Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2014-2015 Vize Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından biri değildir?

A
Etkin, güvenilir, verimli yargılama mekanizması oluşturmak
B
UYAP’ta yer alan tüm bilgileri, Adalet Bakanlığı’nda kurulan veri merkezinde toplamak
C
iş süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak
D
Doğru ve tutarlı bilgiye zamanında ulaşmayı sağlamak
E
Denetim ve teftişlerin daha kolay yapılmasına altyapı oluşturmak
Soru 2

Dava açılış ekranında, hazırlanan iletiye aşağıdakilerden hangisinden faydalanılarak güvenli elektronik imza eklenir?

A
Güvenlik özellikleri menüsü
B
Yardım menüsü
C
Doküman editörü seçeneği
D
Ayrıntılar seçeneği
E
Dava açılış menüsü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın dış otomasyonunda yer almaz?

A
Kamu ihale Kurumu
B
Türkiye Noterler Birliği
C
Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı
D
TÜBİTAK
E
Gümrük Müsteşarlığı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dava açılış ekranında yapılabilecek işlemlerden biri değildir?

A
Dosya tevzi durumunu takip etme
B
İcra dosyası açma
C
İdari dava harçlandırma
D
Dava açılış dosyasına evrak ekleme
E
Temyiz başvurusunda bulunma
Soru 5

Aşağıdaki dosya formatlarından hangisi doküman yönetim sistemince otomatik olarak açılamaz?

A
.udf uzantılı dosyalar
B
. zip uzantılı dosyalar
C
.tif uzantılı dosyalar
D
. tiff uzantılı dosyalar
E
Oppenoffice’in kullandığı dosya formatları
Soru 6

Dosya Yönetim Sisteminde aşağıdaki ekranlardan hangisinden birim bazında işlem yapılan evraklar sorgulanır?

A
Büro evrak sorgusu
B
Performans Sorgusu
C
İş akışı yetki devri
D
Bekleyen Görevler
E
Dosyalar Sorgusu
Soru 7

İş listesi panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan hangisi evrakı ilk oluşturan birim bilgisini içerir?

A
Başlatan kişi adı
B
Gönderen birim adı
C
Geldiği zaman
D
Başlatan birim adı
E
İşin adı
Soru 8

UYAP doküman editörü aşağıdaki elektronik imza alt yapılarından hangisini desteklemez?

A
Turksat
B
TÜBİTAK
C
E-Güven
D
E-Tuğra
E
Turkcell
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yardım masasının görevlerinden biri değildir?

A
Kullanıcının gerçekleştiremediği işlemleri kullanıcı yerine gerçekleştirmek
B
Kullanıcılara sürekli yardım sağlamak
C
Telefonla gelen çağrıları cevaplamak
D
UYAP sistemi ile ilgili uyarı ve önerileri Uygulama Geliştirme Şubesine aktarmak
E
Teknik sorunları çözmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminin dış güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

A
IDS ve IPS sistemleri
B
Sayısal imza sistemi
C
Firewall sistemi
D
Anti virüs sistemleri
E
Loglama sistemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminde kullanıcı, portal hesabına girip yardım masası sekmesi tıklandığında açılan ekranda yer alan sekmelerden biri değildir?

A
Olay İzleme
B
Serbest Kürsü
C
Çözüm Bul
D
Kullanım
E
Yeni Olay Talebi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi UYAP İç Güvenlik Sisteminin kullanılmasının bağlandığı şartlardan biri değildir?

A
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kayıtlarında personel olarak bulunmak
B
Bir sisteme giriş parolasına sahibi olmak
C
Uygulama yazılım parolasına sahip olmak
D
Sistemde kullanılmak üzere verilmiş kullanıcı adına sahip olmak
E
İnteraktif bankacılık hesabına sahip olmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi UYAP SMS Bilgi Sisteminin sağlayacağı faydalardan biridir?

A
Yargılamadaki tüm sürecin şeffaf hale gelmesi önlenecektir.
B
Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi engellenecektir.
C
Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.
D
Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının yavaşlamasına neden olacaktır.
E
Yargı birimleri için iş gücü kaybı artacaktır.
Soru 14

UYAP avukat portalı üzerinden dava açılırken aşağıdakilerden hangisi “Hâkim Havalesi” yerine geçer?

A
Davanın açılacağı ilin seçilmesi
B
Taraf Bilgilerinin Girilmesi
C
Harç hesaplanması
D
E-dava ekranında davanın sisteme kaydedilip, davaya bir tevzii numarası verilmesi
E
Taraf bilgilerinin MERNİS’ten alınması
Soru 15

UYAP avukat portalında aşağıdaki işlemlerden hangisiyle e-dava açılışı tamamlanmış kabul edilir?

A
Bankaya bağlanma
B
Mahkeme seçimi
C
Harç ödeme onayı
D
Dava Türü Seçimi
E
Taraf bilgileri girilmesi
Soru 16

UYAP SMS Bilgi Sistemi’nden basit paket dâhilinde faydalanan birine aşağıdaki durumlardan hangisinde bilgi mesajı gelmez?

A
Dosyada keşif tarihi verildiğinde
B
Dosyada karar verildiğinde
C
Dosyada vekil olan avukat duruşmaya katılmadığında
D
Dosyada verilen karar değiştiğinde
E
Dosyada davalı idarece savunma verildiğinde
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gelen/giden evrak işlemleri modülünde dosya evrak kayıt işlemleri ekranında yer alan sekmelerden biri değildir?

A
Evrak bilgileri
B
Taraf listesi
C
Dosya bilgileri
D
İlgili Kişi Listesi
E
İlgili Evrak Listesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak ve değerli eşya kaydı bloğunda doldurulması zorunlu alanlardan biri değildir?

A
Eşyanın evsafı
B
Nerede saklandığı
C
Eşyanın miktarı
D
Takdir edilen kıymet
E
Ne suretle alındığı
Soru 19

Gelen/giden evrak işlemleri modülünde çift taraflı bir evrak taranmak istendiğinde, tarama bilgisi ekranında aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

A
Twain ara yüz göster listesinden, evet seçeneği işaretlenir.
B
Doküman ayracı olarak boş sayfa kullan seçeneği işaretlenir.
C
Çözünürlük değeri 200 olarak ayarlanır.
D
Çift taraflı tarama desteği liste kutusundan, evet seçeneği işaretlenir.
E
Tarayıcı seçimi ekranından seçim yapılır.
Soru 20

Gelen/giden evrak işlemleri modülünde dosya evrak kayıt işlemleri ekranı vasıtasıyla kaydedilmek istenen evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (değerli evrak, eski kitap vb.) aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

A
Taranmamış evrak opsiyon kutusu işaretlendikten sonra, “evrakın yeri” metin alanı doldurulur.
B
Ek listesi bloğundan çoklu ekle düğmesi seçilir.
C
Zimmet işlemleri ekranında yer alan süreç takip edilir.
D
Dosya evrak düzeltme ekranından düzeltme yapılır.
E
Evrak bilgileri sekmesinde yer alan ‘‘geldiği yer/kişi’’ sekmesi boş bırakılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x