Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasındaki karmaşa ortamında Bosna-Hersek’i ilhak eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avusturya-Macaristan
B
Fransa
C
İtalya
D
İngiltere
E
ispanya
Soru 2

Osmanlı aydınlarının ve bürokratlarının toplumun geleneksel kıyafetlerinden farklılaşarak “Avrupai” olarak giyinmeye başlaması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

A
I. Murad
B
I. Bayezid
C
II. Murad
D
II. Selim
E
II. Mahmud
Soru 3

Adana bölgesinin Fransızlar tarafından işgal edileceği söylentileri üzerine Aralık 1918’de kurulan Millî Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kilikyalılar Cemiyeti
B
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti
C
Nigahban Cemiyeti
D
Teali İslam Cemiyeti
E
Wİlson ilkeleri Cemiyeti
Soru 4

Şubat 1921 tarihinde gerçekleşen Londra Konferansının önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyet Rusya’nın kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmesi
B
Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında imzalanan tüm antlaşmaların geçersiz kabul edilmesi
C
Batum’un Gürcistan’a bırakılması
D
Türkiye-Suriye sınırının Hatay ve İskenderun dışarıda kalacak şekilde belirlenmesi
E
TBMM’nin ilk defa itilaf devletlerince taraf olarak kabul edilmesi
Soru 5

Yeni OsmanlIlar Hareketi'ni finanse eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Timurtaş Paşa
B
Piri Mehmed Paşa
C
Hersekzade Ahmed Paşa
D
Lala Şahin Paşa
E
Mustafa Fazıl Paşa
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’ndan (1925) sonra yasaklanan gazetelerden biri değildir?

A
Tevhid-i Efkar
B
Hakimiyet-i Milliye
C
Son Telgraf
D
istiklal
E
Sebilürreşat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1945 yılında Mecliste verilen Dörtlü Takrir’in altına imza atan kişilerden biri değildir?

A
Celal Bayar
B
Refik Koraltan
C
Fevzi Çakmak
D
Adnan Menderes
E
Fuat Köprülü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM Dönemi’nde (1920-1923) mecliste faaliyet gösteren grup/zümrelerden biri değildir?

A
Müdafaa-i Hukuk Zümresi
B
istiklal Grubu
C
Halk Zümresi
D
Türk Yurdu Grubu
E
Tesanüt Grubu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin lider kadrosu arasında yer almamıştır?

A
Rauf Orbay
B
Fethi Okyar
C
Ali Fuat Paşa
D
Adnan Adıvar
E
Kazım Karabekir
Soru 10

Soyadı Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?

A
26 Aralık 1925
B
1 Kasım 1928
C
26 Mart 1931
D
21 Haziran 1934
E
27 Mayıs 1935
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 10 Eylül 1947 tarihinde kurulan Haşan Hüsnü Saka hükümeti döneminin özelliklerinden biridir?

A
Siyasi yasakların kaldırılması için referandum yapılması
B
AB tam üyelik başvurusunda bulunulması
C
Muhalefet partisiyle ılımlı ilişkilerin kurulabilmesi
D
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın açılması
E
Anayasa Mahkemesi’nin kurulması
Soru 12

ABD’ye resmî ziyarette bulunan ve Kongre’de konuşma yapan ilk Türkiye Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet İnönü
B
Celal Bayar
C
Cemal Gürsel
D
Cevdet Sunay
E
Fahri Korutürk
Soru 13

6-7 Eylül olayları sırasında içişleri bakanı olan ve bu olaylar sonrasında “mozaik çatladı” açıklaması yapan bakan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Gedik
B
İbrahim Ethem Menderes
C
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu
D
Ruknettin Nasuhioğlu
E
Halil İbrahim Özyörük
Soru 14

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş (1957) amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sedan Antlaşması'nı onaylamak
B
Özel girişimleri ve serbest piyasayı desteklemek
C
Kıbrıslı Türklerin küçük direniş örgütlenmelerini tek çatı altında birleştirmek
D
Dış ticaret açığı gibi ekonomik sorunları gidermek
E
Türkiye genelindeki imar çalışmalarını gerçekleştirmek
Soru 15

Yoğun bir kalkınma hamlesine girişilen 1950-1954 döneminde ülkenin Gayrisafi Millî Hasılası (GSMH) ortalama yüzde kaç oranında büyümüştür?

A
pH=3
B
49
C
2 -- > 18
D
1923
E
1926
Soru 16

30 Ocak 1964’te güvenoyu alan III. İnönü hükümeti döneminin en önemli konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıbrıs eksenli dış olaylar
B
Sadabat Paktı’nın imzalanması
C
Musul sorunu
D
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
E
Yabancı okullar sorunu
Soru 17

1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk asıllı başkan yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tayfur Sökmen
B
Mehmet Ali Talat
C
Necdet Ünel
D
Dr. Fazıl Küçük
E
Orhan Müderrisoğlu
Soru 18

Ragıp Gümüşpala’nın vefat etmesiyle birlikte Adalet Partisi’nin başına gelen siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadettin Bilgiç
B
Haşan Dinçer
C
Süleyman Demirel
D
Ekrem Alican
E
Tekin Arıburun
Soru 19

I. Üniversitelere özerklik
II. Öğrencilerin dernek kurma hakkı
III. işçilerin grev hakkı
Yukarıdakilerden hangileri 1961 Anayasası’nda yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Dışarıdan alman ithal ürünlerin; ülke içinde üretimini dolayısıyla yerli üretimi teşvik eden ekonomi politikasına ne ad verilir?

A
Serbest Piyasa Ekonomisi
B
Karma Ekonomi
C
Devletçi Ekonomi
D
ithal ikameci Ekonomi Politikası
E
Planlı Ekonomi Modeli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x