Türkiye’de Sosyoloji 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hanefî fıkhını esas alan Arapça fıkıh kitaplarının muamelat yani, medeni hayata ait hükümlerine dayanılarak yazılmış bir kanun kitabı olan Mecelle’nin yazarı kimdir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
İbrahim Şinasi
D
Ali Suavi
E
Ahmet Cevdet Paşa
Soru 2

Paris’te bulunduğu sırada Ernest Renan’la tanışan ve düşünsel yönden ondan etkilenen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münif Efendi
B
İbrahim Şinasi
C
Ali Suavi
D
Ziya Paşa
E
Namık Kemal
Soru 3

Aşağıdaki akımlardan hangisi Meşrutiyet döneminin yaygın ifadesiyle Avrupa’da geliştirilen çağdaş medeniyete sahip olma kaygısını taşıyan düşünürlerin ortak paydasıdır?

A
Türkçülük
B
Osmanlıcılık
C
Garpçılık
D
İslamcılık
E
Anadoluculuk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük fikir akımının önde gelen isimlerinden biridir?

A
Mehmet Akif
B
Ahmet Naim
C
Eşref Edip
D
Yusuf Akçura
E
Abdullah Cevdet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyoloji bölümlerindeki anabilim dallarından biri değildir?

A
Spor Sosyolojisi
B
Toplumsal Yapı ve Değişme
C
Uygulamalı Sosyoloji
D
Sosyometri
E
Kurumlar Sosyolojisi
Soru 6

Aşağıdaki derneklerden hangisi 'Deney ve gözleme dayalı pozitivist bilim kavramının önemini vurgulama'yı önde gelen amaçları arasında göstermektedir?

A
Sosyal Bilimler Derneği
B
Türk Sosyal Bilimler Cemiyeti
C
Sosyoloji Derneği
D
Türk Bilgi Cemiyeti
E
Türk Felsefe Cemiyeti
Soru 7

Peyami Safa’ya göre Atatürk İnkılabının değişmez iki prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratiklik ve Garpçılık
B
Cumhuriyetçilik ve Medeniyetçilik
C
inkılapçılık ve Halkçılık
D
Laiklik ve Modernlik
E
Milliyetçilik ve Medeniyetçilik
Soru 8

Türk devrimi sürecini en uygun ifade eden kvramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Reform - değişme
B
Kopuş - inşa
C
Reform - süreklilik
D
Düzen - değişim
E
Kopuş - süreklilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda iç göçler ile ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlardan biri değildir?

A
Göçe yol açan faktörler arasında iyi yaşam koşullarına sahip olmak, kültür, ticaret, eğitim ve sağlık olanaklarından daha fazla yararlanmak sayılabilir.
B
iç göçler geleneksel örf ve adetlerin etkisinin kırılmasına yardım etmektedir.
C
iç göçler sadece iş aramak için gerçekleşmemektedir.
D
Köyden kente doğru gerçekleşen iç göçler modernleşme, millileşme kapsamında ele alındığında olumsuz bir gelişmedir.
E
Göçlerin sosyo-ekonomik ve teknik nedenlerden kaynaklandığı vurgulanmıştır.
Soru 10

1950-1960 döneminde Türk sosyologlarının üzerinde en fazla çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın
B
Kent
C
Köy
D
Sınıf
E
Dış göç
Soru 11

Alt gelir gruplarının bir araya gelerek ekonomik açıdan işbirliği yapmaları, küçük üreticilerin kendilerini koruma, gelirlerini yükseltme ve orta sınıflara katılmaları için teşvik edilmeleri aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

A
Sanayileşme
B
Sosyal sınıflandırma
C
Sendikacılık
D
Lobicilik
E
Kooperatifçilik
Soru 12

1970’lerde yaptığı çalışmalarla Asya göçebe toplumlarının ve Osmanlının ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı), feodalite ve başka Batılı teorilerle ile açıklanamayacağını kesin bir anlayışla ortaya koyan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazi Berkes
B
Baykan Sezer
C
Ümit Meriç
D
Mübeccel Belik Kıray
E
Eyüp Kemerlioğlu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde kentleşme ve gecekondu olgusunu çeşitli açılardan araştıran sosyologlardan biridir?

A
Orhan Türkdoğan
B
Ali Akay
C
Cemil Meriç
D
Ziya Gökalp
E
Cahit Tanyol
Soru 14

1960-1980 dönemi kadın çalışmalarında Cumhuriyet öncesi kadının olumsuz sosyal koşullarına ve erkek egemen toplumdaki ikinci sınıf konumuna yer verilmiş ve Cumhuriyet dönemindeki kazanımları öne çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda Türk kadını Cumhuriyet öncesi dönemle karşılaştırıldığı gibi Batılı toplumlarda yaşayan kadınların konumları ile de çeşitli açılardan karşılaştırılmıştır.
Yukarıdaki açıklamaya göre Türk kadınlarının yeri aşağıdaki hangi meslek dallarında endüstrileşmiş ülke kadınlarından daha yüksektir?

A
Tarım ve sanayi
B
Eğitim ve inşaat
C
Tıp ve hukuk
D
Hukuk ve eğitim
E
Esnaf ve sanayi
Soru 15

Aşağıdaki hangi olaydan sonra Avrupa Birliği doğmuştur?

A
Atom bombasının Japonya’ya atılması
B
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması
C
Amerika’nın ikinci Dünya savaşına girmesi
D
Otuz yıl savaşlarının başlaması
E
Birinci körfez savaşının başlaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda Türkiye’de yükselen yeni değerlere karşılık gelen kavramlardan biri değildir?

A
Yerlileşme
B
Sivilleşme
C
Demokratikleşme
D
Toplumsal dönüşüm
E
Sivil toplum
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide tarihsel bakış açısını önemseyerek sosyoloji ile tarih arasındaki kopmaz ilişkinin farkında olan ve tarihsel diyalektiği metodoloji anlayışının merkezine yerleştiren sayılı sosyologlardan biridir?

A
Sabri Ülgener
B
Cemil Meriç
C
Şerif Mardin
D
Baykan Sezer
E
Doğan Ergun
Soru 18

Türkçülük eksenli sosyoloji anlayışı belli bir döneme kadar Türkiye'de hâkim sosyoloji pratiğine yön vermiştir. 1920'lerin ve 1930'ların ulus-devleti ve ulus-toplumu her türlü toplumsal örgütlenme formasyonundan üstün tutan hâkim sosyoloji anlayışı 1990'larda ________ ulusal yapıları zorlayan süreçleri karşısında gittikçe dayanaklarını yitirmeye başlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Planlı kalkınma sürecinin
B
Marksizm’in
C
Küreselleşmenin
D
Aydınlanmacı düşüncenin
E
Çok partili hayata geçişin
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lardan itibaren Türkçülük temel tercihine bağlı olarak gelişmelerin yaşandığı disiplinlerden biri değildir?

A
Arkeoloji
B
Folklor
C
Tarih
D
Psikoloji
E
Etnoloji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Baykan Sezer’in sosyoloji anlayışını zenginleştirip genişlemesine katkıda bulunan sosyologlardan biri değildir?

A
Ziya Gökalp
B
Ayşe Azman
C
H. Bayram Kaçmazoğlu
D
Mehmet Karakaş
E
Sezgin Kızılçelik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x