Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla hazırlanan UYAP kaç aşamalı olarak planlanmıştır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 2

“Merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış, birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması, tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin izlenebilmesi sağlanmıştır.” Yukarıdaki açıklamalar UYAP’ın hazırlık aşamalarından hangisi içinde gerçekleşmiştir?

A
UYAP I
B
UYAP II
C
UYAP II-A
D
UYAP II-B
E
UYAP III
Soru 3

Bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasına ne ad verilir?

A
Bilişim
B
Entegrasyon
C
Bilgi teknolojisi
D
Otomasyon
E
Sanal masyon
Soru 4

Doküman Yönetim Sisteminde E-imza kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.
B
iki saat içerisinde tekrar şifre istemeden diğer evraklar imzalanabilir.
C
Sertifika seçiminde Nitelikli imza Sertifikası seçilir.
D
Kelime işlemcide hazırlanan bir evrakı imzalamak için “imzala” butonuna basılır
E
ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları) seçimi yapılır.
Soru 5

Doküman Yönetim Sisteminde, iş listesi panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan hangisi işin kullanıcıya hangi görevle geldiğini, üzerinde ne tür bir işlem yapılacağını özetler?

A
Dosya no
B
Başlatan kişi adı
C
Başlatan birim adı
D
Açıklama
E
İşin adı
Soru 6

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” programının bilinen diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
UYAP Editör
B
Belge kullanıcısı
C
Belge koruyucu
D
Belge yöneticisi
E
UYAP seçici
Soru 7

Temel işlevleri arasında her türlü veri, bilgi ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak ve yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş akış yönetimini sağlamak olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi Yönetim Sistemi
B
Entegrasyon Sistemi
C
Doküman Yönetim Sistemi
D
Bilişim Sistemi
E
Otomasyon Sistemi
Soru 8

Doküman Yönetim Sisteminde, Adalet Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce yapılan yazışmaların sisteme katılması, uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına sokulması, uygun kişiler tarafından düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden evrak kaydının alınması işlemleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Akış oluşturma
B
Gelen evrak
C
Evrak oluşturma
D
Büro fonksiyonu
E
Giden Evrak
Soru 9

Günümüzde yüksek güvenlik gereksinimini karşılamada kullanılan tekniklerden biri olan ve her insanın parmak izi kadar benzersiz olarak ancak sanal dünyada kullanılan kimlik belirteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hash Metodu
B
Sayısal imza
C
SPECTRA
D
Dijital Kimlik
E
E-etiket
Soru 10

Sertifikasyon yetkilisi yazılımını aşağıdakilerden hangisi kullanır?

A
Kayıt edilebilirlik alt yapısı
B
Açık anahtar alt yapısı
C
Veri kayıt alt yapısı
D
Sertifika teyit alt yapısı
E
Teşhis ve doğrulama alt yapısı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A
iş sürekliliğini sağlamak
B
Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin güvende olduklarını hissettirmek
C
Aktif bilgi dizini servisi oluşturmak
D
Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir risk yönetimini sağlamak
E
Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek maliyetlerden kurtulmayı sağlamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi UYAP Dış Güvenlik sisteminin özelliklerinden biridir?

A
Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınmıştır.
B
Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden faydalanarak çalışır.
C
Windows işletim Sistemi kullanılmıştır.
D
IDS (Saldırı Tespit Sistemi) ve IPS (Saldırı Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.
E
Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön şartların gerçekleşmesi gerekir.
Soru 13

UYAP Avukat Portalında vekâlet olmadan bir dosyayı görebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Gerekli harcın yatırılması
B
Dava dosyasındaki tarafların onayı
C
Yazı işleri müdürü onayı
D
Müvekkilin yazılı beyanı
E
Hakim onayı
Soru 14

UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş yapılırken kullanılan şifre kaç hanelidir?

A
8
B
7
C
6
D
5
E
4
Soru 15

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisini içermez?

A
Dosyanın taraflarını
B
Duruşma günlerini
C
icraya konu miktarı
D
Hakim bilgilerini
E
Dosyaların hangi aşamada olduğunu
Soru 16

UYAP SMS Bilgi Sisteminde yer alan paketlerle ilgili işlemlerde aşağıdaki numaralardan hangisine mesaj atılır?

A
4060
B
4050
C
4040
D
4020
E
4015
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kuruma kağıt üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin yapıldığı modül altında yer alan ekranlardan biri değildir?

A
Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
B
Evrakı Kapatma işlemleri
C
Dosyadan Evrak Silme Ekranı
D
Dağıtım Planı İşlemleri
E
Derdest Dosya İşlemleri
Soru 18

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer alan, birime gelen evrakın kabulünün ve evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı, “Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi” sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelen Evrak Oluşturma
B
Muhabere Dosyası
C
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
D
Kayıt dosyası
E
Giden dosya
Soru 19

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ve “Dosya Tipi” opsiyon kutusuna sahip ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya Tipi Belirleme
B
Evrak Kayıt
C
Gelen Evrak Oluşturma
D
Evrak Teslim
E
Giden Evrak Oluşturma
Soru 20

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde evrak zimmet işlemleri ekranının kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için “Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve [Zimmet Giriş] ekranı açılır.
B
[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”, “Teslim Eden Birim”, Teslim Tarihi” alanları sistem tarafından otomatik olarak getirilir.
C
Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri “Açıklama” alanına girilir.
D
“Evrak Kayıt” ve “Teslim Edecek Kişi/Kurum” zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.
E
Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet için Evrak Arama] ekranı açılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x