Ulaştırma Sistemleri Ve Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Ulaştırma Sistemleri Ve Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlkçağlarda taşımacılık insan gücüne dayalı iken, daha sonraki süreçte taşımacılık açısından dönüm noktası olan ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların fiziksel gelişiminin artması
B
Taşınan materyallerin azalması
C
Tekerleğin bulunması
D
Hayvanların evcilleştirilmesi
E
ilk kızakların yapılması
Soru 2

Denizyolu taşımacılığında feeder taşımacılık olarak tanımlanan taşıma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekik sefer taşıma
B
Doğrusal uğraklı sefer taşıma
C
Döngüsel taşıma
D
Besleme sefer taşıma
E
Doğrudan taşıma
Soru 3

“Küreselleşme”nin en önemli kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest ticaret
B
Teknoloji
C
Mobilizasyon
D
Yüksek talep
E
Müşteri tatmini
Soru 4

Taşımacılık ile ekonomi arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde ulaştırmanın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretimin hızlanması
B
Hammadde ve ürünlerin pazara arzı
C
Konforlu ulaşım sağlama
D
Ulaşım ile ilgili erişilebilirliğin artması
E
Seyahat özgürlüğü
Soru 5

Herhangi bir materyalin bir noktadan bir başka noktaya nakledilmesi olarak tanımlanan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevkiyat
B
Tedarik Zinciri Yönetimi
C
Lojistik
D
Ulaştırma
E
Taşımacılık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırma yatırımlarının negatif etkilerinden biri değildir?

A
Kazalar sonucu ölüm ve yaralanma vakaları
B
Trafik sıkışıklığı
C
Yoğun enerji kullanımı
D
Çevresel etkiler
E
istihdamın artmasına yönelik katkı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık ekonomisinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Talepler
B
Maliyet
C
Ekipmanlar
D
Fiyatlandırma
E
Ulaştırma hizmet tedariki
Soru 8

Toplumu oluşturan bireyler, firmalar gibi yapılara odaklanarak, bunların ulaşımla ilgili gereksinimlerinin ne şekilde karşılanabileceğine yönelik çözümler geliştirmeye çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikro düzeyde ulaştırma ekonomisi
B
Lojistik sistem tasarımı
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Taşımacılık yönetimi
E
Makro düzeyde ulaştırma ekonomisi
Soru 9

İşletmenin pazar alanı ile taşıma maliyetleri arasında bir korelasyon bulunmaktadır. Taşıma maliyetlerinde gerçekleşen her birim azalmanın, işletmenin sahip olduğu pazar alanının bu azalımın iki katı kadar genişlemesine yol açtığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiyat Farklılaştırma
B
Yük-Araç Dengesi
C
Pazar Çevresi Yaklaşımı
D
Taşıma Sistemleri Yaklaşımı
E
Lardner'in Çember Yaklaşımı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi taşıma talebine etki eden faktörlerden biri değildir?

A
Nihai kullanıcıların gelir düzeyi
B
Taşıma hizmetinin maliyeti
C
Taşıma hizmetinin kalitesi
D
Taşıma hizmetinin hızı
E
Taşınan materyallerin özellikleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi demiryolu taşımacılığında insan kaynaklarını oluşturan bileşenlerden biri değildir?

A
Lojistik memuru
B
Mal kabul sorumlusu
C
Başrepartitör
D
Ambar şefi
E
Lojistik şefi
Soru 12

Taşımaya konu olan yük ve kargoların yüklenmesi, boşaltılması ve aktarılması işlemlerinde kullanılan, yüksek düzeyde kaldırma ve indirme kapasitesine sahip mekanize unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vinçler
B
Yükleme araçları
C
Elleçleme ekipmanları
D
Taşıma unsurları
E
Boşaltma araçları
Soru 13

Liman sahalarında ve terminallerde kullanılan iki ayak üzerinde ileriye ve geriye doğru hareket ederek, yükün elleçlenmesini gerçekleştiren ekipmanlara ne ad verilir?

A
Konteyner vinçleri (portainer)
B
Lastik tekerlekli vinçler (rubber tyred cranes)
C
Raylı vinçler (gantry cranes)
D
Köprülü vinçler
E
Hareketli liman vinçleri (mobile harbour cranes)
Soru 14

Özel yüklerin ait olduğu yük sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal özelliklerine göre
B
Maliyet özelliklerine göre
C
Fiziksel özelliklerine göre
D
Lojistik gereksinimlere göre
E
Endüstrilerine göre
Soru 15

Taşıma operasyonunda iki ya da daha fazla taşıma türünün kullanıldığı, aynı şekilde birden fazla taşıma belgesinin düzenlendiği taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Multimodal taşımacılık
B
Unimodal taşımacılık
C
Karayolu taşımacılığı
D
Kapıdan kapıya taşımacılık
E
Entegre taşımacılık
Soru 16

Taşıma operasyonlarında fiilen kullanılan, hareketli taşıma ekipman ve araçlarını ifade eden genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
işgücü
B
Üstyapı unsurları
C
Hareketsiz unsurlar
D
Altyapı unsurları
E
Hareketli ekipmanlar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının temel boyutlarından biri değildir?

A
Yükleyicinin hazır bulunması
B
Taşımanın bir bedel karşılığı olması
C
Taşıma türü olarak karayolu taşımacılığının belirlenmesi
D
Bir taşımacı tarafından taşıma işinin üstlenilmesi
E
Karayolu ile taşınacak yükün mevcut olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının üstünlüklerinden biri değildir?

A
işletim maliyetlerinin diğer taşıma türlerine göre düşük olması
B
Ambalajlama ve sevkiyata hazırlamada zaman ve kaynaklardan tasarruf olanağı sağlanması
C
Kolay şekilde yükleme ve boşaltmanın yapılabilmesi ve tarifeli yükleme sıklığı sunması
D
Karayolu ağlarının geniş olması ve tüm dünyada transit yol sayısının artması
E
Türkiyede ve dünyada en yaygın kullanılan tür olması
Soru 19

Birden fazla taşıma türünün aynı taşıma operasyonunda kullanılması ile gerçekleştirilen ve taşıma türleri arasında geçişin elleçleme ile söz konusu olduğu taşıma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kombine taşımacılık
B
Unimodal taşımacılık
C
Co-Modality
D
Multimodal taşımacılık
E
intermodal taşımacılık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi denizyolu taşımacılığında kullanılan sıvı dökme yük gemilerinden biridir?

A
Roll-On/Roll-Off Gemileri
B
Çok Amaçlı Gemiler
C
Çok Büyük Ham Taşıyıcılar (VLCC)
D
Konteyner Gemileri
E
Dökme Yük Taşıyan Gemiler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...