Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2016-2017 Final Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi UYAP otomasyonu bilgi bankası içerisinde bulunmaz?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü tutanakları
B
Şablon yazılar
C
Emsal yazı ve metinler
D
Genelgeler
E
Mevzuat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Doküman Yönetim Sistemi'nin otomatik olarak açabildiği dosya formatlarından biri değildir?

A
udf
B
openoffice
C
odf
D
tif
E
TIFF
Soru 3

UYAP Editörü Programı aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile geliştirilmiştir?

A
Autocad
B
Link
C
JAVA
D
access
E
Likom
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi UYAP kullanıcılarının parola seçiminde en zayıf halka olmamak için alması gereken tedbirlerden biri değildir?

A
Parola en az 7 haneden oluşmalıdır.
B
Kesinlikle “adalet” olmalıdır.
C
Başkaları ile paylaşılmamalıdır.
D
Anlamlı bir kelime veya özel isim olmamalıdır.
E
Belirli aralıklarla parola değiştirilmelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Avukat Bilgi Sistemi’nin faydalarından biri değildir?

A
Avukatlar vekâleti bulunan dava dosyalarındaki gelişmelerden en kısa zamanda haberdar olmaktadır.
B
Avukatlar duruşmalara on-line katılarak tüm işlerini bürolarından yapabilmektedir.
C
Adliyelerdeki kalabalık azalmakta, yargı çalışanları için daha sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşmaktadır.
D
Avukatların, dosyalarının takibi ve bilgi toplamak için sık sık adliyelere gitme, özel program kullanma gibi ihtiyaçları kalmamıştır.
E
Avukatlar dosyalarını bir bütün halinde takip edebilmektedir.
Soru 6

UYAP Bilgi Sistemi’ndeki Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlardan hangisinde otomatik bilgi mesajı verilmez?

A
Dosyada vekil olan avukat duruşmaya katılmadığında
B
Dosyada keşif tarihi verildiğinde
C
Dosyada duruşma tarihi verildiğinde
D
Dosyada karar verildiğinde
E
Dosya bilirkişi incelemesinden döndüğünde
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi UYAP üzerinden yapılabilen SMS işlemlerinden biri değildir?

A
Sorgu SMS
B
Takip SMS
C
UYAP SMS
D
Avukat SMS
E
Bilgi SMS
Soru 8

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz?

A
Dosyanın tarafları
B
Temel dosya bilgileri
C
Duruşma günleri
D
icraya konu miktar
E
Hâkimin özlük dosyası bilgileri
Soru 9

Aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde UYAP’a ilişkin hüküm bulunur?

A
Çek Kanunu
B
Avukatlık Kanunu
C
Türk Medeni Kanunu
D
Vergi Usul Kanunu
E
Gelir Vergisi Kanunu
Soru 10

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin UYAP’a ilişkin hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mahkemelere ve hukuk dairelerine fiziki olarak gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.
B
Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için elektronik imza sahibi olmaları gerekir.
C
Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir.
D
Taraf vekilleri UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilir.
E
Basit yargılama usulünde, dava ve cevap dilekçeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer alan dava ve cevap dilekçesi formları doldurulmak suretiyle de verilebilir.
Soru 11

Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu kayıtların incelenmesi görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli Sicil Bürosu
B
Arşiv ve Dosya Bürosu
C
Açık Sicil Bürosu
D
Denetim Bürosu
E
Terfi Bürosu
Soru 12

Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıdaki kayıtlardan hangisinin UYAP’ta tutulması zorunlu değildir?

A
Değişik işler kaydı
B
istinabe kaydı
C
Muhalefet kaydı
D
Keşif günleri kaydı
E
Hakem kararları saklama kaydı
Soru 13

İlgili dosyaya ait herhangi bir belge ya da eşya muhafaza, depo vb. işlemlerle kayıt işleminin gerçekleştirildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrakı Onaya Sunma İşlemleri
B
Evrak Zimmet İşlemleri
C
Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
D
Evrak Arama İşlemleri
E
Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
Soru 14

“Evrak Bilgileri”, “Dağıtım Listesi” ve “Ek Listesi” bloklarından oluşan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
B
Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
C
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri
D
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
E
Derdest Dosya İşlemleri
Soru 15

Tarayıcı cihazının ayarlarının ve tarama işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doküman tarama sistemi
B
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
C
Dağıtım Planı İşlemleri
D
Evrak Arama İşlemleri
E
Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
Soru 16

“Dosya Tipi” opsiyon kutularından ve “Giden Evrak Bilgileri” bloklarından oluşan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya Evrak Kayıt İşlemleri
B
Doküman tarama sistemi
C
Evrak Zimmet İşlemleri
D
Giden Evrak Oluşturma
E
Dağıtım Planı İşlemleri
Soru 17

Sisteme kaydedilen tutukluların ve bunlara ait bilgilerin görüntülendiği rapor ekranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutukluluk Bilgileri Güncelleme
B
Cezaevine Gönderme Bilgilerini Kaydetme
C
Tutukluluk giriş
D
Tevkif Defteri Oluşturma Ekranı
E
Tutuklama Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
Soru 18

Hazırlık işlemlerinin ardından tensip zaptı kaydıyla belirtilen duruşma günü ile başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duruşma işlemleri modülü
B
Hazırlık Modülü
C
Talimat Yazısı Modülü
D
Genel işlemler modülü
E
Raporlar modülü
Soru 19

Mahkemeler, taşra Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer yargı mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen ilamların infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararlar Modülü
B
Yasa Yolları ve Esas işlemler Modülü
C
Muhabere Modülü
D
Tevzi Modülü
E
İlamat İşlemleri Modülü
Soru 20

Yeni gelen hapsen tazyik kararının kaydedilmesi işlemi aşağıdaki ekranlardan hangisinde yapılır?

A
Hapsen Tazyik Dosya Arama Ekranı
B
Hapsen Tazyik Dosyası
C
Tutukluluk giriş
D
Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi
E
Ceza Mahkemesi işlemleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x