Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransız Sosyoloji Okulu’na göre “Mantığın Menşei Problemi” adlı çalışmada, Necati Öner’in ağırlık verdiği sorun/sorunlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Algılama yanılgıları
B
Mitik özellikler
C
Bilgi anlayışları tarihi
D
Düşünce ilkeleri, aklın nasıl çalıştığı, düşünce farklılıkları
E
Kabile topluklarında yaşama tarzları
Soru 2

Ülken’e göre hakikat, gerçek, düşünce gibi problemlerin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık sorunu
B
Siyaset
C
Ahlak
D
Sanat
E
Mantık
Soru 3

Ahlak Öğretileri I Mutluluk Ahlakı adlı kitap, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Bedia Akarsu
B
Takiyettin Mengüşoğlu
C
Nihat Keklik
D
Macit Gökberk
E
ŞekipTunç
Soru 4

Ali Suavi, insanı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlamıştır?

A
Dinle
B
Tarihle
C
Felsefeyle
D
ilimle
E
Siyasetle
Soru 5

Varlık felsefesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?

A
Mit sorunuyla
B
insan sorunlarıyla
C
Devlet sorunuyla
D
Arkhe sorunuyla
E
Ahlak sorunuyla
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, İsmail Tunalı’nın estetik fenomeni üzerinde kurduğu temel yapı taşlarından biri değildir?

A
Estetik yargı
B
Estetik obje
C
Estetik haz
D
Estetik suje
E
Estetik değer
Soru 7

N. Uygur’a göre tarih bilimlerini konu alan tarih felsefesi hangi bilgi anlayışına yönelmelidir?

A
Varlık öğretisine
B
Bilgi fenomenolojisine
C
Doğa bilimine
D
Tarih bilimine
E
Analitik bilgiye
Soru 8

Ali Fuad Başgil, bir şahsın hayat ve cemiyet hakkında kendi görüşlerini mutlak surette hak ve başkalarınınkini batıl telakki eden cahilane bir düşmanlığa ne ad vermektedir?

A
Cahillik
B
ideoloji
C
Siyasi taassup
D
Dinî taassup
E
Faşist yönetim
Soru 9

Filibeli Ahmet Hilmi, dinin gerekliliğini aşağıdakilerden hangisiyle açıklamıştır?

A
Siyasi etki alanıyla
B
Dinin sürekliliğiyle
C
Tarihsel yapısıyla
D
Dinin yaygınlığıyla
E
Kurumsal yapısıyla
Soru 10

Devleti, “kamu siyaseti düşüncesiyle birleşerek siyasi velayete tabi olan heyet” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Macit Gökberk
D
Ahmet Ağaoğlu
E
Ziya Gökalp
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e göre bir Türkçü’nün bağlı kalacağı ilkelerden biri değildir?

A
Fıkıh ve amelde Hanefi mezhebine bağlılık
B
Kültürde Türkçülük
C
Dinsel akaitte Maturidi mezhebine bağlılık
D
Siyasette Türkçülük
E
Siyasette halkçılık
Soru 12

Deney bilgisiyle değerler bilgisi ayrımını din felsefesinin çıkış noktası olarak görmüş olan Şekip Tunç, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisinden hareketle varmıştır?

A
Kant
B
Marx
C
Comte
D
Bergson
E
Dilthey
Soru 13

Şekip Tunç’a göre, din meselesini metotlu bir düşünce ve muhakeme ile aydınlığa çıkarmaya, anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalışan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelam
B
Bilim felsefesi
C
Fıkıh
D
imamet
E
Din felsefesi
Soru 14

Mehmet Aydın’a göre, din felsefesine konusu bakımından en yakın olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadis
B
Tefsir
C
Tasavvuf
D
Fıkıh
E
Kelam
Soru 15

Ahmet Hilmi’ye göre, kendisinin yaşadığı çağda İslam’ın olumsuz duruma gelmesine yol açan temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel düşünüşe yabancı olmak
B
Çağı yakalayamamış olmak
C
Tarihsel şartları ve değişimi kavramamış olmak
D
Özgürlük bilincine sahip olmamak
E
Düşünsel hoşgörüden yoksun olmak
Soru 16

Ümit Hassan, eşitlik / eşitsizlik ile babahanlık / anahanlık (babaerkil, anaerkil) kavram çiftlerini aşağıdaki sorunlardan hangisini açıklamak için kullanmıştır?

A
Siyasi örgütlenmeyi
B
ilk toplumsal örgütlenmeyi
C
iktisadi örgütlenmeyi
D
Dinsel örgütlenmeyi
E
Askeri örgütlenmeyi
Soru 17

Köprülü’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Osmanlı Devleti’nin temel kaynağıdır?

A
Bizans
B
Göktürkler
C
Sasaniler
D
Abbasiler
E
Selçuklular
Soru 18

Fuad Köprülü’nün, Türklerin barbar olmadıklarını, geliştirdikleri yazılar, kullandıkları alfabeler, güzel sanatlar, şiirler, ozanlar, vb. unsurlardan hareketle açıklamaya çalıştığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikri Hayat
B
Türkiye Tarihi: Anadolu’nun istilasına Kadar Türkler
C
Müslüman Türk Devletleri
D
İslamiyet ve Türkler
E
Oğuz Türklerinin Tarih ve Etnolojisi
Soru 19

Ömer Naci Soykan’ın, Türkçe’nin bölünmeyen tek heceli kökleri için kullandığı benzetme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parçacık
B
Atom
C
Molekül
D
Bileşke
E
Modül
Soru 20

Felsefe yapmanın ya da düşünce üretmenin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüphelerden kurtulmak
B
Metinleri ezberlemek
C
Felsefe sorusu sormak
D
Temellendirme yapmak
E
Felsefe tarihi okumak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x