Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Taşra teşkilatında kullanılmak üzere donanım temin edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği UYAP projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
UYAP I
B
UYAP II-A
C
UYAP ll-C
D
UYAP 11-D ve E
E
UYAP III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından biri değildir?

A
UYAP’ta yer alan tüm bilgileri, Adalet Bakanlığı’nda kurulan veri merkezinde toplamak
B
iş süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak
C
Etkin, güvenilir, verimli bir yargılama mekanizması oluşturmak
D
Denetim ve teftişlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak
E
Doğru ve tutarlı bilgiye zamanında ulaşmayı sağlamak
Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla hazırlanan UYAP kaç aşamalı olarak planlanmıştır?

A
1
B
2
C
4
D
5
E
6
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın dış otomasyonunda yer almaz?

A
Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı
B
Türkiye Noterler Birliği
C
TÜBİTAK
D
Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü
E
Kamu ihale Kurumu
Soru 5

Doküman Yönetim Sisteminde, Adalet Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce yapılan yazışmaların sisteme katılması, uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına sokulması, uygun kişiler tarafından düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden evrak kaydının alınması işlemleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Evrak oluşturma
B
Doküman Seçimi
C
Akış oluşturma
D
Gelen evrak
E
Büro fonksiyonu
Soru 6

Doküman Yönetim Sisteminde, Giden Evrak İşlemleri ve Akış Başlatma ekranında izlenmesi gereken ikinci işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrak hazırlama
B
Dağıtım Listesi Hazırlama
C
İş akışı düzenleme
D
Dosya Seçimi
E
Doküman Seçimi
Soru 7

Giden Evrak Kayıt Ekram'nda kayıt işlemleri sürdürülen giden evraka ait dağıtılacağı yerler bilgilerinin girilmesi işlemleri aşağıdaki ekranlardan hangisi ile gerçekleştirilir?

A
Dosya Seçimi
B
İş Akışı Listesi Düzenleme
C
Dağıtım Listesi Hazırlama
D
Doküman Seçimi
E
Evrak hazırlama
Soru 8

Birim bazında işlem yapılan evrakların sorgulandığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takip sorgusu
B
Performans Sorgusu
C
Yönetici Sorgusu
D
Dosyalar Sorgusu
E
Büro evrak sorgusu
Soru 9

Gelen Evrak Büro Kaydı ekranında, gelen bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın ilgili büroda veya ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan diğer kullanıcılara bilgi amaçlı gönderilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Akış bitir
B
Giden Evrak Onay
C
Gözden geçirme
D
İş Akışı İptali
E
Evrak Onaya Sunma
Soru 10

Doküman Yönetim Sisteminde, bürolarca hazırlanan yazışmaların, Doküman Yönetim Sistemi içinde dolaşımını ve işlem görmesini sağlamak için öncelikle kullanıcının istemci bilgisayarından alınıp, Adalet Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi sunucusuna taşınması işleminin gerçekleştirildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büro fonksiyonu
B
Büro yazışmaları
C
Gelen evrak
D
Evrak Kayıt
E
Sisteme Evrak Katma
Soru 11

Dış Sistem Bağlantılarının güvenliği aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

A
NUL
B
VRF
C
DUV
D
VPN
E
MAR
Soru 12

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” programının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nitelikli Sertifika
B
Doküman Yönetim Sistemi
C
UYAP Editör
D
HES
E
Tuğra
Soru 13

Mernis, Emniyet (Polnet), Takbis, TCMB, PTT, Jandarma vb. kurum ve bazı özel sektör kuruluşları ile gerçekleştirilen entegrasyonlar için kullanılan noktadan noktaya bağlantılara ne ad verilir?

A
Router
B
İntranet
C
Firewall
D
İnternet
E
Extranet
Soru 14

Hâkim ve savcılar ile yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda aralarında tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri amacıyla hizmete sunulan iletişim platformu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet Platformu
B
Hâkim ve Savcılar Platformu
C
Serbest Adalet Kürsüsü
D
Serbest Kürsü
E
Adil Yargı Kürsüsü
Soru 15

UYAP kapsamında hâkim ve savcılar başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumlan personeline birer adet tahsis edilen e-posta adresi uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
@adalet.gov.tr
B
@hakim.gov.tr
C
@mahkeme.gov.tr
D
@yargı.gov.tr
E
@adliye.gov.tr
Soru 16

Yardım Masasına gönderilen talepten sonra kullanıcı bu talebin durumunu görmek için aşağıdaki butonlardan hangisini ilk olarak tıklar?

A
Açık Olayları izle
B
Olay İzle
C
Çözüm Bul
D
Yeni Olay Talebi
E
Spectrayı İzle
Soru 17

UYAP İç Güvenlik Sisteminde son kullanıcıların şifrelerini 3 kez hatalı girmeleri durumunda hesapları ne kadar süre ile kilitlenir?

A
30 dakika
B
45 dakika
C
1 saat
D
90 dakika
E
2 saat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminin dış güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

A
Loglama sistemi
B
Proxy
C
NAT
D
Sayısal imza
E
IDS ve IPS sistemleri
Soru 19

Bir bilgisayarın etki alanından çıktıktan sonra aynı isim ile tekrar sisteme alınamaması, UYAP İç Güvenlik Sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kapsamında yer alır?

A
Bilgi Sisteminin aktif dizin servisinden faydalanarak çalışması
B
Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınması
C
UYAP Bilgi Sisteminde “Loglama” mekanizmasının kurulması
D
Windows işletim Sistemi kullanılması
E
Bilgi Sisteminin kullanılabilmesinin için bazı ön şartların gerçekleşmesinin gerekmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin faydalarından biri değildir?

A
iş sürekliliğini sağlamak
B
Bilgi sistemi kaynaklarının kötü amaçlı kullanım şekillerini öğretmek
C
Etkin bir risk yönetimi sağlamak
D
Kurumsal prestijin korunmasını ve artışını sağlamak
E
Kurum çalışanlarının güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini yükseltmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x