Türkiye’de Sosyoloji 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1826’da kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan ordunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizam-ı Cedid
B
Acemi Ocağı
C
Eşkinci Ocağı
D
Sekban-ı Cedid
E
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Soru 2

Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu, iyi ve doğru eylemin akıl yoluyla belirleneceğini, insan hak ve hürriyetinin akılla sağlanacağını savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodernizm
B
Rasyonalizm
C
Pozitivizm
D
Oryantalizm
E
Amprizm
Soru 3

Materyalizmin felsefe anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ruh, her şeyin meydana gelme nedenidir.
B
Her türlü bilgi akıl vasıtasıyla elde edilir.
C
Yegâne varlık maddedir ve maddenin dışında zihinsel ve doğaüstü hiçbir güç bulunmaz.
D
Varlıkların varlık haline gelmelerinin nedenidir.
E
Gerçekten var olan bilincin içerikleridir.
Soru 4

Herkese eşit ölçüde yaklaşan bir hükümdar isteyen, rejim değişikliği düşüncesini benimsemeyerek, zulüm ve köleliğe karşı olan, ilgisizliğin ortadan kaldırılmasını akıl, zulmün ortadan kaldırılmasını adalet temin edeceğini düşünen Osmanlı şairi kimdir?

A
İbrahim Şinasi
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Beşir Fuad
D
Ali Suavi
E
Ahmet Şuayb
Soru 5

Türkçülük akımı içerisinde en aktif rolü alanlardan birisi olan ve fikirlerini Türk Yurdu dergisinde 'Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak' şeklinde formüle ederek “Turan” ideali uğruna çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşir Faud
B
İbrahim Şinasi
C
Said Mehmed Efendi
D
Ziya Gökalp
E
Hoca Tahsin Efendi
Soru 6

1839'da Osmanlı Devleti'nin yeniden tanzim edilmeye başlanmasına sebep olan önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Meşrutiyetin ilanı
C
Sened-i ittifak'ın yapılması
D
ittihat ve Terakki Partisinin kurulması
E
Islahat Fermanı
Soru 7

Müslümanlar coğrafya, kültür ve milliyet farkı gözetmeksizin bir bütündür ve dünyada büyük bir birlik oluşturarak yönetilmeleri gerekir” fikri, aşağıdaki hangi düşüncenin temel iddiasıdır?

A
Doğuculuk
B
Türkçülük
C
İslamcılık
D
Garpçılık
E
Osmanlıcılık
Soru 8

Prens Sabahattin’in temsilcisi olduğu sosyoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Durkheim Okulu
B
Chicago Okulu
C
Auguste Comte Okulu
D
Frederic Le Play Okulu
E
Kari Marx Okulu
Soru 9

I. Bilim dalının meslek olarak tanımlanması
II. Bilim dalının adına kapağında yer veren dergilerin çıkarılması
III. Bilim dalının yükseköğretimde diploma veren bir bölüm haline gelmesi
Yukarıdakilerden hangileri bir bilim dalının kurumsallaşma sürecinde gerçekleşmesi beklenmektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

1908-1911 yılları arasında yayımlanan ve kapağında sosyoloji kelimesi geçen ilk dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulum-i iktisadiyye ve içtimaiyye
B
Meşveret
C
Bilgi
D
Tasvir-i Efkar
E
Servet-i Fünun
Soru 11

I. Yüksek öğretimde akademisyenlik
II. Ortaöğretimde öğretmenlik
III. iş hayatında sosyologluk
Yukarıdakilerden hangileri Sosyoloji mesleğinin Türkiye’de icra edilebileceği temel alanlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Üniversite düzeyindeki ilk sosyoloji dersi hangi yılda, kim tarafından verilmiştir?

A
1912-Hilmi Ziya Ülken
B
1910-Ahmet Şuayp
C
1922-Beşir Fuad
D
1920-Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
E
1915-Prens Sabahattin
Soru 13

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde devletçi politikaların savunucusu ve devrim sürecinde seçkin - aydın grubunun ideolojik rolünü formüle eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celal Nuri
B
Peyami Safa
C
Şevket Süreyya Aydemir
D
Mahmut Esat Bozkurt
E
Mehmet Saffet Engin
Soru 14

Kemalizm’i 1930’ların sonlarında gerek devrim ideolojisi gerek siyasi rejim biçiminde formüle eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahmut Esat Bozkurt
B
Peyami Safa
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet Saffet Engin
E
Recep Peker
Soru 15

Peyami Safa’nın Batı medeniyetinde bulduğu iki temel unsurdan biri olan riyazileşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstrileşme
B
Matematikleşme
C
Kentleşme
D
Toplumsallaşma
E
Değişme
Soru 16

Ziya Gökalp’in İstanbul’da başlattığı dış dünyadan belirli bir metodoloji ile elde edilmiş sistemli veriye dayanmayan zihinde inşa edilen bir “Türk toplumu” ideali çerçevesinde kelam eden Durkheimci-İçtimaiyyat ekolünü eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berkes
B
Kı ray
C
Bozkurt
D
Safa
E
Boran
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x