Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2015-2016 Final Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

UYAP’ın hazırlık aşamasında eğitimlerin daha etkin ve kolay ulaşılır olması amacıyla uzaktan eğitim faaliyetlerinin de (e-learning) başlatıldığı UYAP projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
UYAP I
B
UYAP II-A
C
UYAP II-C
D
UYAP II-F
E
UYAP III
Soru 2

Doküman Yönetim Sisteminde bürolarca hazırlanan yazışmaların, Doküman Yönetim Sistemi içinde dolaşımını ve işlem görmesini sağlamak için kullanıcının istemci bilgisayarından alınıp, Adalet Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi sunucusuna taşınması işleminin gerçekleştirildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büro fonksiyonu
B
Evrak Kayıt
C
Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma
D
Büro yazışmaları
E
Gelen evrak
Soru 3

Bir bilgisayarın etki alanından çıktıktan sonra aynı isim ile tekrar sisteme alınamaması, UYAP İç Güvenlik Sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kapsamında yer alır?

A
Bilgi Sisteminin kullanılabilmesinin için bazı ön şartların gerçekleşmesinin gerekmesi
B
Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınması
C
Bilgi Sisteminin aktif dizin servisinden faydalanarak çalışması
D
UYAP Bilgi Sisteminde “Loglama” mekanizmasının kurulması
E
Windows işletim Sistemi kullanılması
Soru 4

UYAP Avukat Portalı üzerinden e-dava açılırken, taraf bilgilerinin girilmesi sırasında TC kimlik numarası ile sorgu yapıldığında kimlik bilgilerinin görüntülenmesine yarayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
SPECTRA
B
ADNKS
C
POLNET
D
MERNİS
E
E-Tuğra
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer alan Giden Evrak Oluşturma ekranındaki “Dosya Tipi” opsiyon kutularından biridir?

A
Kayıt dosyası
B
Giden dosya
C
Gönderilen dosya
D
Muhabere Dosyası
E
Teslim dosyası
Soru 6

Cumhuriyet Başsavcılıklarımda tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modülün altında yer alan sorgulama alt modülünde, ilgili savcısına tevzi edilmiş soruşturma dosyası için dosya bilgilerinin ilgili soruşturma savcısı ve erişim hakkı belirlenmiş kâtip tarafından görüntülenmesi için kullanılan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya Ayrıntı Gösterme
B
Soruşturma Dosyası iptal Etme
C
Esas Defteri Hazırlama Ekranı
D
Savcı Dosya Görüldüsü İş Cetveli
E
Soruşturma işlemleri Genel Sorgulama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıklarımda tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modülün altında yer alan soruşturma açma alt modülündeki ekranlardan biridir?

A
Ailenin Korunması Tedbir Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
B
Soruşturma işlemleri Genel Sorgulama
C
Soruşturma Dosyası iptal Etme
D
Savcı Dosya Görüldüsü İş Cetveli
E
Dosya Ayrıntı Gösterme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Başsavcılıklarında tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modülün altında yer alan, sisteme ve üzerinde işlem yapılan dosyaya taraf kaydedilmesi işleminin yapıldığı alt modüldeki ekranlardan biri değildir?

A
Tarafa ya da Vekile Soruşturma Dosyası Evrakı Teslim Edilmesi
B
Avukat Kayıt / Güncelleme işlemleri
C
Müdafi Atama işlemleri
D
Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi
E
Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri” alt modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Gelen Emanet Kaydı
B
Emanet Eşyanın incelenmesi
C
Silah Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması
D
Bankaya para yatırılması
E
Patlayıcı Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması
Soru 10

Kararlar modülü altında açılan soruşturma dosyasının müzekkere ile ilgili birimine gönderildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Birim değiştirme
B
Birim birleştirme
C
Birim belirleme
D
Birim gönderme
E
Birim ayırma
Soru 11

Tevzi modülü altında Cumhuriyet Savcılarının dosyada bulunan sanık/sanıklar hakkında ceza/hukuk davası açmak için düzenledikleri iddianameleri n/davanamelerin görüldü işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevzi görüldü işlemleri
B
Görüldü işlemleri
C
iddianamenin tevzi işlemleri
D
iddianame işlemleri
E
İddianame Görüldü İşlemleri
Soru 12

Esas işlemleri alt modülünde duruşma savcılarının duruşma öncesi duruşma dosyalarını incelemeleri için hazırlanan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya inceleme
B
Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama
C
Esas Defteri Bilgileri
D
Tebliğ ve ilamların Sorgulaması
E
Dosya Arama
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “İlamat İşlemleri Modülü” altında infaz alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?

A
İlamın kapatılması
B
Ceza zaman aşımı işlemleri
C
Hapis cezasının infazı
D
İçtima İşlemleri
E
Para Cezasının İnfazı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Yasa Yolları ve Esas İşlemleri Modülü” altında esas işlemleri alt modülünde yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Dava Dosyasının Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi
B
Patlayıcı Teslim Tesellüm Tutanağının Hazırlanması
C
Tevzi Edilmemiş Esas Dosyasının Mahkemeye Tevzisi
D
Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama
E
Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem Dışı Gelen Dava Dosyası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan duruşma işlemleri modülü alt modüllerinden biridir?

A
Tensip alt modülü
B
Talimat alt modülü
C
Hazırlık alt modülü
D
Taraf A/ekil alt modülü
E
Bilirkişi alt modülü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinin entegre içinde olduğu birimlerden biri değildir?

A
Başbakanlık
B
Adli tıp
C
icra daireleri
D
Hukuk Mahkemeleri
E
Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru 17

Dava açılmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame, aşağıdaki işlemlerden hangisinden sonra yetki itibari ile ilgili mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir?

A
Hakim/Başkan tevzi onay işleminden sonra
B
Tevzi memuru onay işleminden sonra
C
Hakim/Başkan onay işleminden sonra
D
Hakim/Başkan görüldü işleminden sonra
E
Cumhuriyet Başsavcısı/ vekilinin görüldü işleminden sonra
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri alt sistemindeki infaz işlemleri modülünde yer alan ekranlardan biridir?

A
Devreden Dosyaların Listesi
B
Ceza Fişinin Hazırlanması
C
Sanık bazında nihai kararın kaydedilmesi
D
Sarf ücreti hesapları
E
Tecilli ilamın infazı
Soru 19

Ceza Mahkemeleri alt sistemi içerisinde düz yazı yazabilme ve yazdıklarını sistem dışında kişisel bilgisayara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği doküman editörüne ne ad verilir?

A
Doküman Yönetim Sistemi
B
Kelime işlemci
C
UYAP Kayıt Editörü
D
SPECTRA
E
UYAP Ofis
Soru 20

Uzmanlık Türü Girişi ekranı ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan aşağıdaki modüllerden hangisinde yer alır?

A
Karar işlemleri modülü
B
infaz işlemleri modülü
C
Tevzi Modülü
D
Genel işlemler modülü
E
Temyiz modülü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x