Türkiye’de Sosyoloji 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Said Mehmet Efendi'nin, Müteferrika İbrahim Efendi ile birlikte matbaanın kurulma gerekçesini açıklamış oldukları risale aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesilet-üt-Tıbaa
B
Tarih-i Seyyah
C
Sıhah-i Cevheri
D
Füyüzât-ı Mıknatiyye
E
Vankulu Lügati
Soru 2

Türk mahkemelerinde önemli bir yer tutan Mecelle kaç yılına kadar bu önemini sürdürmüştür?

A
1924
B
1926
C
1928
D
1932
E
1934
Soru 3

Dilin güçlüğünün harflerden değil, dilin yapısından kaynaklandığını, bu nedenle Latin alfabesine geçilmesi gerektiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Münif Efendi
C
Ebuzziya Tevfik
D
Ali Suavi
E
Hoca Tahsin Efendi
Soru 4

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İslamcılık akımı içinde yer alır?

A
Mehmet Akif
B
Ahmet Vefik Paşa
C
Mustafa Celalettin Paşa
D
Hüseyinzade Ali
E
Namık Kemal
Soru 5

Gökalp’e göre Türkçülük Türk milletini yükseltmek demektir. Türkçülüğün özünü anlamak için, millet adı verilen topluluğun tanımını bilmek gerekir. O halde millet nedir? Irka, kavme, coğrafyaya, politikaya ve iradeye ait güçlere üstün gelecek ve onları egemenliğine alabilecek başka ne gibi bir bağımız var?Bu bağı tespit ettiğimiz zaman milleti doğru biçimde tanımlayabiliriz.
Buna göre, Gökalp bu bağı tespit etmek için aşağıdaki bilim dallarından hangisine baş vurmuştur?

A
Sosyoloji
B
Tarih
C
Edebiyat
D
Psikoloji
E
Felsefe
Soru 6

Osmanlı Devleti Batılı devletler karşısında ilk olarak hangi antlaşma ile resmen toprak kaybetmiştir?

A
Sevr Antlaşması
B
Uşi Antlaşması
C
Vasvar Antlaşması
D
Berlin Antlaşması
E
Karlofça Antlaşması
Soru 7

Türkiye’de başlığında “sosyoloji” yazan ilk kitap hangi dilden Türkçe’ye çevirildi?

A
İngilizce
B
Rusça
C
Almanca
D
Fransızca
E
İtalyanca
Soru 8

Sosyal süreçler olgularında en son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değer kişiliğinin ortaya çıkması
B
Yeni bir kolektif kişiliğin ortaya çıkması
C
Bağımlı bir kişiliğin ortaya çıkması
D
Ahlaki kişiliğin ortaya çıkması
E
Etkileşim kişiliğinin ortaya çıkması
Soru 9

Fındıkoğlu'nun İş ve Düşünce dergisinde belirttiği üzere üniversite düzeyindeki ilk sosyoloji dersi hangi yılda, kim tarafından verilmiştir?

A
1922-Beşir Fuad
B
1915-Prens Sabahattin
C
1910-Ahmet Şuayp
D
1920-Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
E
1912-Hilmi Ziya Ülken
Soru 10

Alman idealizminden neşet bir milliyetçilik anlayışına sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Saffet Engin
B
Şevket Süreyya Aydemir
C
Mahmut Esat Bozkurt
D
Celal Nuri
E
Peyami Safa
Soru 11

Türk Devrimi’ni anti-emperyal bir millî kurtuluş savaşı biçiminde ve iktisadi boyutu öne çıkararak anlamlandıran, erken Cumhuriyet döneminde devletçi politikaların savunucusu ve devrim sürecinde seçkin-aydın grubunun ideolojik rolünü formüle eden ideolog-aydın kimdir?

A
Mahmut Esat Bozkurt
B
Peyami Safa
C
Recep Peker
D
Celal Nuri
E
Şevket Süreyya Aydemir
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Niyazi Berkes’e ait bir köy monografisidir?

A
Bir Zamanlar Anadolu’da
B
Batı Anadolu Köy Monografileri
C
Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma
D
Kurna Köyü Araştırması
E
Türk Köylerinde Yaşam
Soru 13

Mümtaz Turhan’a göre, aşağıdakilerden hangisi yeni bir kültür unsurunun alınmasında ve toplum içinde yayılmasında etkili olan en önemli faktörlerden biri değildir?

A
Fayda temin etme
B
Teknik buluş ve ilerleme
C
İtibar kazanma
D
Yenilik arzusu
E
Yeni kültürel unsurun mevcut kültüre uyması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminin önde gelen sosyologlarından biri olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

A
Ziya Gökalp için Yazdıklarım ve Söylediklerim
B
İbn-i Haldun’da Tarih Telakkisi ve Metod Nazariyesi
C
Hukuk Sosyolojisi
D
Sanat ve Düşünce
E
İçtimaiyat: Metodoloji Nazariyeleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arası dönemde Türkiye'nin toplumsal yaşamında meydana gelen önemli değişmelerden biri değildir?

A
Türkiye, 1960’lardan itibaren bir tüketim toplumu olma yolunda ilerler.
B
Kentlere göç edenler, gecekondulaşma sürecini başlatır.
C
İlk defa köy sosyolojisi çalışmaları yapılmıştır.
D
Göç, Türkiye’de ciddi bir sorun olarak ortaya çıkar.
E
Türkiye’de ithal ikameci sanayileşme politikaları ile küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında artışlar görülür.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi liberal Batılı sosyologlar tarafından sosyal tabaka tanımlamaları arasında yer almaz?

A
Eğitim
B
İnanç
C
Üretim
D
Tüketim
E
Gelir durumu
Soru 17

Türk sosyolojisinde, sosyoloji teorilerini “Makro”, “Mezzo” ve “Mikro” şeklinde tasnif eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nilgün Çelebi
B
Baykan Sezer
C
Orhan Türkdoğan
D
Doğan Ergun
E
Emre Kongar
Soru 18

I. Liberalleşme
II. Özelleştirme
III. Uluslaşma
Yukarıdakilerden hangileri 1980 sonrasında Türkiye'ye dayatılan politikaların özünde yatan gerçeklerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Prens Sabahattin Türk toplumunun bireyci toplumların aksine, kamucu yapıda olduğuna ilişkin görüşlerinin dayanaklarını aşağıdaki okullardan hangisinde bulmuştur?

A
Chicago
B
Frankfurt
C
Annales
D
Klasik
E
Le Play
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyolojisine temel özelliklerini kazandıran belli başlı eğilimlerden biri değildir?

A
Laiklik
B
Batı sosyalizmi
C
Türkçülük
D
Rasyonalizm
E
İslamcılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,71. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x