Ulaştırma Sistemleri Ve Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Ulaştırma Sistemleri Ve Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi karayolu taşımacılığının temel bileşenlerinden biri değildir?

A
Üstyapı elemanları
B
Karayolu altyapısı
C
işgücü ve taşınan unsurlar
D
Yasal düzenlemeler
E
Karayolunda denetim görevlileri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta kullanılan kapalı mekan elleçleme ekipmanlarından biri değildir?

A
Yüksek irtifa istifleme araçları
B
Forkliftler
C
Dar koridor istifleme araçları
D
Köprülü vinçler
E
Kule istifleme araçları
Soru 3

Taşımacılık ekonomisinin özet olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşımada görev alacakların belirlenmesidir.
B
Yasal yükümlülüklerin saptanmasıdır.
C
insanların ve yüklerin en ekonomik koşullarla taşınmasıdır.
D
Operasyon maliyetlerinin belirlenmesidir.
E
Dağıtım optimizasyonunun yapılmasıdır.
Soru 4

Yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yolcu taşımacılığı lojistik faaliyet değildir.
B
Yük taşımacılığı maliyet odaklıdır.
C
Yük taşımacılığı geniş bir çerçeveye sahiptir.
D
Yolcu taşımacılığında maliyetler çok sık değişir.
E
Yolcu taşımacılığı çoğunlukla kısa mesafelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonomik yaklaşım çerçevesinde taşımacılık ekonomisinin kapsamında yer almaz?

A
Ulaştırma talebinin tahmin edilebilmesi
B
Farklı taşıma modlarının etkinlik ve verimlik düzeyleri
C
Ulaştırma talebinin belirlenmesi
D
Altyapı ve üstyapı unsurlarının ne şekilde tesis edileceği
E
Mevcut her bir ulaşım araç ve unsurunun kullanım düzeyi
Soru 6

Taşıma maliyetini belirlerlerken dikkate alınması gereken hususların en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygun araç ve ekipmanın seçilmesi
B
Güzergâhın doğru belirlenmesi
C
Görev alacak personelin belirlenmesi
D
Sözleşmenin doğru hazırlanması
E
Taşıma maliyetinin birim olarak tanımlanması
Soru 7

Bir işletmenin taşımacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için katlanmak zorunda olduğu buna karşılık, operasyonla doğrudan ilişkili olmayan maliyetler şeklinde ifade edilen maliyet kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı maliyetler
B
Kurulum maliyetleri
C
Operasyonel maliyetler
D
işletim maliyetleri
E
Doğrudan maliyetler
Soru 8

Taşıma operasyonunda operasyon öncesi sürecin başlangıç adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri ziyareti
B
Evrakların muhasebeye gönderilmesi
C
Sözleşmenin hazırlanması
D
Operasyonun planlanması
E
Sürücü ve araç tahsisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi denizyolu araçlarında bakım onarımın kapsamı ve periyodik sürelerine göre farklılık göstermesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Geminin tipi
B
Geminin ait olduğu ülke
C
Taşınan yükün niteliği
D
Geminin özellikleri
E
Gemilerin kullanım alanları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız (operasyonel) maliyetlerden biri değildir?

A
Yakıt maliyeti
B
işletim maliyeti
C
Sefere ilişkin personel maliyeti
D
Elleçleme maliyeti
E
Güzergâh maliyeti
Soru 11

Demiryolu taşımacılığında uygulanan ve taşımacı tarafından talep edilen sigorta ücretine ne ad verilir?

A
Eşya fatura değeri
B
Poliçe
C
Kıymet prim değeri
D
Eşyanın piyasa değeri
E
Komisyon
Soru 12

Taşıma operasyonunun karayolu ile yapılması durumunda operasyonu fiilen sona erdiren süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varış ülkesinin gümrüğüne gelinmesi
B
Varış noktasına ulaşılması ve iş emrine uygun boşaltma gerçekleşmesi
C
Kontrollerin yapılması
D
Teslim evrakının alıcı tarafından imzalanması
E
Taşıma ücretinin tahsil edilmesi
Soru 13

Lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinde işletmelerin nüfuz edecekleri pazarlara yönelik araştırma, analiz ve uygulama adımlarından oluşan süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makro düzeyde pazarlama
B
Operasyonel süreçler
C
Ürün geliştirme
D
Mikro düzeyde pazarlama
E
istihdam analizleri
Soru 14

Karayolu taşımacılığında ulusal bir mevzuat olarak tanımlanan düzenlenme aşağıdakilerden hangisidir?

A
TIR Sözleşmesi
B
CMR Konvansiyonu
C
ADR Mevzuatı
D
Karayolu Taşıma Kanunu
E
AETR mevzuatı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin yasal düzenleme bölümlerinden biri değildir?

A
Sınıflandırma
B
Tanımlama
C
Etiketleme
D
Dokümantasyon
E
Paketleme
Soru 16

Propan, Bütan, Aeresol gibi örnekleri olan sınıf 2 ye giren tehlikeli madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazlar
B
Yanıcı katı maddeler
C
Yakıcı maddeler
D
Yanıcı maddeler
E
Yanıcı sıvı maddeler
Soru 17

Tehlikeli madde taşımacılığında, su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkaran maddeleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A
Sınıf 4.1
B
Sınıf 4.2
C
Sınıf 4.3
D
Sınıf 6.1
E
Sınıf 8
Soru 18

ADR’nin 6.1 sınıfına ait bir maddenin esas tehlikesi nedir?

A
Asidik
B
Basınç
C
Zehirlilik
D
Aşındırma
E
Patlama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi denizyolu taşımacılığının yasal düzenlemelerinden biri değildir?

A
Rotterdam Kuralları
B
Varşova Sözleşmesi
C
Hamburg Sözleşmesi
D
Türk Ticaret Kanunu
E
La Haye Visby Konvansiyonu
Soru 20

Havayolu taşımacılığını düzenleyen uluslararası yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamburg Kuralları
B
COTIF Mevzuatları
C
Rotterdam Kuralları
D
Lahey Visby Kuralları
E
Montreal Kuralları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...