Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahmet Mithat Efendi’nin felsefe ile ilgili benzetmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgeliğe giden yol
B
insan tininin yansıması
C
insan aklının ışığı
D
Ahlakın belkemiği
E
insan zihninin pusulası
Soru 2

İstanbul ÜnI versitesinin reform öncesi dönemindeki eğitim anlayışı için aşağıdaki nitelemelerden hangisi uygundur?

A
Analitik
B
Sorgulayıcı
C
Aktarı mcı
D
Eleştirel
E
Devrimci
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlardan biri değildir?

A
Mantık
B
Felsefi Antropoloji
C
Ontoloji
D
Estetik
E
Bilgi teorisi
Soru 4

Macit Gökberk’e göre Türkiye’den filozof çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Despotik devlet yapısı
B
Sınırsız özgürlük
C
Eleştirel toplum
D
Tanrısal mutluluk
E
Bilimsel serbestlik
Soru 5

Modern düşüncenin en önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Eşitlik
C
Deneyim
D
Akıl
E
inanç
Soru 6

Nermi Uygur’a göre metafizik nasıl bir düşünme biçimidir?

A
Diyalektik
B
Bütüncül
C
Analitik
D
Bölük pörçük
E
Ampirik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi reform sonrası Felsefe Bölümü hocalarından biri değildir?

A
Bedia Akarsu
B
Teo Grünberk
C
Macit Gökberk
D
Mehmet izzet
E
İsmail Tunalı
Soru 8

Ziya Gökalp’a göre ahlakın hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetimi sağlamlaştırmak
B
Bireyi zenginleştirmek
C
ideali ve mefkureyi işaret etmek
D
Savaş ilan etmek
E
Toplumları korkutmak
Soru 9

Nihat Keklik’in felsefe ve hikmet arasında yaptığı ayrımı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade eder?

A
Felsefe bir uygulama, hikmetse bunların temelindeki nazariyelerdir.
B
Felsefe filozofların nazariyeleri, hikmet bunların değerlendirmesidir.
C
Filozof nazariyeleri nakleder, hakim bu nazariyeleri tatbik eder.
D
İslam dininin öğretisine felsefe dolaylı olarak, hikmetse doğrudan hizmet eder.
E
Felsefe nazariyeler toplamı, hikmet bu nazariyelerin tatbikidir.
Soru 10

Aydın Sayılı aşağıdakilerden hangisi bakımından dünyada bir ilk olarak kabul edilmiştir?

A
Bütün çalışmalarını bilim alanında yapması
B
Dünyadaki tüm bilim kurumlarını incelemesi
C
Bilim tarihi konusunda doktora yapması
D
Bilim tarihi alanında yayın organı kurması
E
Bilimsel çalışmalarını teknolojiye dönüştürmesi
Soru 11

Nihat Keklik’e göre aşağıdakilerden hangisi mantık ve felsefeyi ‘haram’ olarak niteleyenlerden biri değildir?

A
İbn Teymiye
B
Dogmatik çevreler
C
Nevbaht
D
Suyuti
E
Gazali
Soru 12

Teo Grünberg’e göre analitik felsefenin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem yapmak
B
Anlam analizi yapmak
C
Bilimsel araştırma yapmak
D
Sistem kurmak
E
Teori yapmak
Soru 13

Fuad Köprülü’nün tarih felsefesi hakkında olumsuz görüş bildirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
B
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul
C
Hadiselerin Mahiyeti
D
Tarih Kanunu ve Tesadüf
E
Tarih Felsefesi
Soru 14

Fuad Köprülü’nün tarihçilikteki başarısının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Üniversitesi’ndeki kariyeri
B
Tarih felsefesini yakından tanıması
C
Felsefe alanındaki verimliliği
D
Felsefi çözümlemedeki başarısı
E
Darülfünun’da verdiği dersler
Soru 15

Hk baskısı Türkçe dışında bir dilde yapılmış olan Adnan Adıvar’ın başyapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darwin ve Evrim Teorisi
B
Tarih Boyunca ilim ve Din
C
Osmanlı Türklerinde ilim
D
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul
E
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
Soru 16

Adnan Adıvar’a göre, dini irade üzerinden açıklayanların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Hukuk
C
Siyaset
D
Tarih
E
Tanrı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI’da materyalizmi benimsemiş düşünürlerden biri değildir?

A
Beşir Fuat
B
Baha Tevfik
C
Ahmet Şuayb
D
Ahmet Hilmi
E
Hüseyinzade Ali
Soru 18

Türkiye’de devlet, insan ve tarih düşüncelerinin Tanzimat sonrasındaki gelişimi için çerçeveyi çizen temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonalizm
B
Aydınlanmacılık
C
Materyalizm
D
Pozitivizm
E
Sosyal Darwinizm
Soru 19

Türkiye’deki ilk evrimci düşünür kimdir?

A
Ahmet Mithat
B
Filibeli
C
Mehmet izzet
D
Ziya Gökalp
E
İsmail Hakkı İzmirli
Soru 20

Osmanlı’nın son dönemlerinde “manevi değerlerin zayıfladığı” algısı, aşağıdaki düşünce akımlarından en çok hangisinin taraftar bulmasına yol açmış olabilir?

A
Yeni Ontolojinin
B
Pozitivizmin
C
Fenomenolojinin
D
Materyalizmin
E
Spiritüalizmin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x