Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İstanbul ÜnI versitesinin reform öncesi dönemindeki eğitim anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisi uygundur?

A
Devrimci
B
Aktarı mcı
C
Analitik
D
Sorgulayıcı
E
Eleştirel
Soru 2

Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre İslam’ı “garip bir şaşkınlık berzahına atan” olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din duygusuna ölçüsüzce bel bağlama
B
Bilim ve sanayide ilerleme
C
Akıl ve nakil arasında yaratılan anlamsız rekabet
D
Ahlaka sırt dönme
E
Özgür düşüncenin yokluğu
Soru 3

Macit Gökberk’e göre Türkiye’den filozof çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel serbestlik
B
Despotik devlet yapısı
C
Tanrısal mutluluk
D
Eleştirel toplum
E
Sınırsız özgürlük
Soru 4

Nihat Keklik’e göre aşağıdakilerden hangisi mantık ve felsefeyi ‘haram’ olarak niteleyenlerden biri değildir?

A
İbn Teymiye
B
Dogmatik çevreler
C
Gazali
D
Suyuti
E
Nevbaht
Soru 5

Nihat Keklik’in felsefe ve hikmet arasında yaptığı ayrımı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade eder?

A
Felsefe nazariyeler toplamı, hikmet bu nazariyelerin tatbikidir.
B
Felsefe filozofların nazariyeleri, hikmet bunların değerlendirmesidir.
C
Filozof nazariyeleri nakleder, hakim bu nazariyeleri tatbik eder.
D
Felsefe bir uygulama, hikmetse bunların temelindeki nazariyelerdir.
E
İslam dininin öğretisine felsefe dolaylı olarak, hikmetse doğrudan hizmet eder.
Soru 6

Aydın Sayılı aşağıdakilerden hangisi bakımından dünyada bir ilk olarak kabul edilmiştir?

A
Bilimsel çalışmalarını teknolojiye dönüştürmesi
B
Dünyadaki tüm bilim kurumlarını incelemesi
C
Bütün çalışmalarını bilim alanında yapması
D
Bilim tarihi alanında yayın organı kurması
E
Bilim tarihi konusunda doktora yapması
Soru 7

Teo Grünberg, aşağıdakilerden hangisini yapmasıyla Türkiye'de ilk ve kendine özgü olma niteliği taşır?

A
Matematik felsefesi konusunda yaptığı öncü yayınlarla
B
Bilimsel araştırma zihniyetinin yerleşmesindeki rolüyle
C
Matematik ve dil felsefelerini tüm boyutlarında ele almasıyla
D
Mantık ve analitik felsefe konularında derinleşmesiyle
E
Dünya çapında düşünürlerle iletişime geçmesiyle
Soru 8

Cemal Yıldırım’ın: “Çağın aydını, bilimin anlamı ve bilimsel düşünmenin niteliği üzerinde sağlam bir anlayış kazanmış kişidir. Kitabın amacı, bu anlayışın başlıca özelliklerini ortaya koymaktır” sözleriyle tanıttığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim Tarihi
B
The Pattern of Reasoning in Scientific Discovery
C
Bilimsel Düşünme Yöntemi
D
Science: Its Meaning and Method
E
Bilim Felsefesi
Soru 9

İlk baskısı Türkçe dışında bir dilde yapılmış olan Adnan Adıvar’ın başyapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul
B
Tarih Boyunca ilim ve Din
C
Osmanlı Türklerinde ilim
D
Darwin ve Evrim Teorisi
E
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
Soru 10

Dinin cismi ve ruhu olduğu yönlü düşünce, Adnan Adıvar üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olarak yorumlanabilir?

A
Schelling’in
B
Schleiermacher’in
C
Fichte’nin
D
Hegel’in
E
Dilthey’ın
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Adnan Adıvar’a göre dinin niteliğini duygu temelinde inceler?

A
Hermeneutik kuram
B
Ahlakçı kuram
C
Psikolojik kuram
D
Romantik kuram
E
Rasyonalist kuram
Soru 12

Alaeddin Şenel’in çalışmalarının odağını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A
Siyaset sosyolojisi
B
Siyasal ekonomi
C
Siyaset felsefesi
D
Siyasal antropoloji
E
Tarih felsefesi
Soru 13

Fuad Köprülü’nün tarihçilikteki başarısının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul ÜnI versitesi’ndeki kariyeri
B
Tarih felsefesini yakından tanıması
C
Felsefe alanındaki verimliliği
D
Darülfünun’da verdiği dersler
E
Felsefi çözümlemedeki başarısı
Soru 14

Fuad Köprülü’nün tarih felsefesi hakkında olumsuz görüş bildirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
B
Tarih Kanunu ve Tesadüf
C
Hadiselerin Mahiyeti
D
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul
E
Tarih Felsefesi
Soru 15

Alaeddin Şenel’in “Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi” adlı yapıtı, aşağıdakilerden en çok hangisiyle entellektüel kültüre bir katkı olarak değerlendirilebilir?

A
Sistematik bütünlük ve felsefi derinliğe sahip olması
B
Evrenin oluşumundan günümüze dek iz sürmesi
C
insanlık kültürünün temel aşamalarını incelemesi
D
Kurumların ve medeniyetlerin tarihini çözümlemesi
E
Model teşkil edecek bir dünya tarihi olması
Soru 16

Osmanlı aydınının, Tanzimat sonrasında Alman İdealizmi’ne karşı Fransız Pozitivizmi'ni benimsemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman idealizmi’nin kavramsal ve soyut yapısını anlamak zor gelmiştir.
B
Alman idealizmi’nin doğa felsefesi anlayışını kavrayacak bilgi birikimi oluşmamıştır.
C
Fransız Pozitivizmi’nin, OsmanlI’nın birikmiş sorunlarına çözümleri daha güvenilirdir.
D
Alman idealizmi, çağının gerisinde kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş bir akımdır.
E
Fransız Pozitivizmi bilimi adeta putlaştırarak tüm sorunların çözümünde kullanmıştır.
Soru 17

Türkiye’de devlet, insan ve tarih düşüncelerinin Tanzimat sonrasındaki gelişimi için çerçeveyi çizen temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalizm
B
Sosyal Darwinizm
C
Pozitivizm
D
Rasyonalizm
E
Aydınlanmacılık
Soru 18

Osmanlı’nın son dönemlerinde “manevi değerlerin zayıfladığı” algısı, aşağıdaki düşünce akımlarından en çok hangisinin taraftar bulmasına yol açmış olabilir?

A
Spiritüalizmin
B
Materyalizmin
C
Pozitivizmin
D
Fenomenolojinin
E
Yeni Ontolojinin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI’da materyalizmi benimsemiş düşünürlerden biri değildir?

A
Beşir Fuat
B
Baha Tevfik
C
Ahmet Şuayb
D
Ahmet Hilmi
E
Hüseyinzade Ali
Soru 20

Felsefenin amacını bilgi üretmekten çok, önermelerin anlamını aydınlatmaktan ibaret gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenomenoloji
B
Pozitivizm
C
Aydınlanmacılık
D
Analitik Felsefe
E
Materyalizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x