Türkiye Selçuklu Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1071-1202 yılları arasında Erzurum merkez olmak üzere; Pasinler, Tercan, İspir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civarında hüküm süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahipataoğulları
B
Akkoyunlular
C
Saltuklular
D
Germiyanoğulları
E
Eşrefoğulları
Soru 2

Ahlatşahlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
izzedin Keykâvus tarafından yıkılmışlardır.
B
Kurucusu Sökmen el-Kutbi'dir.
C
Hakim oldukları bölgeye nisbetle Ermenşahlar da denilmektedir.
D
1100-1207 yılları arasında merkez Ahlat olmak üzere Van Gölü havzasında bir asırdan fazla hüküm sürmüşlerdir.
E
Gürcülerle mücadele etmişlerdir.
Soru 3

Malazgirt Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bizans ordusu çeşitli din ve ırklara mensup askerlerden meydana geliyordu.
B
Selçuklu kuvvetleri Turan taktiğini uygulamışlardı.
C
Bizans kuvvetleri Selçukluların en az iki katıydı.
D
Selçuklu ordusu terkibi ve hedefleri bakımından son derece uyumlu bir birlik oluşturuyordu.
E
Bizans ordusunun başında imparator II.Teodosios bulunmaktaydı.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Çağrı Bey’in Anadolu üzerine çıktığı keşif akının (1016-1021) sonuçlarından biri değildir?

A
Çağrı Bey’in zengin ganimetler elde etmesi
B
Çağrı Bey’in askeri kudretini göstermesi
C
Bizans’ın bu akınla, Van ve Kars bölgelerinde kendisine tâbi olarak yaşayan Ermeniler’in muhtemel bir Türk tehlikesi karşısında direnemeyeceklerini görerek, onları iç bölgelere tehcir etmeye başlaması
D
Bizans’ın ordu ve idare düzeninde köklü değişikliğe giderek Thema Sistemi denilen yeni bir idari askeri düzene geçmesi
E
Çağrı Bey’in Anadolu’da kendilerine karşı koyabilecek bir kuvvetin bulunmadığına dair tespitte bulunması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Mengücüklerin Anadolu'da yaptırdığı eserlerden biridir?

A
Divriği Ulu Cami
B
Nur-u Osmaniye Cami
C
Zazadin Han
D
Malabadi Köprüsü
E
Sivas Gök Medrese
Soru 6

Drakon Çayı Antlaşması ile uluslararası alanda kendisini kabul ettiren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mesud
B
II. Mesud
C
Süleymanşah
D
Fahreddin Ali
E
Umur Bey
Soru 7

1097 İlkbaharında Anadolu yakasına geçirilen Haçlı ordularının ilk hedefi, klasik sefer yolunun da önemli noktalarından biri olan kent aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trabzon
B
Urfa
C
Maraş
D
Çorum
E
İznik
Soru 8

Pierre l’Hermite idaresindeki haçlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düzenli birlikleri beklemeleri gerektiği belirtilmişse de saldırılarına devam ettiler.
B
Haçlılar Şahinşah’ı esir aldılar.
C
Halkın Haçlı Seferi adı verilen bu teşebbüs sonuçsuz kalmıştır.
D
Kulan Arslan tarafından pusuya düşürülüp neredeyse tamamen yok edildiler.
E
İstanbul’u yağma ve tahribattan korumak isteyen Aleksios Komnenos tarafından alelacele Yalova yakınlarındaki Anadolu yakasına geçirildiler.
Soru 9

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos devrini Alexsiad adlı eserde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thukydides
B
Pachimeres
C
Herodotos
D
Nikitas Honiatis
E
Anna Komnena
Soru 10

Merzifon Savaşı (1101) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kılıç Arslan’ın Türk beylerine acil yardım çağrısına ilk katılanlardan birisi Melik Gazi’dir.
B
Karadeniz sahillerine ulaşan birkaç bin atlı dışında haçlı ordusunun önemli bir kısmı imha edilmiştir.
C
Eskişehir-Ankara-Çankırı istikametinde ilerleyen haçlı ordusu, Niksar'a gitmek için Türklerin elinde bulunan Yahşıhan-Kırıkkale-Çorum yerine, Kastamonu-Amasya güzergahını tercih etmiştir.
D
Gazneli Mahmud'un gönderdiği destek birlikler sayesinde savaş kazanılmıştır.
E
Haçlıların yolları üzerinde bulunan şehirler boşaltılıp, ekinler ve su kaynakları tahrip edilmiştir.
Soru 11

