Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2014-2015 Final Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Zamandan kazanç
B
Yolsuzlukların azaltılması
C
Usulsüzlüklerin azaltılması
D
Açılan dava sayısının azaltılması
E
Maliyetten kazanç
Soru 2

Doküman yönetim sisteminde giden evrak işlemleri ve akış başlatma ekranında izlenmesi gereken aşağıdaki işlemlerden hangisi ilk sırada yer alır?

A
Dosya seçimi
B
Evrak hazırlama
C
Dağıtım Listesi Hazırlama
D
İş Akışı Listesi Düzenleme
E
Doküman Seçimi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi parola seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Parolanın hatırlaması kolay kelimelerden oluşması
B
Parolanın anlamlı bir kelime olmaması
C
Parolanın en az yedi karakterden oluşması
D
Parolada büyük harf, küçük harf, rakam ve özel işaretlerden en az üçünün birlikte , bulunması
E
Belirli aralıklarla mutlaka değiştirilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi UYAP avukat bilgi sistemi üzerinden yapılan işlemlerden biri değildir?

A
Dava dosyası inceleme
B
Dava dosyasından suret alma
C
Dava dosyasına evrak katma
D
Online duruşma isteme
E
Yeni dava dosyası açabilme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gelen giden evrak işlemleri modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Doküman tarama sistemi
B
Evrak Zimmet İşlemleri
C
Temyiz dosya planı
D
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
E
Evrak Arama İşlemleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilirkişi işlemleri alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Bilirkişi arama
B
Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması
C
Bilirkişi Görevden Çekilme Dilekçesinin Kaydedilmesi
D
Talimat bilirkişi işlemleri alt modülü
E
Bilirkişi sicil
Soru 7

Vekil adres bilgileri güncelleme ekranı aşağıdaki modüllerden hangisinin altında yer alır?

A
Taraf işlemleri alt modülü
B
Memur suçlarının soruşturulması alt modülü
C
Gelen talimat işlemleri alt modülü
D
Giden talimat işlemleri alt modülü
E
Müzekkere Alt Modülü
Soru 8

Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan “Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü” altında talimat dosyasına ilişkin müzekkere hazırlama işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talimat dosyası açılması
B
Talimat dosyası genel müzekkere hazırlama
C
Talimatların listelenmesi
D
Talimat evrak hazırlama işlemleri
E
Talimat üst yazısı hazırlanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi muhabere modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Savcılık muhabere dosya ilişkilendirme
B
Zimmet/Posta zimmet defteri hazırlama ekranı
C
Savcılık muhabere kaydı görüntüleme
D
Bakanlık muhabere kaydı açma
E
Fezleke İşlemleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kararlar modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?

A
İddianame bilgilerinin kaydedilmesi
B
Görevsizlik kararı işlemleri
C
Savcılık muhabere evrak işlemleri
D
Dosya ayırma işlemlerinin yapılması
E
Hazırlık dosyası eski karar girişi
Soru 11

Başka bir adli yargı çevresinde işlenen suça ilişkin dosya ilgili savcılığa sevk edilirken; bu dosyaya ait bilgilerin kaydedildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görevsizlik kararı işlemleri
B
Takipsizlik kararı işlemleri
C
Ek iddianame bilgilerinin kaydedilmesi
D
Yetkisizlik kararı işlemleri
E
Günlük tevzii işlemleri
Soru 12

Bir hükümlüye ait aynı türden birden fazla cezanın tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirme işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hapis cezasının infazı
B
Para Cezasının İnfazı
C
İlamın kapatılması
D
İçtima İşlemleri
E
Tebligat işlemleri
Soru 13

Tebligatlarda vuku bulan gecikmelerle ilgili posta birimine yazı yazılması için aşağıdaki alt modüllerden hangisi kullanılır?

A
Tütüklülük-firar alt modülü
B
Tebligat işlemleri alt modülü
C
Hapsen tazyik alt modülü
D
Tecilli ilam sorgulama alt modülü
E
Katip İşlemleri Alt Modülü
Soru 14

İnfaz savcısı ile ilgili ceza mahkemesi aşağıdaki ekranlardan hangisinde eşlenir?

A
İlamın kapatılması
B
Ceza mahkemesi işlemleri
C
Tutukluluk giriş
D
İçtima İşlemleri
E
Uyarı listesine ekleme
Soru 15

Çocuk Gözetim/İnceleme Raporu Hazırlama ekranı aşağıdaki modüllerden hangisinin altında yer alır?

A
Genel müzekkere/karar hazırlama İşlemleri modülü
B
Duruşma işlemleri modülü
C
Hazırlık Modülü
D
Talimat modülü
E
Taraf vekil modülü
Soru 16

İddianamenin değerlendirilmesi işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dava açılmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame, ilgili Cumhuriyet Başsavcısı/vekilinin görüldü işleminden sonra yetki itibariyle ilgili mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir.
B
İddianameyi inceleyen hâkim/başkan, inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul veya iade eder.
C
İddianamenin hazırlanması ile birlikte kovuşturma evresi başlar.
D
Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü telirlar.
E
iddianamenin kabulü ile kamu davası açılmış olur.
Soru 17

Ceza mahkemelerinde duruşma sırasında hâkimin bir sonraki duruşma için hazırlanmasını istediği bilgi ve belgelerin hazırlanıp kaydedildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derdest dosya girişi
B
Ön ödeme önerisinin hazırlanması
C
Dava tensip zaptının hazırlanması
D
Hâkimin not defteri
E
Dosya geçici gönderilmesi
Soru 18

Sertifika işlemleri alt modülünde sertifikaya sayısal imza atmak için kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sertifika yükleme ekranı
B
Anahtar aktarım ekranı
C
İmzalama ekranı
D
Kelime işlemci
E
Sertifika istek ekranı
Soru 19

Dava dosyasındaki sanığın birden fazla suçu varsa her suç için suç grubu oluşturularak kaydedilmesini sağlayan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç ceza grubu ekleme/güncelleme
B
Sanık bazında nihai kararın kaydedilmesi
C
Kesinleşme Bilgisinin Kaydedilmesi
D
Dosya ayırma işleminin yapılması
E
Adli rapor isteme
Soru 20

Acele ve günlü yazılarda cevabın makul bir sürede gönderilmemesi halinde, kuruluşa hatırlatma amacıyla yazılan yazıya ne ad verilir?

A
Tensip yazısı
B
Tekit yazısı
C
Müzekkere yazısı
D
Tebligat yazısı
E
Tahkikat yazısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x