Eylül darbesinden sonra faaliyetlerine devam etmesine izin verilen sendika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk-iş
B
Kamu-Sen
C
Hak-iş
D
DİSK
E
MİSK
Soru 19

21 Ekim 2007 tarihinde yapılan halk oylamasıyla yapılan Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.
B
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
C
Bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan bir kişi bir dönem ara vermedikçe tekrar seçime katılmaz.
D
ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilebilir.
E
ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu adaylardan hiçbirisi alamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışırlar.
Soru 20

16 Ocak 2010 tarihinde Kürt meselesinin çözümüne yönelik, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın açıkladığı paketin içerisinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

A
Ceza evlerinde farklı dil ve lehçelerde görüşme yapılmasına imkan sağlanması
B
Özel televizyon kanallarının farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapmasına izin verilmesi
C
Yaşayan diller enstitüsünün kurulması
D
Çözüm Süreci Kurulunun oluşturulması
E
Farklı dil ve lehçelerde araştırma merkezi kurulmasına imkan sağlanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x