Bizans İmparatoru İoannes’in Kilikya (Çukurova) seferine çıkmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drakon Çayı Antlaşması’nı geçersiz kılmak
B
Baycu Noyan’ın ikinci Anadolu Seferi’ne karşılık vermek
C
Tarsus, Adana, Misis ve Anazarba gibi Bizans’a ait şehirleri zapt eden Ermeni prensi Leon’u cezalandırmak
D
Sadeddin Köpek’in tahakkümünü azaltmak
E
Sülemiş isyanı’nı sonlandırmak
Soru 12

Fransa kralı VII. Louis ile Alman İmparatoru III. Konrad’ın haçlı yemini etmesiyle ilk defa kralların sefere katıldığı haçlı seferi aşağıdakilerden hangisidir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 13

I. Mesud’un bir yandan yaşının genç olması, diğer yandan tahta geçmesinde etkin rol oynaması nedeniyle hükümdarlığına aşağıdaki Danişmend hükümdarlarından hangisinin gölgesinde başlamıştır?

A
Aynüddevle
B
Yağı Basan
C
Emir Gazi
D
Melik Muhammed
E
Zünnun
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Komnenos'un, II. Kılıç Arslan'a karşı kurduğu ittifakta yer almamıştır?

A
Malatya'daki Zülkarneyn ve bazı Artuklu beyleri
B
Son Germiyan beyi II. Yakup
C
II. Kılıç Arslan'ın kardeşi Şahinşah
D
Danişmendliler'in Kayseri meliki Zünnûn
E
Sivas meliki Yağıbasan
Soru 15

1162 yılında Bizans ve Selçuklu arasında yapılan barış antlaşmasının Bizans açısından en önemli tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkmenlerin Bizans sınırındaki ilerleyişinin durdurulmasını kabul ettirmesi ve Batı Anadolu’da işgal edilmiş bazı yerlerin Bizans’a iade edilmesi
B
Sultan I. izzeddin Keykâvus’un Ermeni Krallığı üzerine sefer düzenlemekten vazgeçmesi
C
Sultan I. izzeddin Keykâvus’un yıllık haraç ödemeyi kabul etmesi
D
Lülüve (Ulukışla), Ereğli ve Larende (Karaman) kalelerinin Bizans’a iade edilmesi
E
Elbistan, Merzubân, Ra’bân, Tell-bâşir yolunun Bizans kontrolüne geçmesi
Soru 16

Alaşehir Savaşı’nda şehit düşen Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kılıç Arslan
B
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
C
I. izzeddin Keykâvus
D
I. Mesud
E
II. Mesud
Soru 17

Selçuklu hanedanına mensup şehzâdeler, eyalet ve vilayetlere vali olarak tayin edildiklerinde aldıkları unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarkan
B
Subaşı
C
Yabgu
D
Tudun
E
Melik
Soru 18

II. Süleymanşah, Ankara’yı aşağıdaki kişilerden hangisini mağlup ederek ele geçirmiştir?

A
Kadı Burhaneddin
B
Stefan Lazareviç
C
Cüneyd Bey
D
Melik Mesud
E
YakubBey
Soru 19

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in meliklik döneminde hocası olan büyük mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lütfi Paşa
B
Zembilli Ali Efendi
C
Ali Kuşçu
D
Mecdeddin ishak
E
Halimi Çelebi
Soru 20

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatı için Anadolu’ya geçişinde Laskaris engelini aşmak için Laskaris’e iadesi kararlaştırılan yerler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ladik ve Honaz çevresi
B
Tokat ve Çorum çevresi
C
Alanya ve Antalya çevresi
D
Amasya ve Samsun çevresi
E
Merzifon ve Çorum çevresi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x