Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kâzım Karabekir Paşa’nın Takrir-i Sükûn Yasası’na karşı çıkarken öne sürdüğü gerekçelerden biridir?

A
Aşiretleri hükümet aleyhine kışkırtacağı
B
Halk egemenliğini kısıtladığı
C
idam cezası öngördüğü
D
Ayaklanmayı bastırma gücünün olmadığı
E
Diktatörlük kurduğu
Soru 2

Meşveret Meclisi’nin, II. Meşrutiyet rejiminin kurulmasına zemin hazırlayan bir hareket olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âdem-i Merkeziyeti benimsemesi
B
Padişahın başkanlık yapması
C
Siyasal otoriteyi güçlendirmesi
D
Karar almayı kişisellikten çıkarması ve danışma işini sürekli hale getirmesi
E
Onayı olmaksızın mahkemelerin verdiği cezaların uygulanamaması
Soru 3

I. TBMM’de yer alan ve 1923 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Fırkası’m oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Grup
B
istiklal Grubu
C
Islahat Grubu
D
Tesanüd Grubu
E
Mim Mim Grubu
Soru 4

Yunanca halk ve iktidar sözcüklerinin bir araya gelmesinden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokrasi
B
Devlet
C
Oligarşi
D
Egemenlik
E
Mutlak monarşi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dörtlü Takrir'e imza atan siyasetçilerden biri değildir?

A
Fuat Köprülü
B
Adnan Menderes
C
Celal Bayar
D
Refik Koraltan
E
Haşan Polatkan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi DP'nin kurulur kurulmaz halkın ilgi odağı haline gelmesi karşısında CHP’nin, halkın kendisine olan desteğini artırmak için attığı adımlardan biri değildir?

A
Üniversite özerkliğinin genişletilmesi
B
Öğrencilere örgütlenme hakkı tanınması
C
işçilere sigorta güvencesi getirilmesi
D
Din Bilgisi dersinin zorunlu hale getirilmesi
E
Basit suçların affedilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Halkevlerinin çıkardığı dergilerden biri değildir?

A
Ülkü
B
Fikirler
C
Dranaz
D
Karacadağ
E
Tanin
Soru 8

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sovyetler Birliği
B
İran
C
Almanya
D
Yunanistan
E
Bulgaristan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerden büyük zaferle çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Halkın nabzını iyi tutarak etkili bir seçim stratejisi izlemesi
B
II. Dünya Savaşı’nın tetiklediği ekonomik ve siyasi sıkıntıların hala halkın hafızasında olması
C
DP’nin, CHP’den tamamen farklı muhafazakâr bir parti programına sahip olması
D
DP’nin, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi ile Serbest Cumhuriyet Partisi örneklerinden ders çıkarması
E
CHP’nin, ülkeyi uzun süre tek başına yönetmesinden kaynaklanan iktidar yorgunluğu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşunu hazırlayan nedenlerden biri değildir?

A
Kimi AvrupalI devletlerin, Türkiye’deki yönetimi diktatörlük olarak tanımlaması
B
Ekonomik bunalımın halkı olumsuz etkilemesi
C
Mustafa Kemal Paşa ile Başbakan ismet Bey arasında görüş ayrılıklarının yaşanması
D
Devrimin geniş halk kitlelerine benimsetilememiş olması
E
CHP’nin, devletçi politikasına karşı tepkilerin oluşması
Soru 11

Cumhuriyet Halk Partisi, ________ örgütlenen ________ siyasal partiye dönüşmesiyle kurulmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Amasya Genelgesi’nde - Selamet-i Umumiye Komitesi’nin
B
Sivas Kongresi’nde - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
C
TBMM’de - Halk Zümresi’nin
D
Osmanlı Mebusan Meclisi’nde - Misak-ı Milli Komitesi’nin
E
Erzurum Kongresi’nde - Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
Soru 12

27 Mayıs 1960'tan sonra nispi seçim sistemi ilk kez kaç yılında uygulanmıştır?

A
1961
B
1965
C
1969
D
1973
E
1977
Soru 13

1996 yılında kurulan ANAYOL Hükümeti hangi siyasi partilerin birleşmesi ile kurulmuştur?

A
RP-CHP
B
DYP-RP
C
ANAP-DYP
D
MHP-DYP-ANAP
E
ANAP-DYP-RP
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askeri Darbesinin ardından Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliklerden biri değildir?

A
Siyasi partilerin, o ilin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday gösterebilmesi
B
Milli bakiye sisteminin kaldırılarak çoğulcu seçim sisteminin kabul edilmesi
C
Siyasi partilerin, seçime katılabilmeleri için 25 seçim çevresinde örgütlenmiş olması
D
Temsilciliklerin, partiler arasındaki dağılımında nispi sistemin kabul edilmesi
E
Seçmen yaşının 21’e düşürülmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 tarihli muhtıranın nedenlerinden biri değildir?

A
Hükümetin, anayasanın öngördüğü reformları yapmamış olması
B
Ekonomik ve sosyal huzursuzlukların artması
C
Parlamento ve Hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehlikeye atmış olması
D
Üniversitelerdeki şiddet olaylarının önünün alınamaması
E
Mevcut anayasanın yetersiz kalması
Soru 16

1982 Anayasası’nın kabulünden sonra cumhurbaşkanı seçilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Demirel
B
Turgut Özal
C
Bülent Uslu
D
Kenan Evren
E
Fahri Korutürk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi REFAHYOL hükümeti döneminde kamuoyunda tartışılan konulardan biri değildir?

A
Hayat pahalılığı
B
DİSK'in kapatılması
C
PKK'nın eylemleri
D
Teokratik devlet
E
Enflasyon
Soru 18

1966 yılında ilk işçi yürüyüşünü kimler yapmıştır?

A
Kula Yün Mensucat işçileri
B
Zonguldak kömür madeni işçileri
C
İstanbul Kavel Fabrikası işçileri
D
Çorum Belediyesi temizlik işçileri
E
İstanbul Şafak Sineması işçileri
Soru 19

12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden sonra kurulan Danışma Meclisi’nin üye yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
30 yaşını bitirmiş olması
B
40 üyesinin Milli Güvenlik Konseyi tarafından seçilmesi
C
160 üyeden oluşması
D
12 Eylül öncesi herhangi bir siyasal partiye girmemiş olması
E
Üyelerinin tümünün yükseköğrenim görmüş olmak zorunda olması
Soru 20

Atatürk 36 saat 31 dakika süren Nutuk adlı eserini CHP'nin hangi kurultayında okumuştur?

A
1925 TBMM açılışında
B
1927 TBMM açılışında
C
1927 CHP Büyük Kurultayında
D
1931 CHP Büyük Kurultayı'nda
E
1931 Halkevlerinin kuruluşunda
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x