Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, modern felsefenin Türkiye’ye giriş ve gelişmesi sürecinde önemli bir kilometre taşıdır?

A
Hacettepe Üniversitesi kuruluşu Felsefe Bölümü’nün
B
Boğaziçi Üniversitesi kuruluşu Felsefe Bölümü’nün
C
Dârülfünûn’da Felsefe Bölümü’nün kuruluşu
D
Atatürk Üniversitesi kuruluşu Felsefe Bölümü’nün
E
Ankara Üniversitesi kuruluşu Felsefe Bölümü’nün
Soru 2

I. Her ilimden bir şeyler öğrenilmelidir.
II. Hiçbir ilmi öğrenme terk edilmemelidir.
III. Felsefi ilimlerin öğrenilmesi zorunlu değildir.
IV. Yalnızca öğrenilen ilmin yöntemi bilinmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri Taşköprülüzade’ye göre öğrencilerin ilim öğrenme sürecindeki vazifeleri arasında yer almaz?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 3

I. Modern düşünceyi yansıtan yapıtlar sayıca ancak 20. Yüzyılda artmıştır.
II. Farklı bir düşünce geleneğinin yalnızca çeviri yoluyla aktarılmasından ibaret değildir.
III. Osmanlı’nın evren tasavvurunu kısa zamanda kökten değiştirmiştir.
IV. Modern filozofların görüşlerinin yüzeysel olarak tanıtılmasıyla yetinilmiştir.
Modern felsefenin Türkiye’ye girişiyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi reform sonrası Felsefe Bölümü hocalarından biri değildir?

A
Teo Grünberk
B
Mehmet izzet
C
Macit Gökberk
D
Bedia Akarsu
E
İsmail Tunalı
Soru 5

Descartes’ın, “Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin düşüncedeki temel çerçevesini çizmesi” ile aşağıdakilerden hangisi anlaşılmalıdır?

A
Bilimi ve felsefi bilgiyi temellendirmesi
B
Evren tasavvurunu değiştirmesi
C
Dinsel dogmaları ortadan kaldırması
D
Özgürlükler için mücadele etmesi
E
Akıl kavramını yoğun olarak işlemesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kurulan üçüncü felsefe bölümüdür?

A
Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü
B
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü
C
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
D
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü
E
Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü
Soru 7

Kindi’ye göre felsefenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanın gücü ölçüsünde kainatın sırlarını çözmesidir.
B
insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.
C
insanın kapasitesi ölçüsünde her şeyi öğrenme isteğidir.
D
insanın gücü ölçüsünde varoluşundaki hikmeti anlamasıdır.
E
insanın olanaklar elverdiğince Allah’a yaklaşmasıdır.
Soru 8

Ziya Gökalp’in, “Milletin temellerini anlamak açısından Türk tarihinin kökenlerini araştırma denemelerinden biri” sözleriyle yorumlanabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
B
Türkçülüğün Esasları
C
Türk Milleti ve Turan
D
Türk Töresi
E
Türk Medeniyet Tarihi
Soru 9

Hilmi Ziya Ülken’in düşünceleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A
Felsefe, ilerlemede bilimler kadar başarılı olamamıştır.
B
Felsefenin temel konusu olduğu kadar, yöntemi de ilk felsefedir.
C
ilk felsefe düşünce tarihi boyunca insan aklının temeli olmuştur.
D
Felsefede sistem, eskiyi yıkmak için kurulmaz.
E
Felsefe, bilimler kadar yaratıcı değildir ve olamaz.
Soru 10

Ziya Gökalp’a göre ahlakın hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyi zenginleştirmek
B
Yönetimi sağlamlaştırmak
C
ideali ve mefkureyi işaret etmek
D
Toplumları korkutmak
E
Savaş ilan etmek
Soru 11

Ziya Gökalp’in, felsefenin metafiziğe yönelmesi konusunda gösterdiği gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilimlerin gelişerek bağımsızlaşmaları
B
Felsefenin ilimler karşısında yetersizliği
C
Bilimlerin insanın içyüzüyle ilgilenmesi
D
Felsefenin yalnızca tarihsel değerinin kalması
E
ilimler ve felsefe arasındaki ayrışmanın derinleşmesi
Soru 12

Ziya Gökalp’in, felsefenin bir zamanlar ilimlerin anasıyken, şimdi daha cok zabıtası olduğunu savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe Dersleri
B
Bugünkü Felsefe
C
Türk Medeniyet Tarihi
D
Hars Zümresi Medeniyet Zümresi
E
Türk Töresi
Soru 13

“Karşılıklı etki teorisi, şahsiyetçilik, tarihte büyük insanlar...” gibi bölümlere sahip, ahlak odaklı Hilmi Ziya Ülken yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefeye Giriş
B
Bilgi ve Değer
C
Aşk Ahlakı
D
insani Vatanseverlik
E
Türk Tefekkür Tarihi
Soru 14

I. Ontolojik ahlak
II. Metafizik ahlak
III. Epistemolojik ahlak
IV. Teleolojik ahlak
Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı adlı yapıtında yukarıdakilerden hangileri incelenmiştir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 15

Nermi Uygur’a göre metafizik nasıl bir düşünme biçimidir?

A
Bütüncül
B
Bölük pörçük
C
Analitik
D
Ampirik
E
Diyalektik
Soru 16

I. Felsefi Antropoloji
II. Ontoloji
III. Bilim Felsefesi
IV. Estetik
Yukarıdakilerden hangileri Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlar arasında yer alır?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
III ve IV
E
Yalnız IV
Soru 17

“Resim örneğinden hareketle, modern sanatın felsefi temellerini sergileyen bir çalışmadır”, ifadesinde Tunah’mn aşağıdaki yapıtlarından hangisi tanıtılmıştır?

A
Sanat Ontolojisi
B
Grek Estetik’i
C
Estetik Beğeni
D
Tasarım Felsefesine Giriş
E
Felsefenin Işığında Modern Resim
Soru 18

İsmail Tunalı’nın “Kırk yıllık çalışmalarımın son halkası” ifadesiyle tanıttığı yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik Beğeni
B
Marksist Estetik
C
Sanat Ontolojisi
D
Tasarım Felsefesi
E
Grek Estetik’i
Soru 19

Macit Gökberk’in, felsefenin gelişmesi için başlıca önkoşulun özgürlük olduğu yönlü düşüncesini ileri sürerken doğrudan destek aldığı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heidegger
B
Sartre
C
Habermas
D
Hartmann
E
Jaspers
Soru 20

Nermi Uygur’un “Türk düşüncesinin ufkunu daraltan bir etkiye sahip” olduğu kaygısını duyduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dualizm
B
Materyalizm
C
idealizm
D
Pozitivizm
E
Monizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x