Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın dış otomasyonunda yer almaz?

A
Kamu ihale Kurumu
B
Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü
C
TÜBİTAK
D
Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı
E
Türkiye Noterler Birliği
Soru 2

Gelen Evrak Büro Kaydı ekranında, gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine ne ad verilir?

A
iş akışı iptali
B
Gözden geçirme
C
Giden evrak onay
D
Akış bitir
E
Evrak onaya sunma
Soru 3

Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda aralarında tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla hizmete sunulan iletişim platformu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adil Yargı Kürsüsü
B
Hâkim ve Savcılar Platformu
C
Serbest Adalet Kürsüsü
D
Adalet Platformu
E
Serbest Kürsü
Soru 4

Yardım Masasına gönderilen talepten sonra kullanıcı bu talebin durumunu görmek için aşağıdaki butonlardan hangisini ilk olarak tıklar?

A
Açık Olayları izle
B
Spectrayı izle
C
Yeni Olay Talebi
D
Olay izle
E
Çözüm Bul
Soru 5

Tarafın UYAP sistemi üzerinden cep telefonu ile T.C. Kimlik numarası ve dosya numarasını yazarak anlık sorgulama yapabildiği SMS işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi SMS
B
Sorgu SMS
C
Avukat SMS
D
UYAP SMS
E
Sonuç SMS
Soru 6

Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde vatandaşların elektronik ortamda takip etmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından sunulan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatandaş Bilgi Sistemi
B
Kurumsal Bilgi Sistemi
C
UYAP Mevzuat Bilgi Sistemi
D
Uzaktan Eğitim Sistemi
E
Avukat Bilgi Sistemi
Soru 7

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz?

A
Dosyanın tarafları
B
Hâkimin özlük dosyası bilgileri
C
icraya konu miktar
D
Temel dosya bilgileri
E
Duruşma günleri
Soru 8

UYAP Bilgi Sistemi’ndeki Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlardan hangisinde otomatik bilgi mesajı verilmez?

A
Dosyada vekil olan avukat duruşmaya katılmadığında
B
Dosyada keşif tarihi verildiğinde
C
Dosyada duruşma tarihi verildiğinde
D
Dosya bilirkişi incelemesinden döndüğünde
E
Dosyada karar verildiğinde
Soru 9

Aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde UYAP’a ilişkin hüküm bulunmaz?

A
Suç Eşyası Yönetmeliği
B
Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği
C
Garanti Belgesi Yönetmeliği
D
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği
E
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
Soru 10

Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu kayıtların incelenmesi görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denetim Bürosu
B
Terfi Bürosu
C
Açık Sicil Bürosu
D
Arşiv ve Dosya Bürosu
E
Gizli Sicil Bürosu
Soru 11

Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıdaki kayıtlardan hangisinin UYAP’ta tutulması zorunlu değildir?

A
Muhalefet kaydı
B
Değişik işler kaydı
C
Keşif günleri kaydı
D
Hakem kararları saklama kaydı
E
istinabe kaydı
Soru 12

HSYK personelinin özlük dosyaları ile hâkim ve savcıların sicil dosyalarının ve buna ilişkin evrakın taranarak UYAP ortamına aktarılması görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık Sicil Bürosu
B
insan Kaynakları Bürosu
C
Bilgi işlem Bürosu
D
Denetim Bürosu
E
Arşiv ve Dosya Bürosu
Soru 13

Sistem üzerinde oluşturulan evrakların gönderme işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giden Evrak Oluşturma
B
Dağıtım Planı işlemleri
C
Derdest Dosya işlemleri
D
Evrakı Onaya Sunma işlemleri
E
Evrak Arama işlemleri
Soru 14

Birimlere gelen veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrak Zimmet işlemleri
B
Evrakı Onaya Sunma işlemleri
C
Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
D
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
E
Derdest Dosya işlemleri
Soru 15

Tarayıcı cihazının ayarlarının ve tarama işleminin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrak Arama işlemleri
B
Dosya Evrak Kayıt işlemleri
C
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
D
Dağıtım Planı işlemleri
E
Doküman Tarama Sistemi
Soru 16

İlgili dosyaya ait herhangi bir belge ya da eşya muhafaza, depo vb. işlemlerle kayıt işleminin gerçekleştirildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrak Arama işlemleri
B
Evrakı Onaya Sunma işlemleri
C
Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
D
Dosya Evrak Kayıt işlemleri
E
Evrak Zimmet işlemleri
Soru 17

Sisteme kaydedilen tutukluların ve bunlara ait bilgilerin görüntülendiği rapor ekranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezaevine Gönderme Bilgilerini Kaydetme
B
Tutukluluk Bilgileri Güncelleme
C
Tutuklama Talebi Bilgilerinin Kaydedilmesi
D
Tevkif Defteri Oluşturma Ekranı
E
Tutukluluk Giriş
Soru 18

Mahkemeler, taşra Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer yargı mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen ilamların infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasa Yolları ve Esas işlemler Modülü
B
Kararlar Modülü
C
Tevzi Modülü
D
ilamat işlemleri Modülü
E
Muhabere Modülü
Soru 19

Yeni adıyla duruşmaya hazırlık tutanağı da denilen evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanık beyanı
B
Vekil beyanları tutanağı
C
Çağru kağıdı
D
Bilirkişi tutanağı
E
Tensip zaptı
Soru 20

Takipsizlik Kararı Bilgilerinin Kaydedilmesi ekranı aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak için kullanılır?

A
Davaname hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
B
iddianame hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
C
Takipsizlik kararı bilgilerinin kaydedildiği ekrandır.
D
Açılan derdest hazırlık dosyası için karar girişi yapılan ekrandır.
E
Ek iddianame hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x