Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adana bölgesinin Fransızlar tarafından işgal edileceği söylentileri üzerine Aralık 1918’de kurulan Millî Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti
B
Wilson ilkeleri Cemiyeti
C
Teali İslam Cemiyeti
D
Nigahban Cemiyeti
E
Kilikyalılar Cemiyeti
Soru 2

Demokrat Parti hükümeti tarafından 18 Nisan 1960’ta kurulan Tahkikat Komisyonu’nun temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üniversiteleri denetlemek
B
Kamu iktisadi Teşekküllerinin üretimini incelemek
C
Muhalefetin ve basının “yıkıcı ve gayr-i meşru” faaliyetlerini incelemek ve yargılamak
D
Muhalefeti tek çatı altında toplamak
E
Askeri darbeleri incelemek
Soru 3

Cumhuriyet döneminde kadınlara hangi yıl milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır?

A
1925
B
1927
C
1929
D
1931
E
1934
Soru 4

30 Ocak 1964’te güvenoyu alan III. İnönü hükümeti döneminin en önemli konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı okullar sorunu
B
Kıbrıs eksenli dış olaylar
C
Musul sorunu
D
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
E
Sadabat Paktı’nın imzalanması
Soru 5

Türkiye'de 1970’li yıllarda sağcı partiler arasında kurulan hükümetlere ne ad verilmiştir?

A
Tek Cephe Hükümetleri
B
Vatan Cehpesi Hükümetleri
C
Muhafazakar ittifak Hükümetleri
D
Milliyetçi Cephe Hükümetleri
E
Demokrat ittifak Hükümetleri
Soru 6

Türk ekonomisinin dışa açık, liberal ve serbest piyasa ekonomisine geçişini sağlamak üzere 1980 yılında gerçekleşen düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyük Türkiye Programı
B
7 Ağustos Kararları
C
Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
D
5 Nisan Kararları
E
24 Ocak Kararları
Soru 7

12 Mart 1971 askeri muhtırası üzerine istifa eden başbakan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Demirel
B
Bülent Ecevit
C
Necmettin Erbakan
D
ismet İnönü
E
Turgut Özal
Soru 8

Türk siyasi hayatında 1971-1973 döneminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin destek ve teşvikleriyle Alpullu Şeker Fabrikası'nın kurulması
B
Emlak ve Eytam Bankası'nın kurulması
C
Cumhuriyet tarihinin en yüksek iktisadi kalkınmasının yaşanması
D
Askerî makamların kontrolünde kısa süreli ve zayıf hükümetlerin kurulması
E
Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın halk oylamasında büyük bir çoğunlukla kabul edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Siyasi partilerin kapatılmış olması
B
Medya organlarının sıkı bir denetim altında tutulması
C
1961 Anayasası'nın kişi hak ve özgürlükleri açısından zayıf olması
D
Halkın büyük bir çoğunluğunun 12 Eylül öncesi kaotik ortamdan bezmiş olması
E
Halkın eski siyasilere karşı ciddi bir güvensizlik duyması
Soru 10

Başbakan Turgut Özal’ın Orta Doğu’daki barış görüşmelerine katkı sağlamak için, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suyunu iki farklı boru hattıyla su sıkıntısı çeken bölge ülkelerine ulaştırılmasını amaçlayan uluslararası projesine ne ad verilir?

A
Barış Suyu Projesi
B
Seyhan-Ceyhan Projesi
C
Orta Doğu Projesi
D
Turgut Özal Projesi
E
iki Nehir Projesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile birlikte kurulmuştur?

A
Devlet Planlama Teşkilatı
B
Yükseköğretim Kurulu
C
Anayasa Mahkemesi
D
Türk Tarih Kurumu
E
Türk Dil Kurumu
Soru 12

Turgut Özal, Anavatan Partisi’ni kurmadan önce hangi siyasi partiden milletvekili adayı olmuştur?

A
Adalet Partisi
B
Millî Selamet Partisi
C
Milliyetçi Hareket Partisi
D
Sosyaldemokrat Halkçı Partisi
E
Demokrat Parti
Soru 13

20 Ekim 1991 genel seçimlerinden sonra TBMM başkanı seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldırım Akbulut
B
Adnan Kahveci
C
Erdal İnönü
D
Hüsamettin Cindoruk
E
Mesut Yılmaz
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 19 Şubat 2001 tarihinde yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısının sonrasında gerçekleşen krizin etkilerinden biri değildir?

A
inşaat sektörünün canlanması
B
Bazı bankanların iflas etmesi
C
Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi
D
Borsada çok sert bir düşüşün yaşanması
E
Enflasyon’un %90’ı bulması
Soru 15

2001 ekonomi krizinde dışarıdan kabineye alınan ve Dünya Bankası’nın “acil kurtarma planı”nı uygulamaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adnan Kahveci
B
Atilla Karaosmanoğlu
C
Kemal Derviş
D
Işın Çelebi
E
Güneş Taneri
Soru 16

Turgut Özal’ın ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı’na seçilen siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Demirel
B
Ahmet Necdet Sezer
C
Cemal Gürsel
D
Abdullah Gül
E
Cevdet Sunay
Soru 17

2003 yılında Türk-ABD ilişkilerinde gerginliğe yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye'nin, Briand-Kellog Paktı'na katılması
B
1 Mart Tezkeresi’nin reddedilmesi
C
Razgrad Olayı
D
Bozkurt-Lotus Olayı
E
ABD’nin Afganistan’a müdahalesi
Soru 18

Askerin sivil siyasete müdahale gerekçelerinden biri olarak görülen TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35 Maddesi sivil siyaset lehine ne zaman değiştirilmiştir?

A
2008
B
2009
C
2010
D
2011
E
2013
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 2007 Anayasa Referandumu'nda kabul edilen ilkelerden biridir?

A
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun anayasal dayanağa kavuşması
B
Yüksek Askeri Şura’nın yapısının değiştirilmesi
C
Cumhurbaşkanının halk oyuyla seçilmesi
D
Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi
E
Danıştay ve Sayıştayın birleştirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 2010 yılında yapılan anayasa referandumu kapsamındaki değişikliklerden biri değildir?

A
Devlet memurlarına verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı kanun yolunun açılması
B
YAŞ kararları ile ordudan uzaklaştırılanlara yargı yolunun açılması
C
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun anayasal dayanağa kavuşturulması
D
Cumhurbaşkanı’nın üst üste üç kez seçilebilmesine imkân sağlanması
E
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x