Uçuş Harekat 2017-2018 Final Sınavı

Uçuş Harekat 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uçağın uçuşa elverişlilik sertifikasını düzenlemeye yetkilidir?

A
Hava taşıtını onaylayan üye ülke
B
ICAO
C
Hava yolu işletmesi
D
EASA
E
Uçak üreticisi işletme
Soru 2

Uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini kapsayan, meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalma ne ad verilir?

A
Uçuş meteorolojisi
B
Havacılık meteorolojisi
C
Havaalanı meteorolojisi
D
Hava meteorolojisi
E
Hava trafik meteorolojisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hava seyrüseferinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Hesabi Seyrüsefer
B
Radyo Seyrüseferi
C
Kitabi Seyrüsefer
D
Yıldız Seyrüseferi
E
Pilot Seyrüseferi
Soru 4

Uçuşla ilgili herhangi bir havacılık hizmeti, yöntemi ya da bir tehlike durumu ve koşullarına ilişkin bilgileri, havacılık çalışanlarına duyurmak amacıyla yapılan uyarı yayınına ne ad verilir?

A
SNOWTAM
B
NOTAM
C
AIREP
D
ASHTAM
E
AIP
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir uçak ağırlığı değildir?

A
Boş ağırlık
B
Yapısal azami iniş ağırlığı
C
Yapısal azami taksi ağırlığı
D
Yapısal azami sıfır yakıt ağırlığı
E
Operasyonel değişebilen ağırlık
Soru 6

Ana gövde bölümünde yükleme araçları kullanılarak yük taşman uçaklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yolcu uçakları
B
Dar gövdeli uçaklar
C
Yolcu ve bagaj taşıyan uçaklar
D
Kargo uçakları
E
Yolcu-kargo birlikte taşıyan uçaklar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ön sınırlarda yükleme nedeniyle uçak performansında ortaya çıkabilecek etkilerden biridir?

A
Uçuşta istikrarsızlığa neden olur.
B
Uçak burnunu yukarda tutma ihtiyacı azalır.
C
Kalkış daha kısa mesafede gerçekleşir.
D
Kalkış aşamasında daha yüksek hıza ihtiyaç duyulur.
E
Havada tutunma hızı yükselir.
Soru 8

Temel boş ağırlığa oprasyonel değişebilen ağırlık ilave edildiğinde ulaşılan ağırlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyon ağırlığı
B
Temel operasyon ağırlığı
C
Sıfır yakıt ağırlığı
D
Azami kalkış ağırlığı
E
Taksi ağırlığı
Soru 9

Çok düşük sıcaklıkta sıvı içeren paketlerin üzerinde Kısım 2.2 risk etiketiyle beraber kullanılması zorunlu olan yer hizmeti etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
istisnai miktar tehlikeli madde etiketi
B
Taşıma yön etiketi
C
Sadece kargo uçağında taşınabilir etiketi
D
Kendiliğinden aktifleşen madde etiketi
E
Kriyojenik etiketi
Soru 10

Aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangisi yolcu ve ekip beraberinde kabinde kısıtlı olarak taşınabilen tehlikeli maddelerden biridir?

A
Radyoaktif maddeler
B
Kamp malzemeleri
C
Kuru buz
D
Test numuneleri
E
Kriyojenik sıvılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddelerin taşınmasında hava yolu sorumluluğudur?

A
Tehlikeli maddenin depolanması ve yüklenmesi
B
Tehlike maddenin sınıfının belirlenmesi
C
Tehlikeli maddenin tanımlanması
D
Tehlikeli maddenin paketlenmesi
E
Tehlikeli maddenin işaretlenmesi
Soru 12

Tehlikeli maddeler taşıdıkları risklere göre kaç sınıfa ayrılır?

A
7
B
8
C
9
D
10
E
11
Soru 13

Çeşitli nedenlerle devamlı harekât meydanının hizmet dışı kalması durumunda uçuş yapılabilmesi amacıyla ve o bölgeye hizmet götürebilmek için seçilmiş havaalanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeterli havaalanı
B
Uygun havaalanı
C
Yakıt ikmal havaalanı
D
Koşula bağlı harekât havaalanı
E
Devamlı harekât havaalanı
Soru 14

Uçuş planında seyir seviyesinin yazılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uçuş seviyesi, F’yi takiben 3 rakamla ifade edilir (Örnek: F085, F330).
B
Uçuş seviyesi I harfini takiben 5 rakamla inch olarak yazılır (Örnek: I45000).
C
Standart metrik seviye, metrenin ondalığıyla S’yi takiben 4 rakamla ifade edilir (Örnek: S1130).
D
Uygun ATS otoritelerince düzenlendiğinde; irtifa feet’in yüz (100) katlarıyla A’yı takiben 3 rakamla ifade edilir (Örnek: A045, A100).
E
irtifa metrenin ondalığı ile M’yi takiben 4 rakamla ifade edilir (örnek M0840).
Soru 15

VFR uçuşlar için uçuş planında Madde 8'de yazılacak kodlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
I
B
S
C
V
D
Y
E
Z
Soru 16

Yakıt planlamada uçağın uçuş aşamaları ve seçilen uçuş yollarına göre tüketeceği yakıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyahat yakıtı
B
Yedek meydan yakıtı
C
Taksi yakıtı
D
Düz uçuş yakıtı
E
Beklenmeyen durum yakıtı
Soru 17

Uçuş güvenliğini tehlikeye atan, uçakta suç işleyen ve işlemeye meyilli olan yolcular için yapılması gerekenler aşağıdaki konvansiyonlardan hangisi kapsamındadır?

A
Montreal
B
Lahey
C
Varşova
D
Tokyo
E
Şikago
Soru 18

Havaalanları Güvenlik Alarm Durumu planlarına göre “belirgin risk seviyesi” hangi renk ile kodlanmıştır?

A
Sarı
B
Kırmızı
C
Turuncu
D
Beyaz
E
Kahverengi
Soru 19

Türkiye'de, havaalanlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güvenlik içine yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Savunma Bakanlığı
B
içişleri bakanlığı
C
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
E
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 20

Aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi havayolu güvenlik önlemleri kapsamında yapılır?

A
Metal tarama sistemleri
B
Kapalı devre TV sistemi
C
Bagaj tarama sistemi
D
X-RAY tarama sistemleri
E
Bilet kontrol ve bagaj eşleştirme sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...