Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2013-2014 Final Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir.
Yukarıda bahsedilenler UYAP projelerinden hangisi kapsamında sağlanmıştır?

A
UYAP I
B
UYAP II A
C
UYAP II B
D
UYAP II C
E
UYAP II D
Soru 2

Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında imzalanan protokoller sonrasında UYAP yazılımları hangi yıl tamamlanmıştır?

A
2003
B
2002
C
2001
D
2000
E
1 999
Soru 3

Gelen Evrak Büro Kaydı ekranında, gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Giden Evrak Onay
B
Akış bitir
C
Gözden geçirme
D
Evrak Onaya Sunma
E
İş Akışı İptali
Soru 4

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” programının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doküman Yönetim Sistemi
B
Nitelikli Sertifika
C
Tuğra
D
UYAP Editör
E
HES
Soru 5

Doküman Yönetim Sisteminde kaç tür evrak bulunmaktadır?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 6

UYAP’ın dış güvenlik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.
B
UYAP Bilgi Sisteminde “Loglama” mekanizması kurulmuştur.
C
Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınmıştır.
D
İletişim trafiği Güvenlik Duvarları kontrolündedir.
E
W indows İşletim Sistemi kullanılmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminde dava takibi için yapılacak işlemler sırasının sonunda yer alır?

A
UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının hemen altında sıralanmış bulunan Adli Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi yargı sistemindeki dosya sorgulanmak isteniyorsa gerekli olanı tıklanır.
B
Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde görülen karakterler yazılarak onaylanır.
C
T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi T.C. Kimlik Numarasını yazar ve tamam butonu tıklanır.
D
Dava dosyasının bulunduğu İl ve Adliye listelerden seçilerek tamam butonu tıklanır.
E
Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) üzerinden e-dava açılışı tamamlandıktan sonra kullanılır?

A
Davanın Açılacağı Mahkeme ve Dava Türü Seçimi
B
Tevzi Durumu ve Banka İşlemi Sorgulama
C
Taraf Bilgilerinin Girilmesi
D
Harç Hesaplama
E
Bankaya Bağlanma ve Harç Ödeme
Soru 9

Genel İşlemler başlığı altında, Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde, kullanıcının yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken işlerin, dosya ya da evrak bazında listelendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya Tevzi Durumu Sorgulama
B
Dağıtım Planı İşlemleri
C
İş Listesi
D
Evrak Zimmet İşlemleri
E
Evrak Ekleme
Soru 10

Genel İşlemler başlığı altında, kullanıcı tarafından sistem içinde oluşturulmuş hatalı evrakı silmek için kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derdest Dosya
B
Dosya Evrak Düzeltme
C
Evrak İptal
D
Dosyadan Evrak Silme
E
Dosya Evrak Kayıt
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan modüllerden biridir?

A
Hazırlık Modülü
B
Taraf/Vekil Modülü
C
Duruşma işlemleri modülü
D
Tevzi Modülü
E
Talimat modülü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Soruşturma Açma Alt Modülü” altında yer alan ekranlardan biridir?

A
Yeni Hazırlık Dosyası Açma
B
Dosya Ayrıntı Gösterme
C
Dava Zaman Aşımı Tarihi Kaydet
D
Nihai Karar İnceleme Sonucu Kaydı
E
Tecilli İlam Sorgulama
Soru 13

“Müsadere Listesinin Hazırlanması” ekranı, Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Emanet İşlemleri” modülü altındaki hangi alt modülde yer alır?

A
Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri
B
Emanet Eşya İnceleme İşlemleri
C
Emanet Müsadere İşlemleri
D
Emanet Karar İşlemleri
E
Emanet Hazırlık İşlemleri
Soru 14

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “Emanet İşlemleri” modülü altında yer alan, emanet hakkındaki mahkeme kararının kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler için hatırlatma yazısı hazırlanması işlemlerini kapsayan alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emanet Karar İşlemleri
B
Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri
C
Savcılık Zapt olunan Eşya İşlemleri
D
Emanet Hazırlık İşlemleri
E
Emanet Eşya İnceleme İşlemleri
Soru 15

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan çocuk teslim dosyası oluşturma ve kayıt ekleme işlemlerinin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorgulama İşlemleri
B
Tutukluluk-Firar İşlemleri
C
Tebligat işlemleri
D
Hapsen Tazyik İşlemleri
E
Çocuk Teslimi İşlemleri
Soru 16

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde “İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan ilgili ilam dosyası veya bu dosya ile ilgili işlemler için infaz katiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâtiplere İş Atama Alt Modülü
B
Katip İşlemleri Alt Modülü
C
İş Atanabilir Kâtip Ekleme Alt Modülü
D
Kâtip Belirleme Alt Modülü
E
Kâtip Ekleme Alt Modülü
Soru 17

Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Taraf/Vekil Modülü” altında yer alan ve hazırlık aşamasında girilmeyen tarafların ve taraf bilgilerinin sisteme girilmesini gerçekleştiren ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taraf/İlgili Taraf İlişkilendirme
B
Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi
C
Avukat Kayıt / Güncelleme işlemleri
D
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
E
Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme
Soru 18

Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Talimat Modülü” altında yer alan ve talimat ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine talimatın gerçekleştiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması
B
Gönderilen talimatların listelenmesi
C
Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması
D
Talimat Akıbetinin Sorulması
E
Talimat üst yazısı hazırlanması
Soru 19

Ceza mahkemelerinde, mahkeme sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliye teşkilatlarında, davaların mahkemeler arasında, konularında uzmanlaşmış mahkemeler de göz önüne alınarak eşit olarak dağıtılması işlemlerini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar işlemleri modülü
B
Tevzi Modülü
C
infaz işlemleri modülü
D
Raporlar modülü
E
Genel işlemler modülü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan “Tevzi Modülü” kapsamında yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Mantıksal Birim Girişi
B
Uzmanlık Türü Girişi
C
Değişik İş Sıradan Tevzi Birimi Girişi
D
Mahkeme Türü, Dava Türü Eşlemesi
E
Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x