Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dışarıdan alınan ithal ürünlerin; ülke içinde üretimini dolayısıyla yerli üretimi teşvik eden ekonomi politikasına ne ad verilir?

A
ithal ikameci Ekonomi Politikası
B
Planlı Ekonomi Modeli
C
Devletçi Ekonomi
D
Serbest Piyasa Ekonomisi
E
Karma Ekonomi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1945 yılında “Dörtlü Takrir” veren CHP milletvekillerinden biridir?

A
Kenan Öner
B
Feridun Fikri Düşünsel
C
Fuat Köprülü
D
Emin Sazak
E
Yusuf Hikmet Bayur
Soru 3

1876 Kanun-u Esasi’nin hazırlanmasında fikirlerinden özellikle yararlanılan Yeni Osmanlılar mensubu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Resmi Efendi
B
Namık Kemal
C
Küçükçelebizade Asım
D
Gelibolulu Mustafa Âlî
E
Katip Çelebi
Soru 4

Demokrat Parti hükümeti tarafından 18 Nisan 1960’ta kurulan Tahkikat Komisyonu’nun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhalefeti tek çatı altında toplamak
B
Askeri darbeleri incelemek
C
Muhalefetin ve basının “yıkıcı ve gayr-i meşru” faaliyetlerini incelemek ve yargılamak
D
Kamu iktisadi Teşekküllerinin üretimini incelemek
E
Üniversiteleri denetlemek
Soru 5

Türkiye'de 1970’li yıllarda sağcı arasında kurulan hükümetlere partiler ne ad verilmiştir?

A
Muhafazakar ittifak Hükümetleri
B
Vatan Cehpesi Hükümetleri
C
Demokrat ittifak Hükümetleri
D
Tek Cephe Hükümetleri
E
Milliyetçi Cephe Hükümetleri
Soru 6

Türk ekonomisinin dışa açık, liberal ve serbest piyasa ekonomisine geçişini sağlamak üzere 1980 yılında gerçekleşen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
5 Nisan Kararları
B
Büyük Türkiye Programı
C
24 Ocak Kararları
D
7 Ağustos Kararları
E
Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
Soru 7

Türkiye’de 1980’li yıllarda gerçekleşen değişim ve dönüşümün mimarı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turgut Özal
B
Fuat Köprülü
C
Cafer Tayyar Eğilmez
D
Esat ileri
E
Fevzi Çakmak
Soru 8

17 Nisan 1972 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, yeni hükümeti kurma görevini kime vermiştir?

A
Süleyman Demirel
B
Turhan Feyzioğlu
C
Suat Hayri Ürgüplü
D
Bülent Ecevit
E
ismet İnönü
Soru 9

Cumhuriyet Halk Partisi -Milli Selamet Partisi Koalisyon Hükümeti’nin ABD’nin karşı çıkmasına rağmen yaptığı ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
ithal edilen ABD mallarına yüksek gümrük vergisi koyması
B
Haşhaş ekimini serbest bırakması
C
NATO’ya üye olmayan ülkelerden silah satın alması
D
Tütün ekimini yaygınlaştırması
E
Şeker pancarı ekimi kotasını kaldırması
Soru 10

Türk Ceza Kanunu’nun “düşünce suçlarını” düzenleyen 141, 142 ve 163 maddeleri hangi yıl ortadan kaldırılmıştır?

A
1972
B
1976
C
1980
D
1984
E
1991
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile birlikte kurulmuştur?

A
Devlet Planlama Teşkilatı
B
Türk Dil Kurumu
C
Anayasa Mahkemesi
D
Yükseköğretim Kurulu
E
Türk Tarih Kurumu
Soru 12

Başbakan Turgut Özal’ın Orta Doğu’daki barış görüşmelerine katkı sağlamak için, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suyunu iki farklı boru hattıyla su sıkıntısı çeken bölge ülkelerine ulaştırılmasını amaçlayan uluslararası projesine ne ad verilir?

A
Turgut Özal Projesi
B
Barış Suyu Projesi
C
iki Nehir Projesi
D
Seyhan-Ceyhan Projesi
E
Orta Doğu Projesi
Soru 13

2001 ekonomi krizinde dışarıdan kabineye alınan ve Dünya Bankası’nın “acil kurtarma planı”nı uygulamaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adnan Kahveci
B
Atilla Karaosmanoğlu
C
Güneş Taneri
D
Kemal Derviş
E
Işın Çelebi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda kabul edilen hususlardan biri değildir?

A
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirilmiştir.
B
Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal dayanağa kavuşturulmuştur.
C
Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırıİmiştır.
D
Anayasa Mahkemesinin üye sayısı azaltılmıştır.
E
Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı kanun yolu açılmıştır.
Soru 15

2003 yılında Türk-ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye'nin, Briand-Kellog Paktı'na katılması
B
1 Mart Tezkeresi’nin reddedilmesi
C
Bozkurt-Lotus Olayı
D
ABD’nin Afganistan’a müdahalesi
E
Razgrad Olayı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tek başına iktidarda iken 1991 seçimlerine gitme kararı alan ANAP genel başkamdir?

A
Necdet Calp
B
ismet İnönü
C
Tansu Çiller
D
Mesut Yılmaz
E
Murat Karayalçın
Soru 17

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 parti tarafından desteklenen ve kamuoyunda çatı aday olarak bilinen cumhurbaşkanı adayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekmeleddin ihsanoğlu
B
BeşirAtalay
C
Mehmet Şimşek
D
Yıldırım Akbulut
E
Mesut Yılmaz
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 19 Şubat 2001 tarihinde yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısının sonrasında gerçekleşen krizin etkilerinden biri değildir?

A
Enflasyon’un %90’ı bulması
B
Bazı bankanların iflas etmesi
C
Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında % 130 oranında değer kaybetmesi
D
Borsada çok sert bir düşüşün yaşanması
E
inşaat sektörünün canlanması
Soru 19

20 Ekim 1991 Genel Seçimleri sonrası kurulan Doğru Yol Partisi (DYP) ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Koalisyon Hükümeti zamanında anayasal noktada gerçekleşen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radyo ve televizyon işletmeciliğinde devlet tekelinin kaldırılması
B
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması
C
Avrupa Birliği ile ilişkilerin askıya alınması
D
Dünya Çalışma Örgütü’nden çekilmesi
E
12 Eylül Askeri Darbesi’nde kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin verilmemesi
Soru 20

Türkiye Cumhuriyet’inin 11 Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fahri Korutürk
B
Ahmet Necdet Sezer
C
Cemal Gürsel
D
Süleyman Demirel
E
Abdullah Gül
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x